Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii
Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii

prof. dr hab. n. med.
Mariusz Dubiel

Kierownik Kliniki

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
fax 52 585-59-05


Sekretariat:

specjalista - Małgorzata Maćkowska
parter, pok. 10

Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii

Pracownicy:

Klinika działa na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy.

Tematy badawcze:

 • Medycyna matczyno-płodowa
 • Hemodynamika matczyno-płodowa
 • Ultrasonografia Dopplerowska
 • Markery biochemiczne niedotlenienia płodu
 • Metody biofizyczne nadzoru nad płodem
 • Nowe techniki obrazowania w położnictwie i ginekologii

Najważniejsze publikacje:

 1. Kocylowski RD, Dubiel M, Gudmundsson S, Sieg I, Fritzer E, Alkasi O, Breborowicz GH, von Kaisenberg CS.
  Biochemical tissue-specific injury markers of the heart and brain in postpartum cord blood.
  Am J Obstet Gynecol. 2009;200(3):273.e1-273.e25.
 2. Cheema R, Dubiel M, Gudmundsson S.
  Signs of fetal brain sparing are not related to umbilical cord blood gases at birth.
  Early Hum Dev. 2009;85 (7):467-70.
 3. Polish Gynaecological Society Guideline on Prenatal Diagnosis.
  Ginekol Pol. 2009;80(5):390-3
 4. Moszczyńska K, Skórczewski J, Lauda-Świeciak A, Latos-Bieleńska A, Jamsheer A, Dubiel M.
  Podejrzenie chondrodysplazji.
  Klin Perinat Ginekol 2009; T2, Z 1: 76-79.
 5. Gudmundsson S, Dubiel M, Sladkevicius P.
  Placental morphologic and functional imaging in high-risk pregnancies.
  Semin Perinatol. 2009 Aug;33(4):270-80
 6. Lauda-Świeciak A, Przybył B, Moszczyńska K, Skórczewski J, Lach J, Szułczyński J, Ludwikowski G, Dubiel M.
  Prenatalne rozpoznanie Zespołu Smitha, Lemlego i Opitza - opis przypadku.
  Gin Pol 2009; 80:778-781
 7. A. Lauda-Świeciak, K. Moszczyńska, J. Skórczewski, G. Ludwikowski, J. Szułczyński, A. Tretyn, M. Dubiel.
  Rodzinne uwarunkowanie dysplazji tanatoforycznej.
  Ginekol. Pol. 2010; T. 81:629-632
 8. M. Dubiel, K. Moszczyńska, G.H. Bręborowicz, G. Ludwikowski, M. Grabiec, S. Gudmunsson.
  Three-dimensional Power Doppler in obstetrics and gynecology.
  Archives of Perinatal Medicine 16(2), 109-112, 2010.
 9. A. Lauda-Świeciak, J. Szułczyński, K. Moszczyńska, B. Przybył, J. Skórczewski, G. Ludwikowski, A. Tretyn, M. Dubiel.
  Holoprosencefalia – przodomózgowie jednokomorowe – opis przypadku.
  Ginekol. Pol. 2010; T. 81:940-943
 10. M. Makarewicz, M. Bieliński, W. Chmielewska, K. Moszczyńska, G. Ludwikowski, J. Czosnyka, R. Marcinkowski, I. Latoch, J. Skórczewski, M. Dubiel.
  Pierwotny rak jajowodu – opis przypadku. Praca w druku.

Rozdziały w podręcznikach:

 1. Dubiel M, Moszczyńska K.
  Diagnostyka prenatalna w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania płodu.
  W: Diagnostyka prenatalna z elementami perinatologii. Red: M. Wielgoś. Gdańsk Via Medica; 242-250.
 2. Dubiel M, Moszczyńska K, Lauda-Świeciak A, Skórczewski J, Lach J, Szułczyński J, Tretyn A.
  Zespół Edwardsa.
  W: Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Red: Pietryga M, Brązert J. Poznań Exemplum 2009; 22.14
 3. Dubiel M, Moszczyńska K, Lauda-Świeciak A, Skórczewski J, Lach J, Szułczyński J, Tretyn A.
  Artrogrypoza.
  W: Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Red: Pietryga M, Brązert J. Poznań Exemplum 2009; 22.15
 4. Dubiel M, Moszczyńska K, Lauda-Świeciak A, Skórczewski J, Lach J, Szułczyński J, Tretyn A.
  Agenezja ciała modzelowatego.
  W: Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Red: Pietryga M, Brązert J. Poznań Exemplum 2009; 22.16
 5. Dubiel M, Moszczyńska K, Lauda-Świeciak A, Skórczewski J, Lach J, Szułczyński J, Tretyn A.
  Agenezja robaka móżdżku.
  W: Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Red: Pietryga M, Brązert J. Poznań Exemplum 2009; 22.17
 6. Dubiel M, Moszczyńska K, Lauda-Świeciak A, Skórczewski J, Lach J, Szułczyński J, Tretyn A.
  Atrezja dwunastnicy.
  W: Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Red: Pietryga M, Brązert J. Poznań Exemplum 2009; 22.18
 7. Bręborowicz GH, Pietryga M, Dubiel M.
  Podstawy fizyczne ultrasonografii.
  W: Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Red: Pietryga M, Brązert J. Poznań Exemplum 2009; 21-37.
 8. Pietryga M, Brązert J, Dubiel M.
  Krążenie mózgowe.
  W: Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Red: Pietryga M, Brązert J. Poznań Exemplum 2009; 351-381.
 9. 9 Pietryga M, Brązert J, Dubiel M.
  Badanie dopplerowskie w ciąży powikłanej cukrzycą.
  W: Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie. Red: Pietryga M, Brązert J. Poznań Exemplum 2009; 605-619.
 10. M. Dubiel.
  Badanie dopplerowskie w położnictwie.
  W: Położnictwo i ginekologia: repetytorium. Red. nauk. G. H. Bręborowicz. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010 s. 255-259, VIII s.
 11. M. Dubiel.
  Badanie ultrasonograficzne w położnictwie.
  W: Położnictwo i ginekologia: repetytorium. Red. nauk. G. H. Bręborowicz. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010 s. 246-255.
 12. M. Dubiel, G.H. Bręborowicz.
  Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie.
  W: Ciąża wysokiego ryzyka Red. nauk. G.H. Bręborowicz. Wyd. 3 rozsz. Poznań, 2010 747-763
 13. M. Grzymisławski, K. Derc, M. Dubiel, K. Drewsk.
  Choroby wątroby
  W: Ciąża wysokiego ryzyka Red. nauk. G.H. Bręborowicz. Wyd. 3 rozsz. Poznań, 2010 837-855
 14. M. Dubiel, R. Maciak, K. Moszczyńska.
  Zastosowanie diagnostyki obrazowej w endokrynopatiach. USG nadnerczy.
  W: Podstawy diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w endokrynologii Red. nauk. R. Junik, M. Ruchała, B. Marek
  w druku
 15. M. Dubiel, R. Maciak, K. Moszczyńska.
  Zastosowanie diagnostyki obrazowej w endokrynopatiach. USG jąder i przydatków.
  W: Podstawy diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w endokrynologii Red. nauk. R. Junik, M. Ruchała, B. Marek
  w druku
 16. M. Dubiel, R. Maciak, K. Moszczyńska.
  Zastosowanie diagnostyki obrazowej w endokrynopatiach. USG sutka.
  W: Podstawy diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w endokrynologii Red. nauk. R. Junik, M. Ruchała, B. Marek
  w druku

Konferencje naukowe:

 1. Clinical application of Doppler in perinatal medicine
  Toruń, 14-15.05.2010
  Safety of ultrasound examinations, Venous Doppler,
  Doppler in I and II trimester, Cardiac Doppler,
  Error and pitfalls of Doppler examinations, When to use Doppler

 2. Course in "Fetal malformations” Organizer: ISOG, PTG Chairman: prof. M. Dubiel
  Toruń, 6-7.09.2013

Członkowstwo w organizacjach
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel jest członkiem:

Zarząd Główny Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Członek zarządu

UOG

Recenzent

Ginekologia Polska

Członek kom. redakcyjnego

ISUOG Doppler Perinatal Group

Członek zarządu

PTG  PTU 

Członek zarządu