>> Remont toalet nr 1047 i 1048 dla potrzeb Katedry i Zakładu Patobiochemii i Chemii Klinicznej w budynku diagnostycznym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 przy ul. M. Curie Skłodowskiej w Bydgoszczy

>> Remont toalet nr 1047 i 1048 dla potrzeb Katedry i Zakładu Patobiochemii i Chemii Klinicznej w budynku diagnostycznym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 przy ul. M. Curie Skłodowskiej w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
zaprasza do złożenia oferty na

Remont toalet nr 1047 i 1048 dla potrzeb Katedry i Zakładu Patobiochemii i Chemii Klinicznej
w budynku diagnostycznym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 przy ul. M. Curie Skłodowskiej w Bydgoszczy
 Oferty należy składać do 18 września 2017 r. do godz. 10:00 


Osoby do kontaktu:

mgr inż. Aleksandra Miklasz
e-mail: ola.miklasz@cm.umk.pl  
tel. 52 585-33-73