Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Aktualizacja 29.06

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - Aktualizacja 29.06

 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych o tematyce „Wybrane aspekty współczesnej medycyny i biologii - wykłady ze specjalistami z wybranych dziedzin” w formie wykładów online dla „Uczestników Projektu Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, stacjonarnych studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym na wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” (nr POWR.03.02.00-00-I019/16) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020. 

 Zamówienie podzielone jest na części: 

1. Wybrane aspekty współczesnej medycyny i biologii - wykłady ze specjalistami z wybranych dziedzin - CZĘŚĆ 1 - KURS Z OBSZARU GENETYKI POPULACYJNEJ I SĄDOWEJ  

2. Wybrane aspekty współczesnej medycyny i biologii - wykłady ze specjalistami z wybranych dziedzin CZĘŚĆ 2 - KURS Z OBSZARU TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ 

3. Wybrane aspekty współczesnej medycyny i biologii - wykłady ze specjalistami z wybranych dziedzin CZĘŚĆ 3 - KURS Z OBSZARU GENETYKI CZŁOWIEKA

4. Wybrane aspekty współczesnej medycyny i biologii - wykłady ze specjalistami z wybranych dziedzin CZĘŚĆ 4 - KURS Z OBSZARU BIOLOGII MOLEKULARNEJ

5. Wybrane aspekty współczesnej medycyny i biologii - wykłady ze specjalistami z wybranych dziedzin CZĘŚĆ 5 - KURS Z OBSZARU BIOMEDYCYNY
 
(szczegóły w Ogłoszeniu) 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe może być przekazana: a) na adres e-mail: sekretariat@cm.umk.pl, b) osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 13 -15, 85–067 Bydgoszcz. Liczy się data wpływu odpowiedzi na zapytanie ofertowe do siedziby Zamawiającego.  

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu: 03.07.2020 o godzinie 10:00 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, w formie pisemnej, o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
(informacji udziela: Paulina Gyrkow, mail: projekty@cm.umk.pl). 

Załączniki:

1. pdfOgłoszenie FINAL.pdf762.29 KB

pdfModyfikacja ogłoszenia.pdf565.58 KB
pdf
Modyfikacja 23.06 do zapytania ofertowego.pdf212.31 KB
pdfModyfikacja 29.06 do zapytania ofertowego.pdf 672.41 KB

2. pdfZałącznik 1 Sylabus FINAL.pdf543.59 KB

3. pdfZałącznik 2 Dziennik FINAL.pdf 536.64 KB

4. pdf
Załącznik 3 Lista obecności FINAL.pdf546.75 KB

5. Załącznik 4a FINAL.docx 
docxZał. 4a uaktualniony 23.06.docx41.31 KB

6. Załącznik 4b FINAL.docx
docxZał. 4b uaktualniony 23.06.docx41.32 KB

7. Załącznik 4c FINAL.docx
docxZał. 4c uaktualniony 23.06.docx41.26 KB

8. Załącznik 4d FINAL.docx
docxZał. 4d uaktualniony 23.06.docx41.23 KB

9. Załącznik 4e FINAL.docx 
docxZał. 4e uaktualniony 23.06.docx38.58 KB

10.
docxZał. 5 Oświadczenie Wykonawcy FINAL.docx34.84 KB

11. 
pdfZałącznik 6 wzór umowy FINAL.pdf698.16 KB