>> Prenumerata czasopism zagranicznych dla Collegium Medicum UMK na rok 2018

>> Prenumerata czasopism zagranicznych dla Collegium Medicum UMK na rok 2018

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na

prenumeratę czasopism zagranicznych dla Collegium Medicum UMK na rok 2018
 Oferty należy składać do 30 listopada 2017 r. do godz. 15:00 


Osoba do kontaktu:
mgr Karolina Bukowska
tel. 52 585-35-14
e-mail: czasopisma@cm.umk.pl