Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

dr hab. n. med.
Marcin Ziółkowski, prof. UMK

Kierownik Zakładu

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
II piętro, pok. 66, 66a

tel. 52 585-58-04
tel. 52 585-58-45
fax 52 585-58-49


Sekretariat:

Barbara Kowalkowska, parter, p. 7
sekretariat.kpzach@cm.umk.pl
tel. 52 585-58-22

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Pracownicy:

 • dr hab. n. med. Marcin Ziółkowski, prof. UMK - Kierownik Zakładu
  dyżur: czwartek godz. 9.00-11.00
  Klinika Psychiatrii, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, UCK
  tel. 52 585-48-80 

 • dr n. o zdr. Damian Czarnecki - adiunkt
  dyżur: piątek godz. 11.30-12.30
  Klinika Psychiatrii, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, UCK, segment C, pok. 1.221
  tel. 52 585-72-70

 • dr n. med. Krzysztof Opozda - starszy wykładowca
  dyżur: wtorek godz. 11.00-12.00
  Klinika Psychiatrii, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, UCK, segment C, pok. 1.221
  tel. 52 585-72-70

 • dr n. o zdr. Beata Łangowska-Grodzka - starszy wykładowca  
  dyżur: czwartek godz. 8.45-10.15 (w okresie od 1.03. do 12.04.2018 r. dyżury w godz. 14.30 - 15.30)
  Klinika Psychiatrii, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, UCK, segment C, pok. 1.221
  tel. 52 585-72-70 

 • dr n. o zdr. Anita Markowska - asystent
  dyżur: poniedziałek godz. 10.00-11.00
  Klinika Psychiatrii, ul. M. Curie Skłodowskiej 9, UCK, segment C, pok. 1.221
  tel. 52 585-72-70

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr Elżbieta Holec
 • mgr Malwina TudorowskaZakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego został powołany w 2000 roku. Od początku istnienia Zakładu jego kierownikiem jest dr hab. n. med. Marcin Ziółkowski, prof. UMK, specjalista psychiatra.

Kierunki badań naukowych:

 • Bio-psycho-społeczne aspekty leczenia uzależnień.
 • Wybrane kliniczne aspekty uzależnień od substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem elementów opieki pielęgniarskiej.
 • Funkcje neuropsychologiczne, aktywność mózgu związana z funkcjonowaniem poznawczym.

Działalność dydaktyczna:

Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Psychiatrycznego realizują program nauczania przedmiotów:

 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne dla studentów III roku, kierunek: pielęgniarstwo, studia I stopnia stacjonarne
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne dla studentów III roku, kierunek: położnictwo, studia I stopnia stacjonarne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne dla studentów I i II roku, kierunek: pielęgniarstwo, studia I stopnia niestacjonarne (ścieżka AB, C, D)
 • Profilaktyka uzależnień dla studentów I roku, kierunek: położnictwo, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Psychiatria dla studentów I roku, kierunek: położnictwo, studia I stopnia niestacjonarne
 • Opieka pielęgniarska w psychiatrii środowiskowej dla studentów II roku, kierunek: pielęgniarstwo, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Problemy zdrowia psychicznego kobiet dla studentów II roku, kierunek: położnictwo, studia II stopnia stacjonarne
 • Opieka i rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, kierunek: pielęgniarstwo, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem działań podejmowanych u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Współpraca:

Jednostka współpracuje z:

 • Katedrą Psychiatrii, Wydziału Lekarskiego CM UMK
 • Katedrą Neuropsychologii Klinicznej, Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK
 • Katedrą i Zakładem Żywienia i Dietetyki, Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK
 • Zakładem Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 • Katedrą Psychiatrii Uniwersytetu Białostockiego
 • Katedrą i Zakładem Genetyki Klinicznej, Wydziału Lekarskiego CM UMK
 • Zakładem Zaburzeń Hemostazy, Katedry Patofizjologii, Wydziału Farmacji CM UMK

Inne formy działalności pracowników Zakładu

dr Krzysztof Opozda

 • Asystent dydaktyczny w Zakładzie (planowanie i rozliczanie pensum)
 • Organizator praktyk zawodowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w CM UMK
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami
 • Przedstawiciel Zakładu współpracujący z CKPPiP w Warszawie
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

dr Beata Łangowska-Grodzka

 • Pracownik dydaktyczny w zakładzie
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami
 • Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 • Członek Stowarzyszenia Substycyjnego Leczenia Uzależnień MAR

dr Damian Czarnecki

 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oddział kujawsko-pomorski

Zakres badań:

 • Czynniki determinujące abstynencję, nawroty picia i głód substancji psychoaktywnych
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem uzależnionym od substancji psychoaktywnych
 • Problematyka społeczna osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Dieta i odżywianie osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami.

Funkcje:

 • Opiekun koła naukowego „Altera Pars”
 • Współprowadzenie zadań naukowo-badawczych, w tym współpraca wieloośrodkowa w zakresie badań naukowych
 • Osoba odpowiedzialna za przebieg zaliczenia i gromadzenie zadań samokształceniowych,
 • Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Oddziale Leczenia Uzależnień Kliniki Psychiatrii CM
 • Kierownik Komisji-Programowo Dydaktycznej, sekcja pielęgniarstwo
 • Członek Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów

dr Anita Markowska

 • Pracownik dydaktyczny w zakładzie
 • Współprowadzenie zadań naukowo-badawczych, w tym współpraca wieloośrodkowa w zakresie badań naukowych

Zakres badań:

 • Aktywność mózgu związana z funkcjonowaniem poznawczym.
 • Wpływ treningów biofeedback na ukierunkowanie uwagi względem bodźców afektywnych - kontrolę emocjonalną.
 • Przekonania poznawcze związane z utrzymaniem abstynencji oraz radzeniem sobie z głodem alkoholowym.


Publikacje pracowników znajdują się w zbiorach Biblioteki Medycznej CM.