Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii
Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii

dr hab. n. med.
Grzegorz Ludwikowski

Kierownik Zakładu

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
II piętro, p. 49a

tel. 52 585-59-03


Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii

Pracownicy:Kierunki badań naukowych:

 • Ocena zmian w gospodarce fosforanowo-wapniowej u kobiet karmiących stosujących dietę eliminacyjną białka krowiego.
 • Holistyczny model opieki położniczej.
 • Poród naturalny
 • Edukacja zdrowotnaZajęcia dydaktyczne:
W ramach Zakładu Medycyny Rozrodu i Andrologii prowadzone są zajęcia dydaktyczne z położnictwa i opieki położniczej oraz położnictwa i pielęgniarstwa położniczego – wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne (kliniczne) ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu na następujących kierunkach:

POŁOŻNICTWO

 • 3-letnie studia stacjonarne I stopnia - kierunek Położnictwo
 • studia niestacjonarne I stopnia („pomostowe”) – kierunek Położnictwo

PIELĘGNIARSTWO

 • studia stacjonarne I stopnia (II rok)
 • studia niestacjonarne I stopnia (I i II rok)Podstawowe zadanie z zakresu działalności dydaktycznej to przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy teoretycznej z zakresu teoretycznych podstaw pielęgniarstwa i pielęgnowania, podstaw pielęgniarstwa w położnictwie, ginekologii i neonatologii, celu i ogólnych zasad zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych wykonywanych przez położną.
Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy z zakresu patofizjologii narządu rodnego kobiety, przebiegu ciąży fizjologicznej i patologicznej, roli i zadań położnej w opiece nad ciężarną, rodzącą i położnicą w przebiegu ciąży fizjologicznej i patologicznej, i wykształcenie personelu pielęgniarskiego o poszerzonej i nowoczesnej wiedzy medycznej wysokim poczuciem odpowiedzialności zawodowej pozwalającym na dalsze samokształcenie i zdobycie wykształcenia wyższego.

Położnictwo i Opieka Położnicza – przedmiot jest realizowany na II i III roku 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów niestacjonarnych I stopnia („pomostowych”).
Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.
Praktyki wakacyjne odbywają się w placówce lecznictwa stacjonarnego w miejscu zamieszkania studenta lub w wybranej klinice Położnictwa i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego.

Położnictwo i Pielęgniarstwo Położnicze – przedmiot jest realizowany na I i II roku 3-letnich studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów niestacjonarnych I stopnia („pomostowych”).
Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.
Praktyki wakacyjne odbywają się w placówce lecznictwa stacjonarnego w miejscu zamieszkania studenta lub w wybranej klinice Położnictwa i Patologii Szpitala Uniwersyteckiego.

Głównym celem kształcenia jest: przygotowanie studentów do rozpoznawania problemów zdrowotnych kobiet i ich rodzin oraz przygotowanie do sprawowania opieki położniczej nad kobietą zdrową i chorą w różnym okresie jej życia.

Na zajęcia praktyczne studentów obowiązuje umundurowanie położnicze oraz obuwie zmienne.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne z położnictwa i opieki położniczej oraz położnictwa pielęgniarstwa położniczego prowadzone są za pomocą następujących metod nauczania: wykładu konwersatoryjnego, ćwiczeń, zajęć praktycznych oraz metod aktywizujących: „burzy mózgów”, dyskusji dydaktycznej.
Stosowanie nowoczesnych materiałów i środków dydaktycznych - konspekty dydaktyczne do każdego tematu zajęć, foliogramy, modele, gry dydaktyczne, sprzęt multimedialny podnoszą efektywność nauczania.

Działalność organizacyjna:

 • Praca w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Udział w egzaminach wstępnych do Collegium Medicum
 • Organizowanie praktyk studenckich – śródrocznych i wakacyjnych
 • Dla kierunku Położnictwo - praca w Komisji ds. programowych
 • Dla kierunku Pielęgniarstwo – praca w Komisji ds. dydaktycznychPublikacje i konferencje naukowe:

Informacje o publikacjach w postaci artykułów naukowych oraz materiałów pokonferencyjnych pracowników Zakładu znajdują się także na stronie internetowej Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK.

 1. „Wpływ lowastatyny na żywotność hodowli komórek śródbłonka naczyniowego i na komponenty układu antykoagulacyjnego białka C - badania in vitro”.
  Autorzy: Krzysztof Góralczyk, Liliana Bielis, Roman Kotzbach, Barbara Góralczyk, Mariusz Dubiel, Danuta Rość.
  Źródło: - Med. Biol. Sci. 2007 T. 21 nr 2 s. 37-42.
 2. Jakość życia kobiet operowanych z powodu raka szyjki macicy.
  Autorzy: Małgorzata Gierszewska, Roman Kotzbach.
  Źródło: W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 124-130.
 3. Przygotowanie rodziców do opieki nad wcześniakiem w domu.
  Autorzy: Małgorzata Gierszewska, M. Adamiec, Roman Kotzbach, Janina Fałkowska.
  Źródło: W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 131-136.
 4. Problemy położnicze u młodocianych matek do 18 roku życia.
  Autorzy: Jacek Fórmaniak, Małgorzata Gierszewska, Roman Kotzbach, I. Krężołek.
  Źródło: W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 108-113.
 5. Trudności w laktacji w pierwszych tygodniach karmienia piersią.
  Autorzy: Janina Fałkowska, Małgorzata Gierszewska, Roman Kotzbach.
  Źródło: W: Wybrane aspekty opieki zdrowotnej. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 103-107.
 6. Analiza wpływu sposobu ukończenia ciąży na stan psychiczny pacjentek.
  Autorzy: Jacek Fórmaniak, Roman Kotzbach, A. Jaroch.
  Źródło: - Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2008 T. 1 z. 2 s. 134-137.
 7. Częstość występowania powikłań połogowych u pacjentek przebywających w Pododdziale Położnictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, w roku 2007.
  Autorzy: Mn. Kaźmierczak, Małgorzata Gierszewska, G. Gebuza, Roman Kotzbach.
  Źródło: W: Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny. Pod red. Marka Grabca. Bydgoszcz: "Scrypt", 2008 s. 191-205.
 8. Jakość życia kobiet operowanych z powodu raka szyjki macicy.
  Autorzy: Małgorzata Gierszewska, Janina Fałkowska, Jacek Fórmaniak, Roman Kotzbach.
  Źródło: W: Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny. Pod red. Marka Grabca. Bydgoszcz: "Scrypt", 2008 s. 287-300.
 9. Ocena sposobu odżywiania się kobiet w okresie poprzedzającym wystąpienie cukrzycy ciężarnych. Cz. 2: ocena spożycia mięsa, ryb, nabiału, tłuszczów oraz sposobu przygotowania posiłków.
  Autorzy: Alina Sokup, M. Mioduszewska, Jacek Fórmaniak, Roman Kotzbach.
  Źródło: W: Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny. Pod red. Marka Grabca. Bydgoszcz: "Scrypt", 2008 s. 145-155.
 10. Ocena sposobu odżywiania się kobiet w okresie poprzedzającym wystąpienie cukrzycy ciężarnych. Cz. 1: ocena częstości i regularności posiłków oraz spożycia pieczywa, słodyczy, owoców i warzyw.
  Autorzy: Alina Sokup, M. Mioduszewska, Jacek Fórmaniak, Roman Kotzbach, Piotr Korbal.
  Źródło: W: Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny. Pod red. Marka Grabca. Bydgoszcz: "Scrypt", 2008 s. 133-144.
 11. Ocena świadomości kobiet na temat zalet karmienia naturalnego wśród kobiet rodzących pierwsze dziecko.
  Autorzy: G. Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Mn. Kaźmierczak, Roman Kotzbach
  Źródło: W: Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny. Pod red. Marka Grabca. Bydgoszcz: "Scrypt", 2008 s. 175-190.
 12. Karmienie naturalne jako zjawisko wieloaspektowe.
  Autorzy: Janina Fałkowska, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Roman Kotzbach.
  Źródło: W: Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia (wybrane aspekty). Pod red. Marioli Banaszkiewicz, Anny Andruszkiewicz, J. Perlińskiego. Elbląg: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009 s. 159-168.
 13. Zdrowie reprodukcyjne a późne macierzyństwo.
  Autorzy: Małgorzata Gierszewska, E. Michalska, Marzena Kaźmierczak, Roman Kotzbach.
  Źródło: W: Konferencja naukowo-szkoleniowa. Promocja zdrowia reprodukcyjnego. Poznań, 16 XI 2009. Program, streszczenia. Poznań: Fundacja UM, 2009 s. 34.
 14. Unhealthy eating habits precede gestational diabetes mellitus in Polish women. Part I: Evaluation of frequency, regularity of consumed meals and consumed snacks, bread, sweets, fruit and vegetables. Eating habits and gestational diabetes.
  Autorzy: Alina Sokup, M. Mioduszewska, A. Bąk, Roman Kotzbach.
  Źródło: - Diabetol. Dośw. Klin. 2010 T. 10 nr 1 s. 17-22.
 15. Czynniki ryzyka i nasilenie występowania depresji poporodowej po porodach fizjologicznych i po porodach zabiegowych.
  Autorzy: J. Kutowska, Jacek Fórmaniak, N. Kolesińska-Janowczyk, K. Waleśkiewicz, Roman Kotzbach.
  Źródło: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, [2010] s. 9.
 16. Karmienie naturalne a alergia na białko mleka krowiego.
  Autorzy: Janina Fałkowska, Małgorzata Gierszewska, Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Małgorzata Bannach, Roman Kotzbach.
  Źródło: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, [2010] s. 110.
 17. Wpływ palenia papierosów na ciążę oraz ryzyko wystąpienia poronienia.
  Autorzy: N. Kolesińska-Janowczyk, K. Waleśkiewicz, Jacek Fórmaniak, Roman Kotzbach, Maria Maciejewska-Kaźmierczak.
  Źródło: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, [2010] s. 24-25.
 18. Zdrowa kobieta, zdrowe potomstwo, zdrowa rodzina.
  Autorzy: Roman Kotzbach.
  Źródło: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, [2010] s. 6-7.
 19. The influence of smoking cigarettes on pregnancy and the risk of miscarriage.
  Autorzy: N. Kolesińska-Janowczyk, Jacek Fórmaniak, K. Waleśkiewicz, Roman Kotzbach, Maria Maciejewska-Kaźmierczak.
  Źródło: W: The chosen aspects of woman and family's health. T. 1. Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010 s. 192-197.
 20. Natural feeding versus an allergy to cow milk protein.
  Autorzy: Janina Fałkowska, Małgorzata Gierszewska, Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Małgorzata Bannach, Roman Kotzbach.
  Źródło: W: The chosen aspects of woman and family's health. T. 2. Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010 s. 25-30.
 21. Risk factor and intensyfication of prevalence of postpartum depression following physiological and operative delivery.
  Autorzy: J. Kutowska, Jacek Fórmaniak, N. Kolesińska-Janowczyk, K. Waleśkiewicz, Roman Kotzbach.
  Źródło: W: The chosen aspects of woman and family's health. T. 1. Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010 s. 39-49.
 22. Safety as a basic right of women during labour.
  Autorzy: Małgorzata Bannach, Grzegorz Przybylski, Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Małgorzata Gierszewska, Janina Fałkowska.
  Źródło: W: Welfare problems in modern medicine. Ed. Spisacka S. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa, 2011 s. 35-47.
 23. Palenie tytoniu u kobiet ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciąży.
  Autorzy: Grzegorz Przybylski, Aleksandra Gadzińska, Małgorzata Bannach, Ryszard Gołda, Małgorzata Pyskir, Jerzy Pyskir, Magdalena Pasińska, R. Pujszo.
  Źródło: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, [2010] s. 58-59.
 24. Ocena poziomu wiedzy położnic na temat okresu połogu.
  Autorzy: Marzena Kaźmierczak, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Małgorzata Bannach, Janina Fałkowska.
  Źródło: - Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2010 T. 3 z. 4 s. 296-301.
 25. Natural feeding versus an allergy to cow milk protein.
  Autorzy: Janina Fałkowska, Małgorzata Gierszewska, Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Małgorzata Bannach, Roman Kotzbach.
  Źródło: W: The chosen aspects of woman and family's health. T. 2. Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010 s. 25-30.