Katedra i Klinika Geriatrii
Katedra i Klinika Geriatrii

prof. dr hab. n. med.
Kornelia Kędziora-Kornatowska

Kierownik Katedry i Kliniki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
segment D, II piętro

tel. 52 585-49-00
tel. 52 585-72-40
fax 52 585-49-21


Sekretariat:

p. 2.067 - mgr Agata Klawikowska,
p. 2.074 - Iwona Kapelińska, inż. Dagmara Talbierz

Katedra i Klinika Geriatrii

Pracownicy:

 • dr hab. n. o zdr. Marta Muszalik - adiunkt
 • dr n. o zdr. Monika Biercewicz - adiunkt
 • dr n. med. Jadwiga Główczewska - adiunkt
 • dr n. med. Małgorzata Rozwodowska - starszy wykładowca
 • dr n. med. Marta Podhorecka - asystent
 • dr sztuk muzycznych Michalina Radzińska - asystent
 • dr n. med. Joanna Robaczewska - asystent
 • lek. Emilia Główczewska-Siedlecka - asystent
 • lek. Klara Nicpoń-Nożewska - asystent
 • mgr psychologii Anna Polak-Szabela - asystent
 • mgr Elżbieta Włodarczyk - asystent
 • mgr Elżbieta Zawada - asystent
 • mgr Marta Sucharska-Szymkowiak - wykładowca


Dr hab. Marta Muszalik pełni funkcję adiunkta dydaktycznego Katedry i Kliniki Geriatrii.
Dr Monika Biercewicz pełni funkcję koordynatora praktyk studentów kierunku pielęgniarstwo III r. lic. dz.
Mgr Marta Sucharska-Szymkowiak odpowiada za wpisy do systemu USOS.


Pozostali pracownicy Kliniki (etatowi pracownicy szpitala)

 • lek. Joanna Kołakowska
 • lek. Hanna Kubik-Świerczyńska
 • mgr rehabilitacji Dominika Gębka
 • lek. Katarzyna Kałka
 • lek. Katarzyna Zielińska-Tomków

Rezydenci:

 • lek. Joanna Książak
 • lek. Vasyl Kostiuk
 • lek. Katarzyna Mądra-Gackowska
 • lek. Ewelina Nesteruk
 • lek. Sylwia Ziółkowska
 • lek. Yana Rudakevych
 • lek. Zbigniew Tomczak

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • lek. Ewa Alska
 • lek. Joanna Androsiuk-Perkowska
 • mgr Natalia Ciesielska
 • lek. Sylwia Ferenc
 • mgr Małgorzata Gajos
 • mgr Dominika Gębka
 • lek. Emilia Główczewska-Siedlecka
 • mgr Anna Grochowska
 • mgr Alina Jaroch
 • mgr Karolina Klimkiewicz-Wszelaki
 • mgr Agnieszka Kudanowska
 • lek. Agnieszka Kujawska
 • mgr Mateusz Łakomski
 • lek. Katarzyna Mądra-Gackowska
 • lek. Ewelina Nesteruk
 • mgr Radosław Perkowski
 • mgr Weronika Topka
 • mgr Joanna Wydra
 • mgr Natalia Sokołowska
 • lek. Remigiusz Sokołowski
 • mgr Wojciech Stemplowski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ilona Grzeszak, tel. 52 585-49-03

Dyżury pracowników >>Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 1. stres oksydacyjny a proces starzenia się oraz udział reaktywnych form tlenu w etiopatogenezie chorób wieku podeszłego;
 2. jakość życia pacjentów przewlekle chorych;
 3. ocena sprawności funkcjonalnej i poznawczej pacjentów geriatrycznych;
 4. potrzeby zdrowotne i problemy pielęgnacyjno-opiekuńcze pacjentów w starszym wieku.Działalność dydaktyczna:

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunek: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia, dietetyka, położnictwo). Tematyka ćwiczeń, zajęć seminaryjnych i wykładów obejmuje zagadnienia z zakresu gerontologii, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego.Informacje dla studentów:

 1. Egzamin z pielęgniarstwa geriatrycznego odbędzie się 25 maja 2018 r. o godz. 15.30 w sali nr 4 w Budynku Audytoryjnym (Biblioteki Medycznej) ul. M. Curie Skłodowskiej 9. Studenci przychodzą 15 min. przed egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie wszystkich zaliczeń z przedmiotu, odpracowanie zaległych zajęć praktycznych, zaliczenie praktyk zawodowych do 15 maja.

 2. Przedmiot: pielęgniarstwo geriatryczne, kierunek: pielęgniarstwo III r., studia stacjonarne I stopnia
 3. pdfPlan zajęć 2017/2018, kierunek lekarski V i VI rok370.14 KB

 4. pdfSylabus, przedmiot: Geriatria, kierunek lekarski, 5 rok554.58 KB

 5. pdfSylabus, przedmiot: Całościowa Ocena Geriatryczna, kierunek lekarski, 5 rok517.7 KB

 6. pdfSylabus, specjalność wybrana Geriatria, kierunek lekarski, 6 rok518.33 KB

 7. pdfSylabus, subject: Geriatrics, Faculty of Medicine, V year431.84 KB

 8. pdfSylabus, subject: Comprehensive Geriatric Assessment, Faculty of Medicine V year 373.63 KB

 9. pdfKoordynatorzy przedmiotów prowadzonych w Katedrze i Klinice Geriatrii211.94 KB

 10. pdfTematy do samokształcenia dla studentów III roku pielęgniarstwa stacjonarnego I stopnia - przedmiot: geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne330.77 KB

 11. pdfWybór literatury przedmiotowej z zakresu geriatrii 189.43 KB

 12. docStudium pielęgnowania pacjenta w starszym wieku134.00 KB

 13. Przy Katedrze i Klinice Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu działa
  Studenckie Koło Geriatrii Interdyscyplinarne >> 


 14. Informacja dla studentów III roku pielęgniarstwa:

  Podpis koordynatora praktyk zawodowych z pielęgniarstwa geriatrycznego w indywidualnych książeczkach (dzienniczkach) będzie dokonywany po zakończeniu praktyk zawodowych z przedmiotu przez wszystkich studentów, w ściśle wyznaczonych terminach. Dzienniczki będzie można zostawić w sekretariacie lub pokoju pracowników CM nr 2069 w KiK Geriatrii. Termin ten będzie podany na stronie internetowej KiK Geriatrii.
  dr Monika Biercewicz
Historia Katedry i Kliniki Geriatrii

Katedra i Klinika Geriatrii została powołana w Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dnia 23.10.2000 roku zarządzeniem nr 22/2000 Rektora Akademii Medycznej. Powstała jako jedna z niewielu tego typu placówek w kraju i zarazem jedyna w regionie. Natomiast uroczyste otwarcie Kliniki miało miejsce 17 marca 2002 r. Organizatorem Katedry i Kliniki Geriatrii została prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, która do chwili obecnej pełni funkcję kierownika. W Katedrze i Klinice Geriatrii zatrudnionych jest 11 pracowników naukowo-dydaktycznych (dr n. med. Jadwiga Główczewska, dr hab. n. med. Marta Muszalik, dr n. med. Małgorzata Rozwodowska, dr n. med. Marta Podhorecka, dr n. o zdr. Monika Biercewicz, mgr psychologii Anna Polak-Szabela, mgr Marta Sucharska-Szymkowiak, dr n. med. Joanna Robaczewska - asystent, lek. Emilia Główczewska-Siedlecka - asystent, lek. Klara Nicpoń-Nożewska - asystent, mgr Elżbieta Zawada - asystent). Pozostali etatowi pracownicy kliniki to: lek. Joanna Kołakowska, lek. Hanna Kubik-Świerczyńska, mgr fizjoterapii Dominika Gębka, lek. Joanna Kołakowska, lek. Katarzyna Kałka, lek. Katarzyna Zielińska-Tomków.

Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni od początku istnienia jednostki mgr Ilona Grzeszak, która kieruje zespołem 23 pielęgniarek, 9 opiekunów medycznych, 2 sanitariuszy i 3 sekretarek zatrudnionych w Oddziale. Klinika posiada w swym składzie 40 łóżkowy Oddział diagnostyczno-obserwacyjno-leczniczy oraz bazę zabiegową i dydaktyczną. Do hospitalizacji w Klinice Geriatrii kwalifikowane są osoby w wieku podeszłym (60+) wymagające całościowej oceny geriatrycznej (COG). W ramach COG wykonywane są: klasyczne badania lekarskie, ocena sprawności funkcjonalnej (podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego), ocena stanu fizycznego (w zakresie chodu i równowagi), ocena stanu psychicznego (badanie funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego) oraz ocena socjalno-ekonomiczna. W Klinice wykonywana jest rehabilitacja geriatryczna oraz badania przesiewowe w zakresie ryzyka upadku u osób w podeszłym wieku. Ponadto pacjenci są konsultowani przez psychologa w kierunku zaburzeń otępiennych, zespołów depresyjnych, lękowych i innych.Towarzystwa naukowe:

Przy Katedrze i Klinice Geriatrii działają dwa oddziały następujących towarzystw naukowych:

 • Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego towarzystwa Gerontologicznego
 • Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Bydgosko-Toruński.Współpraca krajowa i zagraniczna:

Pracownicy Katedry Geriatrii współpracują z przedstawicielami następujących uczelni w Polsce i zagranicą:

 1. Department of Nursing Science, Medical University of Graz, Austria
 2. NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden, The Netherland
 3. Catholic University Rožomberok, Faculty of Health, Slovakia
 4. Università Campus Bio-Medico di Roma, Italy
 5. Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Germany
 6. Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 7. Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 8. Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 9. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 10. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 11. Uniwersytet Medyczny w LublinieNajważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. Wybrane zagadnienia onkologiczne wieku podeszłego. T. 1
  Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Katarzyna Porzych, Marcin Porzych
  Bydgoszcz: UMK CM, 2006, 133 s.

 2. Pielęgniarstwo w geriatrii. Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych.
  Monika Biercewicz, Maria T. Szewczyk, Robert Ślusarz
  Warszawa: BORGIS, 2006, 126 s.

 3. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku: podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwa.
  Redaktorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik
  Lublin: Wydaw. Czelej, 2007, 392 s.

 4. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej: podręcznik dla studiów medycznych.
  Redaktorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, E. Skolmowska
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010, 398 s.

 5. Repetytorium z pielęgniarstwa: podręcznik dla studiów medycznych.
  Redaktorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010, 481 s.

 6. Problemy wielokulturowości w medycynie.
  E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010, 395 s.

 7. Opieka nad osobami starszymi: przewodnik dla zespołu terapeutycznego.
  redakcja: M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2016
  (rozdziały autorskie)

 8. Psychogeriatria.
  redakcja: M. Cybulski, N. Waszkiewicz, E. Krajewska-Kułak, Kornelia Kędziora-Kornatowska
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2017

Pozostałe publikacje pracowników Katedry i Kliniki znajdują się w zbiorach Biblioteki Medycznej CM.Katedra i Klinika Geriatrii
organizowała
II Ogólnopolską konferencję naukową
„Geriatria i Medycyna Paliatywna”
Bydgoszcz, 3 czerwca 2017 r.
więcej informacji o konferencji 03.06.2017 r. >>Katedra i Klinika Geriatrii
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Kujawsko-Pomorski
organizowały
Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową
„Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy
- stan aktualny i przyszłość”

Bydgoszcz, 29 maja 2015 r.
więcej informacji o konferencji 29.05.2017 r. >>


 
Katedra i Klinika Geriatrii
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum UMK
była współorganizatorem
międzynarodowej konferencji
20 ROKOV AGENTÚR DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU
20-21 marca 2014 r. Koszyce, Słowacja
Program konferencji  198.60 KBWizyta gościa z Holandii

W dniach 19-23 lutego 2018 r. zaszczycił nas swoją wizytą gość z zagranicy Prof. dr Ate Dijkstra z NHL - Stenden University of Applied Sciences. Pan Profesor jest naukowcem i dydaktykiem zajmującym się innowacyjnymi programami i aplikacjami medycznymi dotyczącymi opieki nad seniorami, nowoczesnym sprzętem IT i robotami, służącymi aktywizacji oraz rehabilitacji osób starszych.

W czasie wizyty Pan Profesor zaprezentował wykłady i warsztaty dla członków koła naukowego geriatrii:

 1. Instrument Development: developing a questionnaire
 2. Design Thinking as a tool for development and research of eHealth applications.

oraz dla studentów pielęgniarstwa:

 1. The essence of nursing
 2. Healthy Ageing: use it or lose it.

Podczas swojej wizyty Pan Profesor gościł również w Centrum Symulacji Medycznych, gdzie miał okazję zobaczyć nowoczesny sprzęt medyczny, jaki jest używany w dydaktyce w naszej uczelni. Sam także spróbował swoich sił podczas symulowanych sytuacji. Centrum Symulacji Medycznych cechuje się nowoczesnym sprzętem służącym innowacyjnemu nauczaniu studentów, które wykorzystuje fantomy wysokiej wierności oraz wirtualną rzeczywistość, co zrobiło na Profesorze duże wrażenie.

Uczestnicy Studenckiego Koła Naukowego Geriatrii oraz doktoranci Katedry i Kliniki Geriatrii mieli także okazję uczestniczyć w dwóch warsztatach szkoleniowych przygotowanych specjalnie dla nas przez Pana Profesora. Pierwszy temat „Instrument Development: developing a questionnaire” wzbudził duże zainteresowanie. Pan Profesor przedstawił proces tworzenia autorskich kwestionariuszy i skal badawczych oraz podzielił się swoim dużym doświadczeniem. Uczestnicy dyskutowali z Profesorem, dowiadując się czym kierować się w wyborze narzędzi badawczych do własnych projektów i jak ocenić ich jakość. W drugim warsztacie „Desing Thinking as a tool for development and research of eHealth applications” Pan Profesor przedstawił w bardzo przystępny sposób specyfikę aplikacji eHealth, możliwości ich wykorzystania, a także zaznajomił nas z najnowocześniejszymi trendami w tej dziedzinie.

Nasz gość miał okazję odwiedzić również Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Zapoznał się tam z charakterystyką opieki długoterminowej w polskich warunkach. Podzielił się swoim doświadczeniem w pracy w podobnej placówce nursing home w Holandii oraz przedstawił propozycje innowacji w opiece nad osobami starszymi.

W czasie wizyty pokazano Panu Profesorowi uroki Bydgoszczy i Torunia, którymi był zachwycony oraz podziwiał wiele zabytków i piękno starych dzielnic tych miast oraz polskie tradycje.

Wizyta Profesora Ate Dijkstra była dla nas okazją do wymiany doświadczeń oraz doskonałą okazją do nauki w szukaniu nowych rozwiązań w opiece nad osobami starszymi.

wizyta Profesora Ate Dijkstra wizyta Profesora Ate Dijkstra wizyta Profesora Ate Dijkstra  wizyta Profesora Ate Dijkstra wizyta Profesora Ate Dijkstra

fot. Marta Muszalik, Radosław Perkowski