Katedra Neuropsychologii Klinicznej
Katedra Neuropsychologii Klinicznej

prof. dr hab. n. med.
Alina Borkowska

Kierownik Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek Przychodni Przyklinicznych
III piętro, p. 313-318

tel./fax 52 585-37-03


Sekretariat:

lic. Iwona Miklasz
tel. 52 585-37-03

Katedra Neuropsychologii Klinicznej

W skład Katedry wchodzi:

 1. Zakład Neuropsychologii Klinicznej
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina BorkowskaPracownicy:

 • prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska - profesor zwyczajny
  tel. 52 585-37-02

Adiunkci:

 • dr hab. n. o zdr. Magdalena Hagner-Derengowska
 • dr n. med. Maciej Bieliński
 • dr n. med. Marcin Jaracz, psycholog
 • dr n. med. Małgorzata Piskunowicz
 • dr n. med. Krzysztof Szwed
 • dr n. med. Marta Tomaszewska, psycholog

Asystenci:

 • dr n. o zdr. Szymon Gołota
 • mgr Magdalena Szwed

Doktoranci:

 • lek. Wojciech Guenter
 • mgr Kosma Kołodziej
 • lek. Artur Mieczkowski
 • mgr farm. Jan Mieszkowski

pdfDyżury pracowników42.44 KBDziałalność dydaktyczna:

Zakład prowadzi zajęcia z zakresu psychologii ze studentami Collegium Medicum (Wydziału Nauk o Zdrowiu) oraz szkolenia podyplomowe w zakresie psychiatrii i psychologii oraz psychosomatyki.
Zakład uzyskał prawo do prowadzenia specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej.

pdfRegulamin dydaktyczny902.68 KB

Działalność naukowo-badawcza:

Główne kierunki badań:

 • Dysfunkcje poznawcze w chorobach psychicznych, neurologicznych i somatycznych.
 • Neurobiologiczne i genetyczno-molekularne uwarunkowania funkcji poznawczych
 • Neuropsychologia i neurobiologia procesów decyzyjnych
 • Wpływ leków psychotropowych i leków znieczulających na funkcje poznawcze

Realizowane granty badawcze ministerialne, międzynarodowe i pomostowe

 • 1999-2001 KBN 4P05B09316 „Badania genów kandydatów u chorych na schizofrenię z uwzględnieniem markera neurofizjologicznego - ruch gałek ocznych”
 • 2001-2003 KBN 6P05B05320 . „Badania genetyczno-molekularne w chorobie afektywnej dwubiegunowej z uwzględnieniem fenotypu neurofizjologicznego (ruchy gałek ocznych)”
 • 2004-2006 KBN 2P05B 12326 „Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej w aspekcie genetyczno-molekularnym”
 • 2005-2007 EUFEST (European Grant First Episode of Schizophrenia Treatment)
 • 2006-2008 Grant Pomostowy 552-CM/B „Badania neuropsychologiczne, biochemiczne i genetyczno-molekularne u chorych z patologiczną otyłością”
 • 2008- nadal NN402078234 „Procesy decyzyjne, dysfunkcje poznawcze i temperament w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej” (grant promotorski)
 • 2009- nadal NN402053136 „Dysfunkcje neuropsychologiczne, cechy temperamentu i dwubiegunowości u chorych z patologiczną otyłością w kontekście badań genetyczno-molekularnych”.

Współpraca aktualna z ośrodkami za granicą

 • Cambridge Electronics UK: współpraca w zakresie opracowywania skryptów neurofizjologicznych
 • San Diego – UCLA: współpraca w zakresie adaptacji skali TEMPS-A
 • La Yolla University: współpraca w zakresie Yowa Gambling Task
 • The Cognition Group USA, UK: współpraca w zakresie badań kognitywnych oraz opracowywaniu polskich wersji testów kognitywnych z baterii Cogtest

Konferencje - wyróżnione prace:

 • nagroda 15th Congress European College of Neuropsychopharmacology w Barcelonie za pracę autorów: Rybakowski J.K., Borkowska A., Czerski P., Hauser J.: „Cytosolic phospholipase A2 gene polymorphism and eye movement disturbances in schizophrenia” Barcelona, 2002, European Neuropsychopharmacology, 12, suppl. 3, s. 281.