Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii
Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii

dr hab. n. med.
Wojciech Jóźwicki

Kierownik Zakładu

ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Centrum Onkologii
I piętro, pok. 1074

tel. 52 374-33-43
fax 52 374-32-50


Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii

Pracownicy:

Dyżury pracowników:

 • dr hab. n. med. Wojciech Jóźwicki
     pierwsza i trzecia środa każdego miesiąca, godz. 12.00-13.30
     ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, Centrum Onkologii, I piętro, pok. 1074
 • dr n. biol. Anna Brożyna
     poniedziałek, godz. 11.00-13.00 
     ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, Centrum Onkologii, I piętro, pok. 1014


Działalność dydaktyczna

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych na następujących kierunkach:

 • Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia, II r.: Patologia: patomorfologia
 • Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne I stopnia, I r.: Patologia: patomorfologia
 • Położnictwo, studia stacjonarne I stopnia, II r.,: Patologia: patomorfologia
 • Położnictwo, studia niestacjonarne I stopnia, II r.: Patologia: patomorfologia
 • Elektroradiologia, studia stacjonarne I stopnia, I r.: Propedeutyka medycyny: patomorfologia,
 • Elektroradiologia, studia niestacjonarne I stopnia, I r.: Patomorfologia
 • Zdrowie Publiczne, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Audiofonologia, Dietetyka, studia stacjonarne I i II stopnia: Przedmiot do wyboru: Nowotwór w świetle najnowszych doniesień naukowych
 • Nauki o Rodzinie: Uwarunkowania biologiczne rozwoju człowieka, studia stacjonarne II stopnia
 • Studia doktoranckie, stacjonarne i niestacjonarne: Postępy medycyny i nauk o zdrowiu

Ponadto ZPNiP posiada odpowiednie zaplecze aparaturowe oraz doświadczenie do prowadzenia kursów dokształcających z zakresu technik histologicznych, cytologicznych, immunohistochemicznych i histochemicznych.

Obecna tematyka badawcza

W ramach badań statutowych realizowane są następujące tematy:

 1. Udział czynników genetycznych i epigenetycznych, izolowanych z tkanki nowotworowej i nienowotworowej, w ujawnianiu się tendencji do wielokierunkowego różnicowania i w kształtowaniu fenotypu komórkowego - wykładników biologicznej złośliwości raka pęcherza moczowego w stadium zaawansowania T2-4.
 2. Udział endokrynnego systemu witaminy D3 w biologii nowotworów melanocytarnych skóry.

Wyposażenie aparaturowe Zakładu

W Zakładzie zorganizowane są sprofilowane funkcjonalnie i wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę naukowo-diagnostyczną:

 1. Pracownia Hodowli Komórkowej wyposażona w mikroskop fluorescencyjny, komorę laminarną, hybrydyzator (Dako), czytnik mikropłytek (Thermo Scientific), licznik komórek (EVE-Nano-Entek, Scepter-Millipore) inkubator CO2.
 2. Pracownia Cytometrii Przepływowej wyposażona w cytometr przepływowy FACSCanto II (Becton Dickinson).
 3. Pracownia Histologiczna i Cytologiczna, wyposażona w nowoczesny sprzęt technologicznego opracowania materiału biologicznego (procesory tkankowe nowej generacji, barwiarki, zatapiarki, mikrotomy, kriostaty).
 4. Pracownia Immunohistochemiczna, wyposażona w aparaty do zamkniętego odkrywania determinant antygenowych i zautomatyzowanego immunoznakowania skrawków tkankowych (systemy: Dako i Ventana).

  Ponadto Zakład posiada także pojemniki na ciekły azot (dewary) oraz wirówkę z chłodzeniem.

autostainer (Dako)   cytometr przepływowy FACSCanto II (Becton Dickinson)  LightCycler 480 (Roche)

Magna Pure LC 2.0 (Roche)  System Real Time Cell Analysis xCelligence (Roche)

pdfNajważniejsze publikacje pracowników Zakładu >> 174.47 KB

Organizacja konferencji naukowych

 1. I Międzynarodowa Sesja Naukowa "Badania molekularne w biologii medycznej - implikacje kliniczne”, 15 października 2013 Bydgoszcz
 2. I Interdyscyplinarna Sesja Naukowa „Współczesna diagnostyka i terapia raka płuca", 20 listopada 2013 Bydgoszcz

Czynny udział w konferencjach naukowych

 1. “Witamina D - minimum, maximum, optimum", Warszawa, 16-17 października 2015
 2. 45th Annual ESDR Meeting, Rotterdam, Holandia, 9-13 września 2015
 3. 7th International Conference of Contemporary Oncology, Poznań, 25-27 marca 2015
 4. 44th Annual ESDR Meeting, Kopenhaga, Dania, 10-13 września 2014
 5. XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików "Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych". Wisła, 3-6 września 2014
 6. VI Kongres Współczesnej Onkologii: Next Generation, 27-29 marca 2014, Poznań
 7. EAU 13th Central European Meeting (CEM), 4-6 października 2013, Praga, Czechy
 8. IV Międzynarodowa Konferencja „Współczesny człowiek w zdrowiu i chorobie”, Biała Podlaska, 5-6 września 2013
 9. XLVII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry, 4-5 września 2013, Olsztyn
 10. VI edycja seminarium z cyklu „Badania naukowe: Nowy tryb procedur i awansów naukowych - Kryteria kwalifikacji kadry naukowej”, 26 czerwca 2013, Warszawa
 11. IV edycja seminarium „Badania kliniczne i eksperymenty medyczne. Etyka badań naukowych i klinicznych w medycynie i farmacji”, 13 czerwca 2013, Warszawa
 12. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów, 6-9 czerwca 2013, Białystok
 13. 1st Satellite Meeting: Dermatoendocrinology, 7 maja 2013, Edinburgh, Szkocja
 14. International Investigative Dermatology, 8-11 maja 2013, Edinburgh, Szkocja
 15. V Kongres Współczesnej Onkologii: Next Generation, 21-23 marca 2013, Poznań
 16. Genetyka Kliniczna Nowotworów, 17-18 listopada 2011, Szczecin
 17. II Konferencja Naukowa “Rak Odbytnicy”, 4-6 listopada 2011, Bydgoszcz
 18. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów, 4-7 września 2011, Międzyzdroje
 19. Konferencja Naukowa “Rak Odbytnicy”, 5-6 listopada 2010, Bydgoszcz
 20. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „ZDROWA KOBIETA – ZDROWA RODZINA”, 5-6 listopada 2010, Bydgoszcz
 21. 4th North Eastern European Meeting (NEEM), 10-11 września 2010, Ryga, Łotwa
 22. 40 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, 17-19 czerwca 2010, Bydgoszcz

Współpraca naukowa

 1. Współpraca naukowa z prof. Andrzej Słomińskim, Department of Dermatology, University of Alabama at Birmingham, USA
 2. Współpraca naukowa z prof. Robertem C. Tuckeyem, School of Chemistry and Biochemistry, The University of Western Australia, Crawley, W.A. Australia
 3. Współpraca naukowa z prof. Antonem Jettenem, Cell Biology Section, Division of Intramural Research, National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, Research Triangle Park, NC, USA
 4. Współpraca naukowa z prof. J. Andrew Carlsonem, Department of Pathology, Albany Medical College, USA
 5. Współpraca naukowa z prof. Jackiem Jassemem, Klinika Onkologii i Radioterapii, Akademia Medyczna w Gdańsku w ramach sieci naukowej Central and East European Oncology Group
 6. Współpraca naukowa z prof. Krystyną Urbańską, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński