Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego

dr hab. n. o zdr.
Robert Ślusarz

Kierownik Zakładu

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
II piętro, p. 61

tel. (52) 585-58-31


Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego

  1. Pracownicy Zakładu

  2. Informacje dla studentów

  3. Działalność naukowa

  4. Publikacje

  5. Działalność organizacyjna

  6. Historia Zakładu

  7. Koło Naukowe STN

  8. Towarzystwo Naukowe