O wydziale

Władze dziekańskie na kadencję 2016-2020:

Dziekan - prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Prodziekan ds. ekonomicznych i nauki - prof. dr hab. Alina Borkowska
Prodziekan ds. studenckich i polityki kadrowej - prof. dr hab. Jacek Klawe
Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju - dr hab. Maria Kłopocka

Wydział Nauk o Zdrowiu jest najmłodszym, ale niezwykle dynamicznie rozwijającym się Wydziałem Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Geneza Wydziału sięga 1997 roku. W tym roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 czerwca 1997 roku (PNZ-MM-60/1/97) został powołany Wydział Pielęgniarski z kierunkiem nauczania: pielęgniarstwo. Przez lata na Wydziale zachodziły dynamiczne zmiany, uruchamiano nowe kierunki studiów, ewaluowała nazwa Wydziału. Ostatecznie w 2002 roku, uchwałą nr 37/02 Senatu Akademii Medycznej w Bydgoszczy zmieniono nazwę Wydziału na Wydział Nauk o Zdrowiu.

Obecnie na Wydziale kształci się ponad 2800 studentów na ośmiu kierunkach studiów:

  • pielęgniarstwie,
  • zdrowiu publicznym,
  • fizjoterapii,
  • ratownictwie medycznym,
  • dietetyce,
  • położnictwie,
  • elektroradiologii,
  • audiofonologii.

Wydział Nauk o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna oraz do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu.

W dniu 17 grudnia 2012 r. Wydział uzyskał nowe uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Jednocześnie Wydział czyni starania w celu uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych.

Od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Nauk o Zdrowiu uruchomione zostały stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie.

docxMisja Wydziału Nauk o Zdrowiu12.25 KB