Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
budynek główny, I piętro

tel. 52 365-54-12


Sekretariat:

rtg@biziel.pl

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pracownicy:

 • lek. Magdalena Waszak - asystent
    e-mail: m.waszak@cm.umk.pl 
    dyżur: czwartek godz. 11:00 - 12:00


Działalność dydaktyczna:

Przedmioty:

 • Diagnostyka radiologiczna w fizjoterapii - dla kierunku Fizjoterapia
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne: Diagnostyka obrazowa - dla kierunku Pielęgniarstwo
 • Radiologia - dla kierunku Położnictwo
 • Systemy zarządzania jakością - dla kierunku Zdrowie Publiczne
 • Środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej - dla kierunku Elektroradiologia
 • Radiologia ogólna i kliniczna - dla kierunku Elektroradiologia
 • Radiologia stomatologiczna - dla kierunku Elektroradiologia
 • Systemy zarządzania jakością w elektroradiologii - dla kierunku Elektroradiologia

Kierunki badań:

 • obrazowanie jelita grubego w TK z wykorzystaniem oprogramowania COLON CT u pacjentów po 75 r.ż., jako kontynuacja screeningu raka jelita grubego,

 • diagnostyka obrazowa wczesnych postaci nieswoistych zapaleń stawów z wykorzystaniem badania MR,

 • diagnostyka obrazowa chorób zapalnych jelit - obrazowanie w TK oraz przy współpracy z Pracownią MR Zakładu Radiologii Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu - obrazowanie w MR,

 • diagnostyka obrazowa ostrego udaru mózgu, z wykorzystaniem różnych metod obrazowania w TK, przed leczeniem trombolitycznym i nterwencyjnym.


Publikacje naukowe:

 1. Nowoczesne techniki ultrasonograficzne błony maziowej w chorobach reumatycznych.
  S. Jeka, E. Sokólska, P. Ignaczak, M. Dura
  Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Suplement 1, 2010,56

 2. Zjawisko generowania fal harmonicznych oraz jego wykorzystanie praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej diagnostyki ultrasonograficznej.
  S. Jeka, E. Sokólska, M. Dura, P. Zuchowski
  Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2011, 2 vol. 17: 97-100

 3. Measurment of tumor volume by MRI to evaluate risk of pelvic nodal metastases in early cervical carcinoma patients.
  A. Lebioda, R. Makarewicz, A. Żyromska, M. Szymański, E. Sokólska
  Rep Pract Oncol Radiother 2009, 14/4, 146-150

 4. Mnogie przerzuty do mózgu ze szczególnym uwzględnieniem przerzutów prosówkowych.
  M. Ziółkowska-Kochan, J. Furtak, E. Sokólska i in.
  Neurologia. 2007, 2, 2-5

 5. Ocena przydatności rezonansu magnetycznego w wykrywaniu ognisk raka piersi u kobiet z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na tę chorobę.
  M. Stusińska, J. Szabo-Moskal, B. Bobek-Billewicz, E. Sokólska i in.
  Valentudinaria 2007, 12(1) 13-19

 6. Brachyterapia przy użyciu Ir. 192 w leczeniu guzów glejopochodnych i przerzutów do mózgu.
  J. Furtak, A. Lebioda, T. Szylberg, M. Harat, E. Sokólska
  Valentudinaria 2005, 10 (2), 43-50

 7. Zmiany demielinizacyjne w rdzeniu szyjnym a niewydolność ruchowa w stwardnieniu rozsianym.
  R. Bonek, E. Sokólska, T. Kurkiewicz, Z. Maciejek
  Neurologia Neurochirurgia Polska 2004, 38 I, 25-29


Pozostałe informacje:

Udział w Konferencjach Krajowych i Zagranicznych dotyczących problematyki radiologii i diagnostyki obrazowej - w tym ECR, ESGAR, CIRSE.

Studenckie Koło Naukowe Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
opiekun: lek. Magdalena Waszak

Więcej informacji:
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela >>