Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Kurylak

Kierownik Zakładu

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
pok. 67

tel. 52 585-58-27
fax 52 585-58-49


Sekretariat:

Barbara Kowalkowska, parter, pok. 7
sekretariat.kpzach@cm.umk.pl
tel. 52 585-58-22

Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Pracownicy

Adiunkci:

Asystenci:

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • lek. Katarzyna Kobusińska
 • mgr Bogumiła Małecka

Dyżury pracowników >>Działalność dydaktyczna

 • Kierunek: Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
  1. Przedmiot: Pielęgniarstwo pediatryczne

 • Kierunek: Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
  1. Przedmiot: Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie hematologicznym: Pielęgniarstwo w hematologii dziecięcej.
  2. Przedmiot: Poradnictwo zdrowotne: Profilaktyka w pielęgniarstwie pediatrycznym.
  3. Przedmiot: Podstawy kliniczne pielęgniarstwa specjalistycznego: Hematologia.
  4. Moduł do wyboru: Diagnostyka auksologiczna w praktyce pielęgniarki pediatrycznej .

 • Kierunek Położnictwo, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
  1. Przedmiot: Pediatria i Pielęgniarstwo pediatryczne.
  2. Przedmiot: Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne.

 • Kierunek Położnictwo, studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
  1. Przedmiot: Neonatologia.
  2. Przedmiot: Standardy i procedury w opiece nad noworodkiem w różnym stanie zdrowia.
  3. Przedmiot: Intensywny nadzór neonatologiczny i opieka pielęgniarska nad noworodkiem w stanach zagrożenia życia.
  4. Przedmiot: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem z urazem okołoporodowym i z wadą wrodzoną.
  5. Przedmiot: Opieka pielegniarska nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym i z niska masą urodzeniową.
  6. Przedmiot: Opieka pielegniarska nad noworodkiem chorym.
  7. Przedmiot: Współczesne kierunki badań naukowych w położnictwie, ginekologii i neonatologii.

 • Kierunek: Dietetyka, studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
  1. Przedmiot: Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt: żywienie kobiet w stanach fizjologicznych i niemowląt.

 • Kierunek: Elektroradiologia, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  1. Przedmiot: Pediatria

 • Kierunek: Audiofonologia, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  1. Przedmiot: Pediatria

 • Kierunek: Ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  1. Przedmiot: Techniki diagnostyczne w praktyce klinicznej medycyny ratunkowej

Informacje dla studentów

Wszelkie informacje dotyczące tematyki przedmiotów oraz sposobu zaliczenia znajdują się w systemie USOS.Działalność Naukowa

Kierunki badań naukowych

 • promowanie zdrowia wśród dzieci i młodzieży
 • edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży
 • jakość życia dzieci i młodzieży ze schorzeniami przewlekłymi
 • jakość opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem przewlekle chorym
 • procesy adaptacyjne rodziców i dzieci z chorobami nowotworowymi do choroby i hospitalizacji
 • wdrażanie standardów pielęgniarskich w oddziałach pediatrycznych


Działalność pracowników Zakładu >>


Publikacje - wykaz >>

Informacje o publikacjach w postaci artykułów naukowych i artykułów popularno-naukowych oraz materiałów pokonferencyjnych pracowników Zakładu znajdują się również na stronie internetowej Biblioteki Medycznej.


Studenckie Koło Naukowe
przy Zakładzie prowadzi prace badawcze łączące w sobie pediatrię i pielęgniarstwo pediatryczne.
Zobacz więcej >>