>> Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz przebudową wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej...

>> Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz przebudową wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej...

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz przebudową wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku dydaktycznym przy ul. Techników 3 w Bydgoszczy
 Oferty należy składać do 12 października 2017 r. do godz. 10:00 


Osoby do kontaktu:

mgr inż. Anna Balcerek
e-mail: anna.balcerek@cm.umk.pl 
tel. 52 585-38-27