Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego
Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego

prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Leksowski

Kierownik Zakładu

ul. Sandomierska 16
85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
tel./fax 52 585-54-09


Sekretariat:

mgr inż. Magdalena Pyzik
pok. 03

Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego

Pracownicy:

 • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski
    dyżur: środa 9:00 - 11:00

 • prof. dr hab. n. med. Marek Harat

 • dr n. med. Aleksandra Harat - adiunkt

 • dr n. med. Tomasz Grzela - asystent

 • dr n. med. Bogusław Sakson - asystent
     dyżur: wtorek 12:00 - 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym 602-133-202

 • dr n. med. Tomasz Kornatowski - starszy wykładowca
    dyżur: środa 13:00 - 15:00Przedmioty prowadzone przez Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego:

 • Choroby społeczne
 • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
 • Medycyna rodzinna
 • Profilaktyka chorób nowotworowych
 • Promocja zdrowia seniorów
 • Organizacja opieki geriatrycznej i długoterminowej
 • Gerontologia społeczna
 • Edukacja pacjenta
 • Promocja zdrowia w środowisku lokalnym
 • Międzynarodowe problemy zdrowia
 • Europejska polityka zdrowotna
 • Zdrowie środowiskowe


Kierunki badań naukowych:

 • Analiza ekonomiczna leczenia za pomocą stymulatora lekoopornej dusznicy bolesnej, padaczki i bólu neuropatycznego.
 • Koszty w opiece medycznej.
 • Promocja zdrowia w rozumieniu międzynarodowym.
 • Skuteczność wybranych programów profilaktycznych w Polsce i na świecie.
 • Postępy w wideotorakochirurgii
 • Międzynarodowe problemy zdrowia
 • Oddziaływanie środowiska na zdrowie człowieka


Propozycje tematów wykładów fakultatywnych:

Prof. dr hab. n. med. Marek Harat

 1. Leczenie neurochirurgiczne bólów neuropatycznych.
 2. Malformacje naczyniowe mózgu I rdzenia kręgowego – możliwości leczenia.
 3. Leczenie neurochirurgiczne choroby Parkinsona.
 4. Współczesna psychochirurgia.
 5. Możliwości leczenia schorzeń neurodegeneracyjnych urazów i niedokrwienia mózgu z użyciem transplantacji komórkowych.
 6. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe – diagnostyka i leczenie.
 7. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa – leczenie operacyjne.


Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. Beck O., Harat A. Personality characteristics of competetive and recreational athletes. W: Modern research trends of young scientists: current status, problems and prospects. Baranowska-Szcezpańska M., Gołaszewski M., Poznań, WSHiU, 2012, 65-74.
 2. Harat A, Sokal P., Zieliński P., Harat M., Rusicka T., Herbowski L. Ocena efektywności ekonomicznej leczenia bólu neuropatycznego i lekoopornej dusznicy bolesnej za pomocą neurostymulatora rdzenia kręgowego, Adv Clin Exp Med 2012, 21, 5, 653–663
 3. Zieliński P., Harat A., Furtak J., Sowa E., Maziuk D.: Zakwalifikowanie do planowej operacji kręgosłupa jako samodzielny wyznacznik niezdolności do pracy. Orzecznictwo lekarskie 2011, 8(1): 24-27.
 4. Orkiszewski M., Madej J.: The Meatal/Urethral Width in Healthy Uncircumcised Boys. J Pediatr Urol 2010; 6: 130–133
 5. Betlejewski S: Fizjoterapia w otorynolaryngologii. Rozdział w: „Fizjoterapia kliniczna” pod red. W. Kasprzak. Wydaw. Lek. PZWL Warszawa 2011. str. 428-443
 6. Betlejewski S., Betlejewski A: Aerozoloterapia chorób nosa i zatok przynosowych. Alergologia Info, 2010,V,5-6; 177-182
 7. Betlejewski S., Ossowski R.: Głuchota a psychika – Ludwig van Beethoven. Oto Ryno Laryngologia 2010; 9(1): 18-24.
 8. Betlejewski S., Betlejewski A.: Joseph Toynbee - otolog, naukowiec, filantrop. Otolaryngol. Pol. 2009; 63 (2);199-203.
 9. Betlejewski S., Ossowski R.: Głuchota a psychika w malarstwie Franciszka Goi.. Otolaryngol. Pol. 2009; 63 (2);186-190.
 10. Betlejewski S., Betlejewski A.: Antonio Maria Valsalva - twórca podstaw anatomii otologicznej. Oto Ryno Laryngologia 2009; 8 (1): 13-17.
 11. Betlejewski S., Betlejewski A.: Historia lusterka krtaniowego. Spór o priorytet. Oto Ryno Laryngologia 2009; 8(2): 61-65.
 12. Betlejewski S.: Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii nowotworów głowy i szyi. Rozdział w: „Pielęgniarstwo onkologiczne” pod red. A. Nowickiego. Wydawnictwo Medyczne „terMedia”, Poznań, 2009.
 13. Betlejewski S.: Metody leczenia raka krtani, czynniki wpływające na wybór postępowania leczniczego. Rozdział w: „Pacjent po operacji krtani” pod red. A. Sinkiewicz. Wydawn. takt, Bydgoszcz, 2009.
 14. Betlejewski S., Sinkiewicz A.: Opieka pielęgniarska po zabiegach endoskopowych krtani. Rozdział w: „Pacjent po operacji krtani” pod red. A. Sinkiewicz. Wydawn. takt, Bydgoszcz, 2009.
 15. Betlejewski S., Betlejewski A., Sinkiewicz A., Mackiewicz-Milewska M.: Leczenie uzdrowiskowe jako element kompleksowej rehabilitacji. Rozdział w: „Pacjent po operacji krtani” pod red. A. Sinkiewicz. Wydawn. takt, Bydgoszcz, 2009.
 16. Betlejewski S., Betlejewski A.: „Zespół pustego nosa”- jatrogenny nieżyt zanikowy nosa. Oto Ryno Laryngologia 2009; 8(4): 151-155.
 17. Szyca R., Jasiński A., Tomaszewski S., Jaworowska-Detyna I., Leksowski K.: Wczesne wyniki operacji żylaków odbytu przy użyciu noża harmonicznego. Pol. Merk. Lek. 2009, XXVI, 155, 462-464.
 18. Pesta W., Wirkowski A., Leksowski K.: Stapled haemorrhoidopexy for the treatment of haemorrhoids: a review of our experience. Videosurgery and other miniinvasive techniques 2009, 4, 4, 147-153.
 19. Szyca R., Osowska M., Zimmermann A., Leksowski K.: Etiopatogeneza i profilaktyka choroby hemoroidalnej. Valetudinaria, 2009, 14, 1, 46-49.
 20. Rudzińska M., Rudziński J., Leksowski K.: Kolonografia tomografii komputerowej we współczesnej praktyce klinicznej. Proktologia 2009, 10, 3, 180-187.
 21. M. Harat, K. Radziszewski, M. Rudaś, M. Okoń, M. Galanda: Clinical evaluation of deep cerebellar stimulation for spasticity in patients with cerebral palsy. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2009, Vol. 43:1, str. 36-44 Kliniczna ocena głębokiej stymulacji móżdżku w leczeniu spastyczności u chorych na mózgowe porażenie dziecięce.
 22. M. Harat, M. Rusinek: Perspektywy neurochirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych mózgu. 50 Lat Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, ART KAMI Bydgoszcz, Bydgoszcz 2009, str. 91-97, ISBN 978-83-60775-13-4.
 23. M. Harat, K. Radziszewski, M. Rudaś, M. Okoń, M. Galanda: Clinical evaluation of deep cerebellar stimulation for spasticity in patients with cerebral palsy. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2009, Vol. 43:1, str. 36-44 Kliniczna ocena głębokiej stymulacji móżdżku w leczeniu spastyczności u chorych na mózgowe porażenie dziecięce.
 24. B. Kitliński, M. Harat, A. Lebioda, D. Paczkowski, R. Gryszko: Reoperacje w zależności od typu zastosowania implantu w dyskopatiach szyjnych, The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, Nr: 4(16) 2009, str. 55-60
 25. D. Paczkowski, M. Harat, B. Kitliński: Analiza wskazań i powikłań stabilizacji międzykolczystej inSWing, The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research, Nr: 4(16) 2009, str. 98-105
 26. M. Harat, M. Rusinek: Perspektywy neurochirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych mózgu. 50 Lat Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, ART KAMI Bydgoszcz, Bydgoszcz 2009, str. 91-97, ISBN 978-83-60775-13-4.
 27. A. Harat, M. Harat, M. Birski: Analiza efektywności kosztownej leczenia padaczki za pomocą stymulacji nerwu błędnego. Valetudinaria 2009 tom 14, nr 1, str. 50-56
 28. Leksowski K., Rudzińska M., Rudziński J. Computed tomographic colonography in preoperative evaluation of colorectal tumors – a prospective study. Surg. Endosc. 2011, 25, 7, 2344-2349.
 29. Szyca R., Leksowski K., Zimmermann A., Gryszko L.: Profilaktyka miażdżycy. Valetudinaria, 2011, 15,1, 23-27
 30. Szyca R., Leksowski K.: Współczesne metody małoinwazyjnych metod przezskórnej angioplastyki wewnątrznaczyniowej w miażdżycowym niedokrwieniu kończyn dolnych. Valetudinaria, 2011, 15, 1, 32-36.
 31. Szyca R., Leksowski K.: Zespół Cornelii de Lange – charakterystyka zespołu. Valetudinaria, 2011, 15, 1, 56-58.
 32. Szrajda M., Szyca R., Jasiński A., Gryz M., Leksowski K.: A case of a giant phyllodes tumour of the breast. Contemporary Oncology. 2011, 15, 1, 44-46
 33. A. Harat, M.Harat, M. Birski: Analiza efektywności kosztownej leczenia padaczki za pomocą stymulacji nerwu błędnego. Valetudinaria 2009 tom 14, nr 1, str. 50-56
 34. Harat A.: Medycyna oparta na dowodach naukowych – historia i obecne wyzwania. Valetudinaria - Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, Rok 2009 Tom 14 Nr 2.
 35. Krzysztof Leksowski. Postępy w wideotorakochirurgii. -Nowiny Lek. 2007 R. 76 supl. 1 s. 82.
 36. Krzysztof Leksowski, S. Tomaszewski Treatment of pain due to chronic pancreatitis. - Gastroenterol. Pol. 2007 T. 14 nr 5 s, 372-376.
 37. Krzysztof Leksowski Rola wideotorakoskopii we współczesnej chirurgii klatki piersiowej - Postępy Nauk Med. 2006 T. 19 nr 1 s. 9-18.
 38. Stanisław Betlejewski, A. Betlejewski. William i Oscar Wilde a powikłania chorób ucha środkowego - Otorynolaryngol. Przegl. Klin. 2008 T. 7 nr 2 s. 67-71.
 39. Stanisław Betlejewski, A. Betlejewski. Wpływ aerodynamiki przepływu powietrza przez nos na fizjologię nosa. Otolaryngol. Pol. 2008 T. 62 nr 3 s. 321-325
 40. Stanisław Betlejewski. Choroby społeczne, cywilizacyjne czy choroby stylu życia? - Wiad. Lek. 2007 T. 60 nr 9-10 s. 489-492.
 41. Marek Harat Neurochirurgia czynnościowa Bydgoszcz, 2007,
 42. Marek Harat, M. Rudaś, Alina Borkowska, J. Rybakowski. Obustronna stereotaktyczna cingulotomia w leczeniu OCD. Psychiatr. Pol. 2007 T. 41 nr 3 supl. s. 52-53.
 43. Marek Harat, M. Rudaś. Współczesna psychochirurgia - droga od przedczołowej lobotomii do głębokiej stymulacji mózgu. Psychiatr. Pol. 2007 T. 41 nr 3 supl. s. 52.
 44. A. Cuprych, Marek Harat, T. Rusicka-Piekarz. Ocena ekonomiczna efektywności leczenia stymulatorem rdzenia lekoopornej dusznicy bolesnej. Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2006 T. 11 nr 2 s. 29-32.
 45. Cuprych A.: Analiza ekonomiczna w systemie ochrony zdrowia. Valetudinaria – Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej, Rok 2007 Tom 12 Nr 2.
 46. Marek Orkiszewski. Zastosowanie larw muchy Lucilia sericata w leczeniu trudno gojących się ran. Wiad. Lek. 2007 T. 60 nr 7-8 s. 381-385.
 47. Marek Orkiszewski, J. Madej, T. Kilian. The use of maggot therapy as an adjunct to surgical debridement: a paediatric case report. http://www.worldwidewounds.com/2006/march/Orkiszewski/Maggot-Therapy-Paediatric-Surgery.html
 48. Orkiszewski M., J. Madej. Operacja Soave`a z dostępu kroczowego w leczeniu choroby Hirschprunga. Pol. Przegl. Chir. 2006 T. 78 nr 2 s. 230-237.


Udział w konferencjach:

 1. VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego , Międzyzdroje, czerwiec, 2012,
 2. Międzynarodowa Konferencja Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu, Bydgoszcz, 2012.
 3. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Gdańsk, wrzesień 2010.
 4. 39 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarskiej PTNCH z udziałem Greckiego Towarzystwa Neurochirurgicznego, 17-20.09.2009, Mikołajki.
 5. XI Sympozjum Naukowe "Postępy w Medycynie Zakażeń". Warszawa, 30 XI-1 XII 2007 r. Warszawa: Narodowy Instytut Leków, 2007
 6. 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 IX 2007 r.
 7. Kongres Europejskiego Towarzystwa Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej, Rimini, 2008 r.
 8. XII Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii. Lublin, 7-9 VI 2007 r.
 9. First World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders. Instanbul, 17-19 XI 2005 r.


Studenckie Koło Naukowe:
Od października 2011 r. przy Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego działa
Studenckie Koło Naukowe Międzynarodowych Problemów Zdrowia i Medycyny Zapobiegawczej >>
opiekun: dr n. med. Aleksandra HaratKonferencja naukowo-dydaktyczna
„Absolwent zdrowia publicznego na rynku pracy
w województwie kujawsko-pomorskim.

Wzory dobrych praktyk, oczekiwania, wyzwania".

Bydgoszcz, 31 stycznia 2014 r.
szczegółowa informacja >>