Studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu


Kierownik:
prof. dr hab. Andrzej Kurylak rekrutacja 2017 2018.3

obsługa administracyjna: mgr Anna Mattya

adres: 85-067 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 13-15

tel. (52) 585-34-41 
e-mail: mattyaa@cm.umk.pl

SPRAWY OGÓLNE:

 


ROK AKADEMICKI 2017/2018

Studia doktoranckie z zakresu medycyny:

 

Studia doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu:


 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

Studia doktoranckie z zakresu medycyny:

 

Studia doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu:


 

 

ROK AKADEMICKI 2015/2016

Studia doktoranckie z zakresu medycyny:

 

Studia doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu:

 

 

ROK AKADEMICKI 2014/2015

Studia doktoranckie z zakresu medycyny:

 

Studia doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu:

 
 


ROK AKADEMICKI 2013/2014

Studia doktoranckie z zakresu medycyny:

Studia doktoranckie z zakresu nauk o zdrowiu:

 
 

 
INFORMACJE BIEŻĄCE
 
 
 
Program konkursowy dla doktorantów uczelni medycznych zrzeszonych w KRAUM
pdfSzczegóły>1.32 MB
STYPENDIUM DOKTORANCKIE – DECYZJE
Informujemy, że w dniach 14, 15, 17, 18.11.2016 r. w godz. 9.00-14.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu (pok. 18) wydawane będą decyzje w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2016/2017.  
Nieodebranie decyzji spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium.
Wybory Delegata Wydziału Nauk o Zdrowiu 2016/2017>>

 
 

UWAGA !!! DOKTORANCI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO  
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 173 Rektora UMK z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego,  w dniach 13 – 20.10.2016 r. doktoranci, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego proszeni są o pojawienie się w dziekanacie WNoZ, celem zapoznania się z opinią Komisji ds. studiów doktoranckich oraz wniesienie ewentualnych uwag.
Immatrykulacja uczestników I roku studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uprzejmie informujemy, że 17 październiak 2016 r.o 13.30 w auli A (budynek A, przy ul. Jagiellońskiej 13-15) będzie miała miejsce uroczysta immatrykulacja. Po immatrykulacji o godz. 14.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne (sala lustrzana – budynek A) z Panem prof. dr hab. Andrzejem Kurylakiem - Kierownikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz szkolenie z systemu USOS. Obecność na immatrykulacji, spotkaniu organizacyjnym oraz szkoleniu jest obowiązkowa.
Nowy grafik PolDoc na semestr zimowy 2016
pdfWykaz szkoleń i warsztatów>>260.5 KB
 
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pdfSzczegóły>>431.87 KB
I MEDIC 2016 Bydgoszcz - Kongres Międzynarodowy Młodych Naukowców
Młodzi naukowscy w Polsce - Konferencja
Zaproszenie do publikowania w MEDICAL & HEALTH SCIENCES REVIEW
Wybory do Rady Samorządu Doktorantów UMK
15.12.2015 r. odbędzie się zebranie wyborcze dla uczestników studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w celu wyboru Delegata do Rady Samorządu Doktorantów UMK
Zebranie odbędzie się w auli A ul. Jagiellońska 15 (budynek A)
I termin o godzinie 16:00
II termin o godzinie 16:15
Wybory do Wydziałowej Komisji Wyborczej
Szczegóły>>11.85 KB
Szybki kontakt
W celu ułatwienia obiegu informacji wśród doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego:
https://docs.google.com/forms/d/1wzpD4oRvg1hRQDH2agN_cvEVKOHjJT1u_AT2QSMQvSI/viewform
DYŻUR KOMISJI STYPENDIALNEJ DOKTORANTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
09.11.2015 r. (poniedziałek): godz. 9.30-10.00 Miejsce: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu, pok. 16 (budynek F) ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
UWAGA !!!
DOKTORANCI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO  
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 173 Rektora UMK z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego,  w dniach 13 – 20.10.2015 r. doktoranci, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego proszeni są o pojawienie się w dziekanacie WNoZ, celem zapoznania się z opinią Komisji ds. studiów doktoranckich oraz wniesienie ewentualnych uwag.
Immatrykulacja uczestników I roku studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uprzejmie informujemy, że 19 października 2015 r. o godz. 1200 w sali Posiedzeń im. Profesora Bogdana Romańskiego w Bydgoszczy (sala nr 3, budynek A, przy ul. Jagiellońskiej 13-15) będzie miała miejsce uroczysta immatrykulacja. Po immatrykulacji odbędzie się spotkanie organizacyjne z Panem prof. dr hab. Andrzejem Kurylakiem - Kierownikiem studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz szkolenie z systemu USOS. Obecność na immatrykulacji, spotkaniu organizacyjnym oraz szkoleniu jest obowiązkowa.
Studenci I, II i III roku studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uprzejmie informujemy, że dnia 19 października 2015 r. ok godz. 1300 w sali Posiedzeń im. Profesora Bogdana Romańskiego w Bydgoszczy (sala nr 3, budynek A, przy ul. Jagiellońskiej 13-15) odbędą się wybory do:
  • Uczelnianej Rady Doktorantów
  • Samorządu Doktorantów UMK Komisji ds. studiów doktoranckich

Dyżur Komisji Stypendialnej
docxSzczegóły>>12.02 KB
Kuźnia Młodych Talentów
V Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Zmiany w życiu współczesnych i ich konteksty” Bydgoszcz, 23-25 kwietnia 2015 r.
nformujemy, iż z powodu dużego zainteresowania konferencją, terminnadsyłania propozycji zgłoszeń został przedłużony do dnia 15.02.2015r.
Nagrody Przezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterska lub doktorska związaną z Bydgoszczą
UWAGA !!!
DOKTORANCI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 173 Rektora UMK z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wniosków o przyznanie oraz formy i terminu wypłaty stypendium doktoranckiego,  w dniach 20 – 27.10.2014 r. doktoranci, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego proszeni są o pojawienie się w dziekanacie WNoZ, celem zapoznania się z opinią Komisji ds. studiów doktoranckich oraz wniesienie ewentualnych uwag.
Studenci I i II roku studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uprzejmie informujemy, że dnia 27 października 2014 r. ok godz. 1415 w sali senackiej przy ul. Jagiellońskiej 15 (parter – budynek A) w Bydgoszczy odbędą się wybory do:
  • Uczelnianej Rady Doktorantów Samorządu Doktorantów UMK
  • Komisji ds. studiów doktoranckich
  • Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów

Studenci I roku studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uprzejmie informujemy, że dnia 27 października 2014 r. o godz. 1315 w sali senackiej przy ul. Jagiellońskiej 15 (parter – budynek A) w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie organizacyjne z Panem prof. dr hab. Andrzejem Kurylakiem – Kierownikiem studiów doktoranckich prowadzonych na WNoZ oraz szkolenie z systemu USOS. Po szkoleniu, o godz. 1330 będzie miała miejsce uroczysta immatrykulacja.
Obecność na immatrykulacji, spotkaniu organizacyjnym oraz szkoleniu jest obowiązkowa.
Prosimy o śledzenie stron internetowych, na których znajdują się bieżące i szczegółowe informacje dotyczące studiowania:
STYPENDIA MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015
Konkurs na dofinansowanie zadań badawczych dla uczestników studiów doktoranckich

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców"

IX Krakowską Konferencją Młodych Uczonych
III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Doktorantów "Aktywność fizyczna - edukacja, zdrowie, profilaktyka"
III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców - 9-10 maja 2014 r.

DOKTORANCI I ROKU – PILNE !!!
Uprzejmie informuję, że do dnia 31.01.2014 r. należy dostarczyć do Kierownika studiów doktoranckich (Dziekanat WNoZ), indywidualny plan studiów na rok akademicki 2013/2014 (doczał. nr 2 do Uchwały nr 52 Senatu UMK - do pobrania40.00 KB), sporządzony w uzgodnieniu z opiekunem naukowym na podstawie Ramowych planów studiów doktoranckich:

Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation  - Konkurs 2014
Zaproszenie na warsztaty ORPHEUS

8 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów