Zakład Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego

dr hab. n. hum.
Hanna Kostyło, prof. UMK

Kierownik Zakładu

ul. Sandomierska 16
85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
tel./fax 52 585-54-09


Zakład Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego

Pracownicy:

 • dr hab. n. hum. Hanna Kostyło, prof. UMK - kierownik Zakładu
    e-mail: hanna.kostylo@cm.umk.pl
    dyżur ul. Sandomierska 16, pok. 17 
    04.01.2018 r. godz. 10.00-11.00
    10.01.2018 r. godz. 10.00-11.00  
    16.01.2018 r. godz. 10.00-11.00   
    23.01.2018 r. godz. 10.00-11.00

 • dr n. med. Milena Wojciechowska - adiunkt
     e-mail: milena.wojciechowska@cm.umk.pl
     dyżur:
     05.01.2018 r. godz. 10:15-11:15
     12.01.2018 r. godz. 10:15-11:15
     15.01.2018 r. godz. 14:15-15:15
     26.01.2018 r. godz. 10:15-11:15

 • dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska - starszy wykładowca
     dyżur: codziennie w godz. 8.30 - 16.00 pod telefonem 667-665-662

 • dr n. hum. Agata Żaroń - asystent
    e-mail: agata.zaron@cm.umk.pl 
    dyżur: środa 12.30 - 14.00 

 • dr n. med. Oliwia McFarlane - asystent
     dyżur: wtorek 10:30 - 12:00

 • mgr Dominik Chmiel - doktorant
    e-mail: chmielcm@doktorant.umk.pl Historia jednostki:

Zakład Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego funkcjonuje od 2004 r. z mocy Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej nr. 28/04 z dnia 12.02.2004 r. W latach 2004-2014 obowiązki kierownika Zakładu pełniła dr n. med. Justyna Szrajda. Od października 2014 r. do 30 września 2016 r. kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. n. med. Jakub J. Kałużny.

Działalność dydaktyczna:

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje prowadzenie wykładów, ćwiczeń i seminariów dla studentów I i II stopnia kierunków zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, dietetyka, elektroradiologia, audiofonologia z przedmiotów:

 • Polityka społeczna i zdrowotna
 • Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej
 • Edukacja i poradnictwo żywieniowe
 • Zdrowie Publiczne
 • Organizacja pomocy społecznej
 • Samoleczenie
 • Edukacja pacjenta
 • Budowa strategii dla programów profilaktycznych i zdrowotnych
 • Profilaktyka uzależnień
 • Żywienie człowieka a zdrowie publiczne
 • Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zdrowiem pracowników
 • Przeciwdziałanie patologii społecznej
 • Profilaktyka chorób i zmiana zachowań zdrowotnych
 • Aktywna polityka społeczna
 • Edukacja pacjenta

W Zakładzie realizowane są seminaria dyplomowe (licencjackie i magisterskie) dla studentów kierunku zdrowie publiczne.

Pracownicy jednostki specjalizują się ponadto w takich obszarach jak:

 • Nowoczesne metody zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.
 • Zarządzanie przez jakość.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Funkcjonowanie pacjentów w wieku podeszłym.
 • Choroby cywilizacyjne w aspekcie zdrowia publicznego.
 • Jakość życia chorych.

Obecna tematyka badawcza:

 • Choroby alergiczne jako problem medyczny, społeczny i ekonomiczny.
 • Starzenie się społeczeństwa jako jeden z aspektów zdrowia publicznego.
 • Biopsychospołeczne aspekty funkcjonowania pacjentów w podeszłym wieku.
 • Diagnostyka zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

Obecnie prowadzone granty i projekty we współpracy z innymi podmiotami:

 1. Biopsychospołeczne aspekty funkcjonowania pacjentów w podeszłym (grant realizowany przy współpracy z Katedrą i Kliniką Geriatrii CM UMK)
 2. Choroby alergiczne jako problem medyczny, społeczny i ekonomiczny (projekt realizowany przy współpracy z Zakładem Ekonomiki Zdrowia CM UMK oraz Katedrą i Kliniką Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych CM UMK).

Wybrane publikacje pracowników Zakładu:

 1. Home long-term care in Poland: framework, problems, prospects. Beck O, Kędziora-Kornatowska K, Kornatowski M. Hygeia Public Health 2014, 48(2): 162-167.
 2. Zaburzenia funkcji poznawczych wyzwaniem dla starzejących się społeczeństw. Beck O, Kędziora-Kornatowska K, Monastyrska E. Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Warszawa: Delfin SA, 2014: 309-316.
 3. Achievement goals in exercise and sport from the public health perspective. Beck O, Monastyrska E, Wojciechowska M, Szrajda J. Hygeia Public Health 2013 T. 48 (4): 505-508.
 4. Complex activities of daily living in the elderly with mild cognitive impairment. Beck O, Kędziora-Kornatowska K. Hygeia Public Health 2013 T. 48 (2): 162-167.
 5. Orzekanie o niepełnosprawności jako element systemu zabezpieczenia społecznego państwa. Beck O, Monastyrska E. Zdrowie i zabezpieczenie społeczne w badaniach młodych naukowców. Red. nauk. J. Wrzesińska, A. Wartecka-Ważyńska. Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Usług, 2013: 21-30.
 6. Społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne jako szansa rozwiązania problemu opieki nad osobami starszymi w Polsce. Beck O, Kędziora-Kornatowska K. Nowiny Lek. 2013 R. 82 (1): 56-60.
 7. Zastraszanie i przemoc szkolna wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Szrajda J, Żaroń A, Bejtka-Kaczmarska R, Sygit-Kowalkowska E. [w:] Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym - wybrane zagadnienia z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2014.
 8. Społeczna perspektywa atopowego zapalenia skóry. Wojciechowska M, Hnatyszyn-Dzikowska A, Beck O. Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny 2014: 4 (praca w toku publikacji).
 9. Analysis of skin patch test results and MMP-2 levels in patient with contact dermatitis. Wojciechowska M, Czajkowski R, Kowaliszyn B, Żbikowska-Gotz M, Bartuzi Z. Advances in Dermatology and Allergology 2014 (praca w toku publikacji).
 10. Alergeny. Gawrońska-Ukleja, Gocki J., Wojciechowska M. [w:] Alergologia dla studentów i lekarzy. Red: Bartuzi Z. Bydgoszcz: UMK CM. 2013: 45-69.
 11. Alergia na kosmetyki. Wojciechowska M, Gocki J. [w:] Alergologia dla studentów i lekarzy. Red: Bartuzi Z. Bydgoszcz: UMK CM. 2013: 293-296.
 12. Diagnostyka chorób alergicznych. Żbikowska-Gotz M, Gocki J, Wojciechowska M. [w:] Alergologia dla studentów i lekarzy. Red: Bartuzi Z. Bydgoszcz: UMK CM. 2013: 113-136.
 13. Serum concentrations of metalloproteinase 2, metalloproteinase 9 and granzyme B in contact eczema patients. Wojciechowska M, Żbikowska-Gotz M, Czajkowski R, Bartuzi Z. Advances in Dermatology and Allergology 2013; XXX, 2: 73-76.
 14. Wyprysk kontaktowy alergiczny i niealergiczny: etiologia, obraz kliniczny, patomechanizm, diagnostyka i różnicowanie. Wojciechowska M, Żbikowska-Gotz M, Bartuzi Z, Zegarska B. Dermatologia Estetyczna 2013; 5-6 (81-82): 276-284.
 15. Punktowa Metoda Oceny Stanu Sanitarno-Higienicznego i Wyszkolenia Personelu Szpitala Uniwersyteckiego nr2 w Bydgoszczy w latach 2007-2010. Kuziemski A, Czerniak B, Frankowska F, Gonia E, Korzycka-Wilińska W, Popow A. Przegląd Epidemiologiczny 2011; 65 675-679.
 16. Wysoka krótkowzroczność - czy to tylko wada refrakcji? Kaluzny JJ. Kontaktol. Optyka Okulist. 2012 nr 3 s. 18-22.

Funkcje pełnione przez pracowników w towarzystwach naukowych i in. instytucjach:

 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – członek mgr Oliwia Beck
 • International Association of Gerontology – członek mgr Oliwia Beck
 • Polskie Towarzystwo Promocji Jakości – członek dr Wanda Korzycka-Wilińska
 • Rada Collegium Medicum – członek dr Wanda Korzycka-Wilińska
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych – członek dr Wanda Korzycka-Wilińska
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy - członek dr Wanda Korzycka-Wilińska
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne – członek dr Milena Wojciechowska
 • Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej – członek mgr Joanna Artkop
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Oddział Bydgoski – członek mgr Joanna Artkop
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne – przewodniczący Sekcji Soczewek Kontaktowych - dr hab. Jakub Kałużny, prof. UMK 

Udział pracowników Zakładu w wybranych konferencjach naukowych:

 • Second International Congress of "En face" OCT imaging, Rzym, 2014
 • XLV Zjazd Okulistów Polskich, Łódź, 2014
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów "Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku". Bydgoszcz, 2013
 • XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Ossa, 2012
 • Międzynarodowa Konferencja Zdrowie – Prawidłowe Funkcjonowanie Człowieka we Wszystkich Sferach Życia, Interdyscyplinarny charakter kosmetologii, Bydgoszcz, 2012
 • World Allergy Congress, Buenos Aires, Argentyna, 2009
 • X Międzynarodowy Kongres Alergologiczny, Bydgoszcz, 2009

Nagrody, wyróżnienia, stypendia, staże:

 • Brązowy Krzyż Zasługi (1985) – dr Wanda Korzycka-Wilińska
 • Złoty Krzyż Zasługi (2013) – dr Wanda Korzycka-Wilińska
 • Odznaka Honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (2013) – dr Wanda Korzycka-Wilińska
 • Rzetelny Menadżer (2013) – dr Wanda Korzycka-Wilińska
 • Lider Ochrony Zdrowia (2014) - Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – dr Wanda Korzycka-Wilińska
 • VIP w Ochronie Zdrowia (2014) – dr Wanda Korzycka-Wilińska
 • Wyróżnienie pracy oryginalnej podczas X-ego Międzynarodowego Kongresu Alergologicznego w Bydgoszczy – dr Milena Wojciechowska
 • Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja – dr Milena Wojciechowska
 • Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego” – dr Milena Wojciechowska
 • Stypendium rozwojowego EFS dla doktorantów Collegium Medicum w Bydgoszczy – dr Milena Wojciechowska
 • Udział w projekcie Telewizji Polskiej SA pt. „Fabryka pomysłów” – dr Milena Wojciechowska
 • Udział w projekcie "Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach." Organizator: WSB w Pile i Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski – staż w K&K Bydgoszcz, 18.06. - 06.07.2013, Bydgoszcz – mgr Joanna Artkop
 • Udział w projekcie "Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej." Organizator: Inspire Consulting Sp. z o.o. i Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii – staż w Yonnelle Warszawa, 22.07. - 02.08.2013, Warszawa – mgr Joanna Artkop
 • Udział w projekcie "Z nauki do biznesu – II edycja" - staż dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Organizator: CM UMK Bydgoszcz – staż w Medicus Monika Struensee Bydgoszcz, 01.06 - 31.08.2014, Bydgoszcz – mgr Joanna ArtkopStudenckie Koło Naukowe Dydaktyki Ratownictwa oraz Fizjoterapii Pourazowej
Główne cele SKNDRiFP:

 • Rozwijanie zainteresowań naukowych studentów; propagowanie i rozwój wiedzy naukowej.
 • Pełnienie roli kulturotwórczej w środowisku studenckim.
 • Aktywność praktyczna w zakresie dydaktyki ratownictwa i fizjoterapii pourazowej.

Więcej informacji o SKN DRiFP >>konferencja2015 miedzy wolnosciaGranty i projekty

dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK
Projekt dotyczący organizacji konferencji międzydyscyplinarnej we współpracy z UKW w Bydgoszczy i Towarzystwem Ebnera z Austrii.
 
pdfInformacja o konferencji 125.11 KB
pdfPROGRAM KONFERENCJI183.4 KB9 stycznia 2017 r.
Konferencja Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego:
DLACZEGO TEN OBCY TO JA?
Różne oblicza wykluczenia społecznego z perspektywy teorii i praktyki
pdfwięcej informacji o konferencji 09.01.2017683.74 KB