Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej
Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej

dr n. med.
Anna Grabowska-Gaweł

p.o. Kierownika

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
III piętro, p. 78

tel. (52) 585-58-16

Zakład Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej

Pracownicy:

 • dr n. med. Anna Grabowska-Gaweł - starszy wykładowca, p.o. Kierownika Zakładu
    dyżur: pok. 78

 • mgr pielęgniarstwa Grzegorz Ulenberg - asystent
    dyżur: poniedziałek godz. 16.00-17.00
    Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy
    tel. 608-231-607, e-mail: g.ulenberg@cm.umk.pl 

 • mgr pielęgniarstwa Iwona Chmielewska - instruktor
    dyżur: wtorek godz. 15:15-17:15, pok. 78

 • mgr pielęgniarstwa Marzena Komidzierska - instruktor
    dyżur: wtorek godz. 15:15-17:15, pok. 78

 • mgr pielęgniarstwa Iwona Leszczyńska - instruktor
    dyżur: wtorek godz. 15.15-17:15, pok. 78


Działalność dydaktyczna:

Zakład realizuje program nauczania przedmiotu anestezjologia, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej dla studentów studiów magisterskich i licencjackich Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Celem zespołu dydaktycznego Zakładu jest pogłębienie wiedzy studentów o zasadach postępowania pielęgniarskiego w stanach zagrożenia życia, kształtowanie samodzielnej i twórczej postawy studentów w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących opieki nad chorym leczonym w oddziale intensywnej terapii oraz opieki nad chorym w warunkach sali operacyjnej.


Kierunki badań:

Zakład prowadzi badania nad wpływem postępowania okołooperacyjnego i opieki pielęgniarskiej na wczesne powikłania pooperacyjne u chorych z tętniakiem brzusznego odcinka aorty oraz przydatnością poszczególnych technik znieczulenia dzieci do badań diagnostycznych w warunkach dziennego pobytu.