Katedra i Klinika Geriatrii
Katedra i Klinika Geriatrii

prof. dr hab. n. med.
Kornelia Kędziora-Kornatowska

Kierownik Katedry i Kliniki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
segment D, II piętro

tel. 52 585-49-00
tel. 52 585-72-40
fax 52 585-49-21


Sekretariat:

p. 2.067 - mgr Agata Klawikowska,
p. 2.074 - Iwona Kapelińska, inż. Dagmara Talbierz

Katedra i Klinika Geriatrii

Pracownicy:

 • dr hab. n. o zdr. Marta Muszalik - adiunkt
 • dr n. o zdr. Monika Biercewicz - adiunkt
 • dr n. med. Jadwiga Główczewska - adiunkt
 • dr n. med. Małgorzata Rozwodowska - starszy wykładowca
 • dr n. med. Marta Podhorecka - asystent
 • dr n. med. Joanna Rybka - asystent
 • lek. Emilia Główczewska-Siedlecka - asystent
 • lek. Klara Nicpoń-Nożewska - asystent
 • mgr psychologii Anna Polak-Szabela - asystent
 • mgr Elżbieta Zawada - asystent
 • mgr Marta Sucharska-Szymkowiak - wykładowca


Dr hab. Marta Muszalik pełni funkcję adiunkta dydaktycznego Katedry i Kliniki Geriatrii.
Dr Monika Biercewicz pełni funkcję koordynatora praktyk studentów kierunku pielęgniarstwo III r. lic. dz.
Mgr Marta Sucharska-Szymkowiak odpowiada za wpisy do systemu USOS.


Pozostali pracownicy Kliniki (etatowi pracownicy szpitala)

 • lek. Joanna Kołakowska
 • lek. Hanna Kubik-Świerczyńska
 • mgr rehabilitacji Dominika Gębka

Rezydenci:

 • lek. Joanna Draguła
 • lek. Vasyl Kostiuk
 • lek. Katarzyna Mądra-Gackowska
 • lek. Ewelina Nesteruk
 • lek. Sylwia Płusa
 • lek. Yana Pryshliak
 • lek. Zbigniew Tomczak

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • lek. Ewa Alska
 • mgr Oliwia Beck
 • mgr Natalia Ciesielska
 • mgr Dominika Gębka
 • lek. Emilia Główczewska-Siedlecka
 • mgr Alina Jaroch
 • mgr Mateusz Łakomski
 • lek. Katarzyna Mądra-Gackowska
 • lek. Ewelina Nesteruk
 • mgr Joanna Wydra

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ilona Grzeszak, tel. 52 585-49-03

Dyżury pracowników >>3 czerwca 2017 r.
Katedra i Klinika Geriatrii
zaprasza na
II Ogólnopolską konferencję naukową
„Geriatria i Medycyna Paliatywna”

więcej informacji o konferencji >>Przy Katedrze i Klinice Geriatrii działają dwa oddziały następujących towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oraz Towarzystwo Internistów Polskich.

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oddział Kujawsko-Pomorski oraz Towarzystwa Internistów Polskich Oddział Bydgosko-Toruński.Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 • Stres oksydacyjny a proces starzenia się oraz udział reaktywnych form tlenu w etiopatogenezie chorób wieku podeszłego.
 • Jakość życia pacjentów przewlekle chorych.
 • Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wieku
 • Ocena potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjentów w starszym wieku.Działalność dydaktyczna:

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne z przedmiotów:

 • Geriatria - kierunek lekarski, VI rok
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - pielęgniarstwo, studia I stopnia, III rok i pomostowe
 • Patofizjologia kliniczna: patofizjologia w gerontologii - dietetyka, studia II stopnia, II rok
 • Żywienie kliniczne: żywienie w gerontologii - dietetyka, studia II stopnia, II rok
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej: geriatria - fizjoterapia, studia I stopnia, II rok
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych: fizjoterapia kliniczna w geriatrii - fizjoterapia, studia I stopnia, III rok
 • Wybrane aspekty oceny parametrycznej i społecznej pacjenta w starszym wieku w praktyce pielęgniarskiej. USM - pielęgniarstwo, studia II stopnia, II rok
 • Propedeutyka medycyny: geriatria - zdrowie publiczne, studia I stopnia, III rok
 • Geriatria kobiet - położnictwo, studia II stopnia, I rok,
 • Specyfika i systemy opieki geriatrycznej. USM - pielęgniarstwo, studia II stopnia, II rok
 • Gerontologia: USM - położnictwo, II rokInformacje dla studentów:

 1. Egzamin testowy z pielęgniarstwa geriatrycznego dla studentów III r. lic.dz.piel. odbędzie się 18 maja 2017 r. o godzinie 16.45 w auli nr 4 (budynek audytoryjny/Biblioteka Medyczna) ul. M. Curie Skłodowskiej 9.
 2. Do 10 maja 2017 r. wszystkie nieobecności na zp. i praktykach muszą być uzupełnione i potwierdzone przez asystentów/adiunktów prowadzących zajęcia. Potwierdzenie odpracowania należy dostarczyć do sekretariatu katedry lub na dyżur dla studentów.

 3. Przedmiot: pielęgniarstwo geriatryczne, kierunek: pielęgniarstwo III r., studia stacjonarne I stopnia
 4. pdfPlan praktyk zawodowych z piel. geriatrycznego dla kierunku Pielęgniarstwo rok III st. I st. 248.59 KB

 5. pdfTematy do samokształcenia dla studentów III roku pielęgniarstwa stacjonarnego I stopnia - przedmiot: geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne323 KB

 6. docLiteratura obowiązkowa dla studentów kierunku pielęgniarstwo i zdrowie publiczne29.00 KB

 7. docStudium pielęgnowania pacjenta w starszym wieku134.00 KB

 8. Przy Katedrze i Klinice Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu działa
  Studenckie Koło Geriatrii Interdyscyplinarne >> 
Współpraca krajowa i zagraniczna:

Pracownicy Katedry Geriatrii współpracują z przedstawicielami następujących uczelni w Polsce i zagranicą:

 1. Department of Nursing Science, Medical University of Graz, Austria
 2. NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden, The Netherland
 3. Catholic University Rožomberok, Faculty of Health, Slovakia
 4. Università Campus Bio-Medico di Roma, Italy
 5. Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Germany
 6. Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 7. Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 8. Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 9. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 10. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 11. Uniwersytet Medyczny w LublinieNajważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. Wybrane zagadnienia onkologiczne wieku podeszłego. T. 1.
  Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Katarzyna Porzych, Marcin Porzych.
  Bydgoszcz: UMK CM, 2006, 133 s.

 2. Pielęgniarstwo w geriatrii. Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych.
  Monika Biercewicz, Maria T. Szewczyk, Robert Ślusarz.
  Warszawa: BORGIS, 2006, 126 s.

 3. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku: podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwa.
  Redaktorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik.
  Lublin: Wydaw. Czelej, 2007, 392 s.

 4. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej: podręcznik dla studiów medycznych.
  Redaktorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, E. Skolmowska.
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010, 398 s.

 5. Repetytorium z pielęgniarstwa: podręcznik dla studiów medycznych.
  Redaktorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska.
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010, 481 s.

 6. Problemy wielokulturowości w medycynie.
  E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska.
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010, 395 s.

Pozostałe publikacje pracowników Katedry i Kliniki znajdują się w zbiorach Biblioteki Medycznej CM.Historia Katedry i Kliniki Geriatrii

Katedra i Klinika Geriatrii została powołana w Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dnia 23.10.2000 roku zarządzeniem nr 22/2000 Rektora Akademii Medycznej. Powstała jako jedna z niewielu tego typu placówek w kraju i zarazem jedyna w regionie. Natomiast uroczyste otwarcie Kliniki miało miejsce 17 marca 2002 r. Organizatorem Katedry i Kliniki Geriatrii została prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, która do chwili obecnej pełni funkcję kierownika. W Katedrze i Klinice Geriatrii zatrudnionych jest 8 pracowników naukowo-dydaktycznych (dr n. med. Jadwiga Główczewska, dr n. med. Marta Muszalik, dr n. med. Katarzyna Porzych, dr n. med. Małgorzata Rozwodowska, dr n. med. Marta Podhorecka, dr n. o zdr. Monika Biercewicz, mgr psychologii Anna Polak-Szabela, mgr Marta Sucharska-Szymkowiak). Pozostali etatowi pracownicy kliniki to: dr n. med. Anna Królikowska, lek. Joanna Kołakowska, lek. Hanna Kubik-Świerczyńska, mgr fizjoterapii Dominika Gębka. Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni od początku istnienia jednostki mgr Ilona Grzeszak, która kieruje zespołem 18 pielęgniarek zatrudnionych w oddziale. Klinika posiada w swym składzie 21 łóżkowy odział diagnostyczno-obserwacyjno-leczniczy oraz bazę zabiegową i dydaktyczną. Do hospitalizacji w Klinice Geriatrii kwalifikowane są osoby w wieku podeszłym wymagające kompleksowej oceny geriatrycznej (KOG). W ramach KOG wykonywane są: klasyczne badania lekarskie, ocena sprawności funkcjonalnej (podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego), ocena stanu fizycznego (w zakresie chodu i równowagi), ocena stanu psychicznego (badanie funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego) oraz ocena socjalno-ekonomiczna. W Klinice wykonywana jest rehabilitacja geriatryczna oraz badania przesiewowe w zakresie ryzyka upadku u osób w podeszłym wieku. Ponadto pacjenci są konsultowani przez psychologa w kierunku zaburzeń otępiennych, zespołów depresyjnych, lękowych i innych.

Zasadniczymi kierunkami badań naukowych są:

 • stres oksydacyjny a proces starzenia się oraz udział reaktywnych form tlenu w etiopatogenezie chorób wieku podeszłego;
 • jakość życia pacjentów przewlekle chorych;
 • ocena sprawności funkcjonalnej i poznawczej pacjentów geriatrycznych;
 • potrzeby zdrowotne i problemy pielęgnacyjno-opiekuńcze pacjentów w starszym wieku.

Przy Katedrze i Klinice Geriatrii działają dwa oddziały następujących towarzystw naukowych: Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego towarzystwa Gerontologicznego oraz Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Bydgosko-Toruński.

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunek: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia, dietetyka, położnictwo). Tematyka ćwiczeń, zajęć seminaryjnych i wykładów obejmuje zagadnienia z zakresu gerontologii, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego.Katedra i Klinika Geriatrii
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Kujawsko-Pomorski
zapraszają na
Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową
„Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy
- stan aktualny i przyszłość”

Bydgoszcz, 29 maja 2015 r.
informacje >>


 
Katedra i Klinika Geriatrii
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum UMK
była współorganizatorem
międzynarodowej konferencji
20 ROKOV AGENTÚR DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU
20-21 marca 2014 r. Koszyce, Słowacja

Program konferencji >> 198.60 KB