Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof

prof. dr hab. n. med.
Juliusz Jakubaszko

Kierownik Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek audytoryjny
I piętro

tel. 52 585-39-47
tel. 52 585-60-82
tel. 52 585-60-81
tel./fax 52 585-36-62


Sekretariat:

specjalista - mgr inż. Agnieszka Werkowska
pok. 21a
tel. 52 585-36-62

Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof

Nowa siedziba Katedry:
budynek audytoryjny (Biblioteki Medycznej), I piętro


Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanym urlopem w dniach 3-7 kwietnia 2017 r. sekretariat Katedry będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
Jednocześnie informujemy, ze wszystkie bieżące sprawy należy realizować na dyżurach dydaktycznych nauczycieli akademickich.W skład Katedry wchodzą:

 1. Klinika Medycyny Ratunkowej
  • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko
  • dr n. med. Anna Koczaj - asystent
  • dr n. med. Julita Soczywko - starszy wykładowca

 2. Zakład Medycyny Katastrof

Pracownicy Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof:
tel. 52 585-39-47, 52 585-60-82, 52 585-60-81

 • dr n. med. Andrzej Witkowski - adiunkt
 • dr n. med. Elżbieta Bernaciak - asystent
 • dr n. med. Kinga Grobelska - asystent
 • dr n. o zdr. Ewa Zieliński - asystent
 • lek. Dorota Rutkowska - asystent

Dyżury pracowników dydaktycznych >> Informacje dla studentów

 • PRAKTYKI DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE
  W roku akademickim 2016/2017 opiekunem praktyk wakacyjnych i śródrocznych dla studentów kierunku ratownictwo medyczne jest dr Elżbieta Bernaciak. Pani dr Bernaciak pełnić będzie dyżury dotyczące praktyk w piątki w godzinach 14:00 - 16:00. W związku z powyższym w sprawach praktyk (dokumenty do podpisu, dzienniczki praktyk do podpisu itp.) prosimy kontaktować się bezpośrednio z Panią dr Bernaciak na dyżurach lub mailowo. Mail służbowy dostępny jest w systemie USOS.

 • Plany zajęć na każdy kolejny zjazd dla studentów niestacjonarnych są wywieszane w gablocie Katedry wraz z nazwiskami nauczycieli odpowiadających w danym zjeździe za zajęcia.

 • W roku akademickim 2016/2017 koło naukowe dla studentów kierunku ratownictwo medyczne prowadzi Pani dr Ewa Zieliński.

 • pdfRegulamin dydaktyczny 378.53 KBKlinika Medycyny Ratunkowej składa się z następujących obszarów:

segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć

 1. resuscytacyjno-zabiegowego
 2. wstępnej intensywnej terapii
 3. terapii natychmiastowej
 4. obserwacji
 5. konsultacyjnego
 6. zaplecza administracyjno-gospodarczego

Zakres świadczeń:

 • Udzielanie pomocy chorym w stanach zagrożenia życia bez względu na etiologię.
 • Przyjmowanie pacjentów transportowanych ambulansami ratunkowymi, śmigłowcem HEMS oraz zgłaszających się samodzielnie do KMR.
 • Udzielanie doraźnej pomocy lekarskiej, zarówno pacjentom nie kwalifikującym się do leczenia szpitalnego, jak i zakwalifikowanym do hospitalizacji.
 • Udzielanie pomocy lekarskiej pacjentom z wypadku masowego lub katastrofy - zgodnie z odpowiednią instrukcją
 • Organizacja ruchu ambulansów "R" i "W" oraz obsługa lądowiska śmigłowca HEMS.
 • Udzielanie doraźnej pomocy lekarskiej pacjentom z mnogimi obrażeniami ciała, zgodnie z odpowiednią instrukcją dotyczącą powołania zespołu ds. leczenia mnogich obrażeń ciała.
 • Szkolenie przed i podyplomowe z zakresu BLS / podstawowych czynności resuscytacyjnych / oraz ALS / zaawansowanych czynności resuscytacyjnych / obejmujące teorię i zajęcia praktyczne na sali fantomowej.
 • Organizacja zabezpieczenia medycznego imprez masowych.

 Zajęcia z ratownictwa medycznego

Zajęcia kierunku ratownictwo medyczne zdjęcie 1 Zajęcia kierunku ratownictwo medyczne zdjęcie 2