Katedra i Klinika Geriatrii
Katedra i Klinika Geriatrii

prof. dr hab. n. med.
Kornelia Kędziora-Kornatowska

Kierownik Katedry i Kliniki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
segment D, II piętro

tel. 52 585-49-00
tel. 52 585-72-40
fax 52 585-49-21


Sekretariat:

p. 2.067 - mgr Agata Klawikowska,
p. 2.074 - Iwona Kapelińska, inż. Dagmara Talbierz

Katedra i Klinika Geriatrii

Pracownicy:

 • dr hab. n. o zdr. Marta Muszalik - adiunkt
 • dr n. o zdr. Monika Biercewicz - adiunkt
 • dr n. med. Jadwiga Główczewska - adiunkt
 • dr n. med. Małgorzata Rozwodowska - starszy wykładowca
 • dr n. med. Marta Podhorecka - asystent
 • dr n. med. Joanna Robaczewska - asystent
 • lek. Emilia Główczewska-Siedlecka - asystent
 • lek. Klara Nicpoń-Nożewska - asystent
 • mgr psychologii Anna Polak-Szabela - asystent
 • mgr Elżbieta Zawada - asystent
 • mgr Marta Sucharska-Szymkowiak - wykładowca


Dr hab. Marta Muszalik pełni funkcję adiunkta dydaktycznego Katedry i Kliniki Geriatrii.
Dr Monika Biercewicz pełni funkcję koordynatora praktyk studentów kierunku pielęgniarstwo III r. lic. dz.
Mgr Marta Sucharska-Szymkowiak odpowiada za wpisy do systemu USOS.


Pozostali pracownicy Kliniki (etatowi pracownicy szpitala)

 • lek. Joanna Kołakowska
 • lek. Hanna Kubik-Świerczyńska
 • mgr rehabilitacji Dominika Gębka

Rezydenci:

 • lek. Joanna Draguła
 • lek. Vasyl Kostiuk
 • lek. Katarzyna Mądra-Gackowska
 • lek. Ewelina Nesteruk
 • lek. Sylwia Płusa
 • lek. Yana Pryshliak
 • lek. Zbigniew Tomczak

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • lek. Ewa Alska
 • mgr Oliwia Beck
 • mgr Natalia Ciesielska
 • lek. Sylwia Ferenc
 • mgr Dominika Gębka
 • lek. Emilia Główczewska-Siedlecka
 • mgr Alina Jaroch
 • mgr Agnieszka Kudanowska
 • mgr Mateusz Łakomski
 • lek. Katarzyna Mądra-Gackowska
 • lek. Ewelina Nesteruk
 • mgr Radosław Perkowski
 • mgr Joanna Wydra

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ilona Grzeszak, tel. 52 585-49-03

Dyżury pracowników >>3 czerwca 2017 r.
Katedra i Klinika Geriatrii
zaprasza na
II Ogólnopolską konferencję naukową
„Geriatria i Medycyna Paliatywna”

więcej informacji o konferencji >>Przy Katedrze i Klinice Geriatrii działają dwa oddziały następujących towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oraz Towarzystwo Internistów Polskich.

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oddział Kujawsko-Pomorski oraz Towarzystwa Internistów Polskich Oddział Bydgosko-Toruński.Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 1. Jakość życia pacjentów przewlekle chorych.
 2. Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wieku
 3. Występowanie zespołu słabości u osób w starszym wieku.
 4. Analiza niektórych parametrów metabolizmu tlenowego i parametrów immunologicznych w wybranych chorobach układu oddechowego u osób w wieku podeszłym.
 5. Ocena problemów medycznych i pielęgnacyjnych oraz wybranych aspektów funkcjonowania pacjentów w starszym wieku.
 6. Analiza wybranych parametrów metabolicznych i immunologicznych w wybranych chorobach charakterystycznych dla wieku podeszłego („in aging”/„of aging").Działalność dydaktyczna:

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne z przedmiotów:

 • Geriatria - kierunek lekarski, VI rok
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - pielęgniarstwo, studia I stopnia, III rok i pomostowe
 • Patofizjologia kliniczna: patofizjologia w gerontologii - dietetyka, studia II stopnia, II rok
 • Żywienie kliniczne: żywienie w gerontologii - dietetyka, studia II stopnia, II rok
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej: geriatria - fizjoterapia, studia I stopnia, II rok
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych: fizjoterapia kliniczna w geriatrii - fizjoterapia, studia I stopnia, III rok
 • Wybrane aspekty oceny parametrycznej i społecznej pacjenta w starszym wieku w praktyce pielęgniarskiej. USM - pielęgniarstwo, studia II stopnia, II rok
 • Propedeutyka medycyny: geriatria - zdrowie publiczne, studia I stopnia, III rok
 • Geriatria kobiet - położnictwo, studia II stopnia, I rok,
 • Specyfika i systemy opieki geriatrycznej. USM - pielęgniarstwo, studia II stopnia, II rok
 • Gerontologia: USM - położnictwo, II rokInformacje dla studentów:

 1. Dodatkowy termin podpisania dzienniczków praktyk zawodowych z pielęgniarstwa geriatrycznego:
  11 maja 2017 r. w godz. 11.00 - 12.00
  Dzienniczki można dostarczyć do pokoju 2069 lub sekretariatu KiK Geriatrii.

 2. Dzienniczki do podpisania praktyk zawodowych z pielęgniarstwa geriatrycznego można dostarczyć do pokoju 2069 lub sekretariatu KiK Geriatrii w dniach:
  • 5 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 - 11.00
  • 7 kwietnia 2017 r. w godz. 8.00 - 12.00
  • 10 kwietnia 2017 r. w godz. 8.00 - 12.00
  • Po wyżej wskazanych terminach będzie wyznaczona jeszcze jedna data do podpisu dzienniczków dla pozostałych studentów, którzy nie dostarczyli ich wcześniej.

  Przypominam, że przed przystąpieniem do egzaminu końcowego student musi mieć uzupełnione wszystkie wpisy z przedmiotu, usprawiedliwione i odrobione nieobecności na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz oddane prace (samokształcenie oraz proces pielęgnowania).
  dr Monika Biercewicz

 3. Egzamin testowy z pielęgniarstwa geriatrycznego dla studentów III r. lic.dz.piel. odbędzie się 18 maja 2017 r. o godzinie 16.45 w auli nr 4 (budynek audytoryjny/Biblioteka Medyczna) ul. M. Curie Skłodowskiej 9.

 4. Do 10 maja 2017 r. wszystkie nieobecności na zp. i praktykach muszą być uzupełnione i potwierdzone przez asystentów/adiunktów prowadzących zajęcia. Potwierdzenie odpracowania należy dostarczyć do sekretariatu katedry lub na dyżur dla studentów.

 5. Przedmiot: pielęgniarstwo geriatryczne, kierunek: pielęgniarstwo III r., studia stacjonarne I stopnia
 6. pdfPlan praktyk zawodowych z piel. geriatrycznego dla kierunku Pielęgniarstwo rok III st. I st. 248.59 KB

 7. pdfTematy do samokształcenia dla studentów III roku pielęgniarstwa stacjonarnego I stopnia - przedmiot: geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne323 KB

 8. docLiteratura obowiązkowa dla studentów kierunku pielęgniarstwo i zdrowie publiczne29.00 KB

 9. docStudium pielęgnowania pacjenta w starszym wieku134.00 KB

 10. Przy Katedrze i Klinice Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu działa
  Studenckie Koło Geriatrii Interdyscyplinarne >> 
Współpraca krajowa i zagraniczna:

Pracownicy Katedry Geriatrii współpracują z przedstawicielami następujących uczelni w Polsce i zagranicą:

 1. Department of Nursing Science, Medical University of Graz, Austria
 2. NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden, The Netherland
 3. Catholic University Rožomberok, Faculty of Health, Slovakia
 4. Università Campus Bio-Medico di Roma, Italy
 5. Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Germany
 6. Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 7. Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 8. Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 9. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 10. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 11. Uniwersytet Medyczny w LublinieNajważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. Wybrane zagadnienia onkologiczne wieku podeszłego. T. 1
  Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Katarzyna Porzych, Marcin Porzych
  Bydgoszcz: UMK CM, 2006, 133 s.

 2. Pielęgniarstwo w geriatrii. Wybrane zagadnienia z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych.
  Monika Biercewicz, Maria T. Szewczyk, Robert Ślusarz
  Warszawa: BORGIS, 2006, 126 s.

 3. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku: podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwa.
  Redaktorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik
  Lublin: Wydaw. Czelej, 2007, 392 s.

 4. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej: podręcznik dla studiów medycznych.
  Redaktorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, E. Skolmowska
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010, 398 s.

 5. Repetytorium z pielęgniarstwa: podręcznik dla studiów medycznych.
  Redaktorzy: Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010, 481 s.

 6. Problemy wielokulturowości w medycynie.
  E. Krajewska-Kułak, I. Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2010, 395 s.

 7. Opieka nad osobami starszymi: przewodnik dla zespołu terapeutycznego.
  redakcja: M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2016
  (rozdziały autorskie)

 8. Psychogeriatria.
  redakcja: M. Cybulski, N. Waszkiewicz, E. Krajewska-Kułak, Kornelia Kędziora-Kornatowska
  Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2017

Pozostałe publikacje pracowników Katedry i Kliniki znajdują się w zbiorach Biblioteki Medycznej CM.Historia Katedry i Kliniki Geriatrii

Katedra i Klinika Geriatrii została powołana w Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dnia 23.10.2000 roku zarządzeniem nr 22/2000 Rektora Akademii Medycznej. Powstała jako jedna z niewielu tego typu placówek w kraju i zarazem jedyna w regionie. Natomiast uroczyste otwarcie Kliniki miało miejsce 17 marca 2002 r. Organizatorem Katedry i Kliniki Geriatrii została prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, która do chwili obecnej pełni funkcję kierownika. W Katedrze i Klinice Geriatrii zatrudnionych jest 8 pracowników naukowo-dydaktycznych (dr n. med. Jadwiga Główczewska, dr n. med. Marta Muszalik, dr n. med. Katarzyna Porzych, dr n. med. Małgorzata Rozwodowska, dr n. med. Marta Podhorecka, dr n. o zdr. Monika Biercewicz, mgr psychologii Anna Polak-Szabela, mgr Marta Sucharska-Szymkowiak). Pozostali etatowi pracownicy kliniki to: dr n. med. Anna Królikowska, lek. Joanna Kołakowska, lek. Hanna Kubik-Świerczyńska, mgr fizjoterapii Dominika Gębka. Funkcję pielęgniarki oddziałowej pełni od początku istnienia jednostki mgr Ilona Grzeszak, która kieruje zespołem 18 pielęgniarek zatrudnionych w oddziale. Klinika posiada w swym składzie 21 łóżkowy odział diagnostyczno-obserwacyjno-leczniczy oraz bazę zabiegową i dydaktyczną. Do hospitalizacji w Klinice Geriatrii kwalifikowane są osoby w wieku podeszłym wymagające kompleksowej oceny geriatrycznej (KOG). W ramach KOG wykonywane są: klasyczne badania lekarskie, ocena sprawności funkcjonalnej (podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego), ocena stanu fizycznego (w zakresie chodu i równowagi), ocena stanu psychicznego (badanie funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego) oraz ocena socjalno-ekonomiczna. W Klinice wykonywana jest rehabilitacja geriatryczna oraz badania przesiewowe w zakresie ryzyka upadku u osób w podeszłym wieku. Ponadto pacjenci są konsultowani przez psychologa w kierunku zaburzeń otępiennych, zespołów depresyjnych, lękowych i innych.

Zasadniczymi kierunkami badań naukowych są:

 • stres oksydacyjny a proces starzenia się oraz udział reaktywnych form tlenu w etiopatogenezie chorób wieku podeszłego;
 • jakość życia pacjentów przewlekle chorych;
 • ocena sprawności funkcjonalnej i poznawczej pacjentów geriatrycznych;
 • potrzeby zdrowotne i problemy pielęgnacyjno-opiekuńcze pacjentów w starszym wieku.

Przy Katedrze i Klinice Geriatrii działają dwa oddziały następujących towarzystw naukowych: Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego towarzystwa Gerontologicznego oraz Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Bydgosko-Toruński.

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunek: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia, dietetyka, położnictwo). Tematyka ćwiczeń, zajęć seminaryjnych i wykładów obejmuje zagadnienia z zakresu gerontologii, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego.Katedra i Klinika Geriatrii
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Kujawsko-Pomorski
zapraszają na
Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową
„Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy
- stan aktualny i przyszłość”

Bydgoszcz, 29 maja 2015 r.
informacje >>


 
Katedra i Klinika Geriatrii
Wydziału Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum UMK
była współorganizatorem
międzynarodowej konferencji
20 ROKOV AGENTÚR DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU
20-21 marca 2014 r. Koszyce, Słowacja

Program konferencji >> 198.60 KB