Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

dr n. med.
Bernadeta Cegła

p.o. Kierownika Zakładu

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
II piętro, p. 52, 52a

tel. (52) 585-58-18
tel. (52) 585-58-43
fax (52) 585-58-49


Sekretariat:

Barbara Kowalkowska, parter, p. 7
sekretariat.kpzach@cm.umk.pl
tel. 52 585-58-22

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

Pracownicy

 • dr n. med. Bernadeta Cegła - starszy wykładowca, p.o. Kierownika
  dyżur: środa godz. 14.30 - 16.00, pok. 52a, tel. 52 585-58-18

 • dr n. med. Małgorzata Filanowicz - adiunkt
  dyżur: wtorek godz. 8.30 - 10.00, pok. 52, tel. 585-58-43

 • dr n. o zdr. Ewa Szynkiewicz - adiunkt
  dyżur: poniedziałek godz. 17.00 - 18.30, pok. 52, tel. 585-58-43

 • mgr pielęgniarstwa Aneta Dowbór-Dzwonka - wykładowca
  dyżur: czwartek godz. 15.00 - 16.30, pok. 52, tel. 52 585-58-43


Działalność dydaktyczna


Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego prowadzi i/lub koordynuje zajęcia dydaktyczne dla studentów pielęgniarstwo i położnictwo (tryb stacjonarny i niestacjonarny) w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, samokształcenia z przedmiotów:

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

 • pielęgniarstwo internistyczne (kierunek pielęgniarstwo, studia I stopnia)
 • pielęgniarstwo diabetologiczne (studia II stopnia)
 • pielęgniarstwo nefrologiczne (studia II stopnia)
 • pielęgniarstwo w chorobach układu oddechowego (studia II stopnia)
 • pielęgniarstwo w kardiologii (studia II stopnia, od roku akad. 2013/14)
 • pielęgniarstwo w alergologii (studia II stopnia, od roku akad. 2013/14)
 • pielęgniarstwo a hematologii dorosłych (studia II stopnia, od roku akad. 2013/14)

KIERUNEK POŁOŻNICTWO

 • pielęgniarstwo w chorobach wewnętrznych (studia stacjonarne I stopnia)
 • diabetologia w położnictwie (studia II stopnia)
 • choroby wewnętrzne (studia niestacjonarne I stopnia)

Podstawowe zadanie z zakresu działalności dydaktycznej to wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności dające możliwość profesjonalnego i nowoczesnego sprawowania opieki nad pacjentami chorymi internistycznie, podlegającymi leczeniu zachowawczemu, często długotrwałemu.

W przypadku studiów II stopnia realizowane przemioty mają za zadanie zapoznanie studentów ze specjalistycznymi formami opieki oraz wysokospecjalistycznymi procedurami postępowania terapeutycznego i diagnostycznego w chorobach nerek, ukł. oddechowego, w cukrzycy.

Szczególny nacisk jest położony na kształtowanie umiejętności formułowania diagnozy pielęgniarskiej w oparciu o ukierunkowane zadania diagnostyczne, a następnie zaplanowania i realizacji adekwatnego do zapotrzebowania pacjenta oraz postawionej diagnozy planu opieki. Ważnym elementem jest także utrwalanie wiedzy klinicznej w zakresie niezbędnym do realizacji opieki pielęgniarskiej na profesjonalnym poziomie.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Katedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych mieszczącej się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela.

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego >>


Praktyki


Praktyki zawodowe realizowane są w klinikach i na oddziałach internistycznych.

 • praktyki wakacyjne (studia I stopnia) odbywają się w placówce lecznictwa stacjonarnego w miejscu zamieszkania studenta spełniającej określone kryteria lub w wybranej przez niego klinice /oddziale Szpitala Uniwersyteckiego,
 • praktyki śródroczne na studiach pomostowych ORAZ studiach niestacjonarnych II stopnia - odbywają się w placówce lecznictwa stacjonarnego w miejscu zamieszkania studenta spełniającej określone kryteria
 • praktyki śródroczne – odbywają się:
  • PIELĘGNIARSTWO - studia II stopnia
   • z przedmiotu pielęgniarstwo nefrologiczne – w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych (Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza)
   • z przedmiotu pielęgniarstwo diabetologiczne – w Klinice Endokrynologii i Diabetologii (Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza)

  • POŁOŻNICTWO - studia I stopnia
   • z przedmiotu pielęgniarstwo w chorobach wewnętrznych – w Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych (Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela).

Programy praktyk

Samokształcenie

Literatura


Zainteresowania badawcze


W kręgu zainteresowań naukowo-badawczych pracowników zakładu znajdują się zagadnienia związane z funkcjonowaniem pacjentów z różnymi schorzeniami wewnętrznymi, głównie o charakterze przewlekłym, m.in.

 • ocena jakości życia chorych internistycznie
 • poszukiwanie determinantów i modulatorów zachowań zdrowotnych i określanie ich wpływu na przebieg schorzeń i procesu terapeutycznego
 • jakość opieki pielęgniarskiej

Dysertacje pracowników

Zakończone:

 • 2005 – Cegła Bernadeta: Ocena jakości życia pacjentów zainfekowanych bakterią Helicobacter pylori przed eradykacją i po jej przeprowadzeniu.
 • 2011 – Filanowicz Małgorzata: Analiza jakości życia pacjentów z astmą i pyłkowicą poddanych immunoterapii.
 • 2012 – Szynkiewicz Ewa: Jakość życia chorych na astmę oskrzelową o różnym stopniu kontroli (GINA 2006).

W trakcie realizacji:

 • Dowbór-Dzwonka Aneta: Jakość życia osób uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych przed wdrożeniem immunoterapii swoistej (VIT) i po dwóch latach jej trwania.

Publikacje pracowników

Lista publikacji poszczególnych pracowników zajduje się na stronie Biblioteki Medycznej.


Udział w sympozjach, konferencjach (ostatnie lata):

 • XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. 30 lat Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Ossa, 12-15 IX 2012.
 • VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania współczesnej medycyny”, Białystok, 24-26 V 2012.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Bydgoszcz, 19-20 III 2012.
 • VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PFED, Warszawa 9-10 XII 2011.
 • 30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Istanbul, Turkey, 11-15 VI 2011.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowa kobieta – zdrowa rodzina”, Bydgoszcz, 5-6 XI 2010.