Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej
Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej

dr n. med.
Anna Grabowska-Gaweł

p.o. Kierownika Zakładu

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
III piętro, p. 78

tel. 52 585-58-16

Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej

p.o. Kierownika Zakładu: dr n. med. Anna Grabowska-Gaweł

Pracownicy:

 • dr n. med. Anna Grabowska-Gaweł - starszy wykładowca
 • mgr pielęgniarstwa Łukasz Czapiewski - asystent
 • mgr pielęgniarstwa Grzegorz Ulenberg - asystent
 • mgr pielęgniarstwa Iwona Felc - instruktor
 • mgr pielęgniarstwa Marzena Komidzierska - instruktor

pdfDyżury pracowników387.97 KBDziałalność dydaktyczna:

Zakład realizuje program nauczania przedmiotu anestezjologia, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej dla studentów studiów magisterskich i licencjackich Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Celem zespołu dydaktycznego Zakładu jest pogłębienie wiedzy studentów o zasadach postępowania pielęgniarskiego w stanach zagrożenia życia, kształtowanie samodzielnej i twórczej postawy studentów w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących opieki nad chorym leczonym w oddziale intensywnej terapii oraz opieki nad chorym w warunkach sali operacyjnej.Kierunki badań:

 1. Wpływ postępowania okołooperacyjnego i opieki pielęgniarskiej na wczesne powikłania pooperacyjne u chorych z tętniakiem brzusznego odcinka aorty.
 2. Przydatność poszczególnych technik znieczulenia dzieci do badań diagnostycznych w warunkach dziennego pobytu.
 3. Występowanie symptomów stresu pourazowego (PTSD) u personelu pielęgniarskiego anestezjologii i intensywnej terapii, a ich ocena jakości życia.

Badania naukowe oraz zajęcia praktyczne ze studentami studiów I stopnia i praktyki zawodowe ze studentami studiów II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz fizjoterapia, prowadzone są:

 • w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy,
 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy,
 • w Pracowniach Symulacji Medycznej.Najważniejsze publikacje pracowników Zakładu:

 1. Przydatność połączonej analgezji podpajęczynówkowo-zewnątrzoponowej do leczenia tętniaka aorty brzusznej metodą wprowadzenia stentgraftu z dostępu udowego. Anna Grabowska-Gaweł, Stanisław Molski, Katarzyna Porzych. Wiad. Lek. 2006: T. 59, nr 1-2, s. 110-112.
 2. Wczesne powikłania po operacji tętniaka brzusznego odcinka aorty i przydatność zmian ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla w powietrzu końcowo-wydechowym i równowagi kwasowo-zasadowej w przewidywaniu redukcji ciśnienia tętniczego krwi podczas implantacji protezy aorty brzusznej. Anna Grabowska-Gaweł. Bydgoszcz: UMK CM, 2008
 3. Wybrane zagadnienia z pielęgnacji i leczenia chorych w oddziale intensywnej terapii dla studentów pielęgniarstwa. Anna Grabowska-Gaweł. Bydgoszcz: UMK CM, 2008
 4. Inwazyjne metody diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w oddziale intensywnej terapii i towarzyszące im powikłania. Zagadnienia dla studentów pielęgniarstwa. Anna Grabowska-Gaweł. Bydgoszcz: UMK CM, 2009
 5. Inwazyjne metody diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w oddziale intensywnej terapii i towarzyszące im powikłania. Zagadnienia dla studentów pielęgniarstwa. Anna Grabowska-Gaweł, Danuta Dobosz, Beata Augustyńska, Katarzyna Porzych, Jacek Wiśniewski, Łukasz Sielski. Bydgoszcz: UMK CM, 2009
 6. Zasady postępowania okołooperacyjnego u chorych poddanych zabiegom urologicznym. Anna Grabowska-Gaweł. Przegl. Urol. 2009: T. 10, nr 5, s. 24-30.
 7. Pro-health conditions in patients with ischemic heart disease. Anna Grabowska-Gaweł, Danuta Dobosz, Donata Gacka, Beata Augustyńska. Med. Biol. Sci. 2010: T. 24, nr 4, s. 19-25.
 8. The impact of shift work on psychosomatic health of nurses employed in the intensive care unit. : Anna Grabowska-Gaweł, Donata Gacka, Danuta Dobosz, Beata Augustyńska. Med. Biol. Sci. 2011: T. 25, nr 3, s. 45-49.
 9. Walking re-education in patients after cerebral haemorrhagic stroke. preliminary reports. Tytuł całości: Humanities dimension of physiotherapy, rehabilitation, nursing and public health. Ed. I. Czerwińska-Pawluk, W. Zukow.: P. Lutowski, Łukasz Sielski, K. Lutowska, P. Kasprzak, Anna Grabowska-Gaweł, Krystyna Nowacka, Zygmunt Siedlecki, M. Hagner-Derengowska, Maciej Śniegocki, Wojciech Zegarski, I. Głowacka. Radom: Radom University, 2011. s. 150-158.
 10. Miejsce Nauk o Zdrowiu we współczesnym świecie: aspekt terapeutyczny, pielęgnacyjny i organizacyjno-prawny. P. Mira, Łukasz Sielski, T. Pieczko, Anna Grabowska-Gaweł, Magdalena Hagner-Derengowska, A. Cubała, Krystyna Nowacka. Gdańsk-Warszawa: Wydaw. WSZ Gdańsk, Wydaw. WSIiZ Warszawa, 2013. s. 149-164.
 11. Tytuł oryginału: Pro-health conditions in patients with ischemic heart disease. Anna Grabowska-Gaweł, Danuta Dobosz, Donata Gacka, Beata Augustyńska, Łukasz Sielski, Iwona Leszczyńska, Iwona Chmielewska, Marzena Komidzierska. Med. Biol. Sci. 2013: T. 27, nr 1, s. 59-65.
 12. Znaczenie kontroli zdrowia u rodzin chorych w stanie zagrożenia życia. Krystyna Kurowska, G. Ulenberg. Anest. Ratow. 2013, nr 7, s. 27-34.
 13. Fizjoterapia chorych w oddziale intensywnej terapii. A. Miszewska, Waldemar Miszewski, J. Siminska, Iwona Głowacka, Grzegorz Ulenberg, W. Cyrankiewicz, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner. J. Educ. Health Sport 2017: Vol. 7, nr 1, s. 153-158.
 14. Pacjent dorosły z ostrą niewydolności oddechową leczony metodą ECMO. Ulenberg G., Sztuka Pielęgnowania, 2013, nr 2 s. 18-21
 15. Post-intensive care syndrome - role of the nurse in dealing and preventing PICS. Agata Ulenberg, Grzegorz Ulenberg, Marzena Agnieszka Humańska, Mirosława Felsmann, Agata Kosobucka, Danuta Ponczek, Krystyna Kurowska. Medical and social aspects of health and disease. Chełm: PWSZ, 2017. s. 145-155.
 16. Śmierć mózgowa i opieka nad potencjalnym dawcą w pediatrii. Grzegorz Ulenberg, Agata Ulenberg, Anna Grabowska-Gaweł. Dziecko w zdrowiu i chorobie. Bydgoszcz: UMK CM 2017

Spis wszystkich publikacji jest dostępny na stronie Biblioteki Medycznej.