Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

dr n. med.
Dorota Jachimowicz-Gaweł

p.o. Kierownika

ul. Sandomierska 16
85-830 Bydgoszcz
tel. wew. 22

tel. 52 585-54-08
tel. 52 585-54-09
tel. 52 585-54-10


Sekretariat:

tel. wew. 30

Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

  1. Pracownicy

  2. Realizowana tematyka badawcza

  3. Publikacje

  4. Udział w konferencjach naukowych

  5. Współpraca z instytucjami

  6. Pozostała działalność i osiągnięcia