Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii

dr hab. n. fiz.
Jacek J. Fisz, prof. UMK

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Techników 3
85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-85
fax 52 585-39-90


Sekretariat:

lic. Anita Zetler, mgr Beata Bakalarz
II piętro, pok. 24
tel. 52 585-34-85

Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii

Pracownicy:

Adiunkci:

 • dr n. med. Justyna Szymańska
  e-mail: j.szymanska@cm.umk.pl 
  tel. 52 585-39-89
  dyżur: środa 11.00-13.00 po wcześniejszym umówieniu drogą mailową

Asystenci:

 • dr n. o zdr. Katarzyna Ciechanowska (asystent dydaktyczny)
  e-mail: kasia.ciechanowska@cm.umk.pl 
  tel. 52 585-39-89
  dyżur: poniedziałek 11.00-13.00 po wcześniejszym umówieniu drogą mailową

 • dr n. o zdr. Agnieszka Skopowska
  e-mail: agapa@cm.umk.pl 
  tel. 52 585-39-89
  dyżur: czwartek 10.00-12.00 po wcześniejszym umówieniu drogą mailową

 • mgr Łukasz Saletnik
  e-mail: l.saletnik@cm.umk.pl 
  tel. 52 585-39-89
  dyżur: środa 9.00-11.00 po wcześniejszym umówieniu drogą mailową

 • mgr Magdalena Tarkowska
  e-mail: magdalena.sowa@cm.umk.pl 
  tel. 52 585-39-89
  dyżur: środa 10.00-12.00 po wcześniejszym umówieniu drogą mailową

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr Paweł Orłowski
 • mgr Beata Wustrau
Zasadnicze kierunki badań oraz obecnie realizowane projekty badawcze:

 • Skuteczność wybranych metod postępowania fizykalnego w leczeniu urazów narządu ruchu u osób uprawiających sport.
 • Zastosowanie różnych zabiegów z zakresu fizykoterapii i terapii manualnej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa o różnej etiologii.
 • Ocena zaburzeń równowagi nerwowo-mięśniowej przy pomocy sEMG.
 • Ocena wpływu LLLT na hodowle komórkowe in vitro.
Działalność dydaktyczna:

Pliki do pobrania:

Semestr letni, rok akademicki 2016/2017

kierunek FIZJOTERAPIA

 • Podstawy Fizykoterapii – I rok, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe), studia I stopnia.
  Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.
  pdfTematyka ćwiczeń347.08 KB

 • Podstawy Fizykoterapii – I rok, niestacjonarne (zaoczne), studia I stopnia.
  Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.
  pdfTematyka ćwiczeń347.15 KB

 • Medycyna fizykalna – I rok, stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe), studia II stopnia.
  Przedmiot kończy się egzaminem.
  pdfTematyka ćwiczeń333.32 KB

 • Medycyna fizykalna – I rok, niestacjonarne (zaoczne), studia II stopnia.
  Przedmiot kończy się egzaminem.
  pdfTematyka ćwiczeń332.91 KB

Ćwiczenia dla kierunku Fizjoterapia i Kosmetologia odbywają się w siedzibie Katedry i Zakładu Laseroterapii i Fizjoterapii ul. Techników 3, I piętro, sale 10 i 18.

Katedra Laseroterapii i Fizjoterapii jest odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z przedmiotów: Metodologia Badań Naukowych, Biostatystyka, Technologia Informatyczna, Metodologia Poznania Naukowego na kierunkach studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu: Zdrowie Publiczne, Ratownictwo Medyczne, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Dietetyka, Audiofonologia i Elektroradiologia.Informacje dodatkowe:

W Katedrze istnieje możliwość realizacji prac dyplomowych i magisterskich w zakresach fizjoterapii oraz diagnostyki biomedycznej.
Studenci zobowiązani są do zgłoszenia się w sekretariacie Katedry celem wyboru tematyki pracy.STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

Przy Katedrze i Zakładzie Laseroterapii i Fizjoterapii prowadzone jest Koło Naukowe Medycyny Fizykalnej oraz Koło Naukowe Fotoniki Biomedycznej. Zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu medycyny fizykalnej oraz spektroskopowych metod analitycznych do włączenia się w działalność Kół. W ramach działalności Koła Naukowego istnieje możliwość aktywnego uczestnictwa w badaniach klinicznych, kongresach i zjazdach dotyczących różnych aspektów fizjoterapii oraz biofotoniki.Współpraca:

Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii CM UMK prowadzi współpracę z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi i producentami sprzętu naukowo-badawczego, której celem jest:

 • wspólne przygotowanie i prowadzenie prac badawczych, w ramach ustalonej tematyki przy wykorzystaniu własnych środków, w tym dotacji statutowej
 • wspólne starania o uczestnictwo oraz współpracę w projektach badawczych, celowych i zamawianych finansowanych przez MNiI, jak również w projektach badawczych UE, w tym także udział w konsorcjach badawczych, tworzonych dla realizacji większych przedsięwzięć
 • wspólną promocję osiągnięć badawczych i technicznych, wynikających z podjętej współpracy, na targach, wystawach oraz seminariach i konferencjach naukowych.

Instytucje, z którymi Collegium Medicum ma podpisane umowy o współpracy:

Ciekawe linki:

Ciekawe artykuły:

 1. pdfPodstawy biofizyczne terapii skojarzonej754.23 KB
 2. pdfPUVA w nowoczesnej medycynie632.30 KBNajważniejsze publikacje z ostatnich lat >>

Udział w konferencjach >>