Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii
Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

prof. n. o zdr. dr hab. n. med.
Jacek J. Klawe

Kierownik Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
III piętro

tel. 52 585-36-15
tel. 52 585-36-17
tel./fax 52 585-35-89


Sekretariat:

mgr Justyna Kowalska-Rosiek
tel. 52 585-36-16

Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

W skład Katedry wchodzi:Historia jednostki:

Zakład Higieny i Epidemiologii Filii Akademii Medycznej w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy został powołany w 1977 roku. Stanowisko jego kierownika objęła dr hab. farm. Bolesława Doboszyńska, która pełniła tę funkcję do roku 1992. W dniu 21 lipca 1984 roku powołano Akademię Medyczną w Bydgoszczy. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii weszły w strukturę nowej uczelni. W 1993 roku kierownikiem Katedry i Zakładu Higieny i Epidemiologii został prof. dr hab. med. Marian Sygit, a od 1 września 1996 roku kierownikiem jednostki jest prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe - specjalista zdrowia publicznego. Od 2001 roku Katedra należy do Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Z dniem 1 lipca 2015 r. jednostka została przekształcona w w Katedrę Higieny, Epidemiologii i Ergonomii z Zakładem Higieny i Epidemiologii oraz z Zakładem Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego.Działalność dydaktyczna:

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW >>

PLATFORMA ZDALNEGO NAUCZANIA (Moodle) WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU >>

pdfKoordynatorzy kierunków350.52 KBDziałalność naukowo-badawcza:

 • 2016-2018 r. - Środowiskowe badania molekularne szczepów Campylobacter spp.
 • 2016-2019 r. - Badania dzieci i rodziców w kierunku nieprawidłowego żywienia, zaburzeń w składzie masy ciała i stanu zmineralizowania kośćca.
 • 2013-2017 r. - Częstość występowania Zespołu Przewlekłego Zmęczenia w populacji województwa kujawsko-pomorskiego.
 • 2013-2017 r. - Ocena skuteczności postępowania niefarmakologicznego w terapii Zespołu Przewlekłego Zmęczenia.
 • 2009-2015 r. - Ocena czynnościowa autonomicznego układu nerwowego na podstawie analizy parametrów zmienności rytmu serca i temperatury głębokiej ciała u osób ze stwardnieniem rozsianym.
 • 2009-2015 r. - Ocena czynnościowa autonomicznego układu nerwowego i zaburzeń postawy jako czynników ryzyka upadków u osób z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona.
 • 2012-2015 r. - Ocena układu sercowo-naczyniowego, autonomicznego układu nerwowego i temperatury głębokiej ciała u osób poddanych deprywacji snu.
 • 2012-2015 r. - Badania epidemiologiczne dzieci i młodzieży w kierunku chorób dietozależnych.
 • 2013-2015 r. - Ocena zanieczyszczenia piaskownic na terenie Bydgoszczy bakteriami z rodzaju Campylobacter spp. i Salmonella spp.
 • 2014-2015 r. - Ocena częstości występowania bakterii z rodzaju Salmonella i Campylobacter w niepasteryzowanych produktach mlecznych pochodzenia zwierzęcego.
 • 2014-2015 r. - Ocena występowania bakterii z rodzaju Campyloabcter spp. w mięsie wieprzowym i wołwym.
 • 2011-2014 r. - Ustalenie łańcucha zakażeń Campylobacter jejuni i Campylobacter coli u dzieci w oparciu o charakterystykę fenotypową i genotypową szczepów izolowanych z materiału klinicznego i źródeł środowiskowych" Grant NCN nr N N404 272540.
 • 2013-2014 r. - Ocena zmian parametrów hemodynamicznych i czynności autonomicznego układu nerwowego u zdrowych, młodych mężczyzn w warunkach hiperbarycznych.
 • 2013-2014 r. - Wpływ intensywnego wysiłku fizycznego na parametry czynnościowe autonomicznego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego u osób zdrowych uprawiających sport amatorski lub wyczynowy. Badanie sportowców w kierunku identyfikacji zaburzeń czynnościowych układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego i autonomicznego układu nerwowego.Pracownie Naukowe działające przy Katedrze:

Pracownia Chronomedycyny i Badań Czynnościowych Autonomicznego Układu Nerwowego >>

Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej >>

Pracownia Mikrobiologiczna >>Funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych:

prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe

 • Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego dla województwa kujawsko-pomorskiego – od 09.07.2014 r.,
 • Narodowe Centrum Nauki – od 2013 r. członek Zespołu Ekspertów NCN (Dział: Nauki o Życiu, Panel NZ7-A: „Epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne, zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, medycyna pracy, nauki o lekach”),
 • Grupa Ekspercka ds. opracowania wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku zdrowie publiczne – 2013 r. Przewodniczący Grupy Eksperckiej,
 • Ekspert ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w dziedzinie zdrowie publiczne Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – od 2012 r.,
 • Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych – od 2006 r. Przedstawiciel Uczelni w KAAUM,
 • Polskie Towarzystwo Fizjologiczne – od 1997 r. skarbnik Oddziału Bydgoskiego PTF,
 • Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych – w latach 1998-2000 członek Zarządu Głównego PTEiLChZ,
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne – od 2002 r. przewodniczący Oddziału Bydgoskiego PTH,
 • Polskie Towarzystwo Antropologiczne – od 2002 r. v-ce przewodniczący Oddziału Bydgoskiego PTA,
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego – od 2006 r. Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTZP.Działalność poza dydaktyczna:

Oferta dla przemysłu zamieszczona na stronie internetowej Pracowni Chronomedycyny i Badań Czynnościowych Autonomicznego Układu Nerwowego >>Współpraca naukowa z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi:

 • Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu im. Filipa w Margburgu (Niemcy)
 • Institute for Ageing and Health, The Medical School, Newcastle University, Framlington Place Newcastle-upon-Tyne (Wielka Brytania)
 • Katedra i Zakład Higieny i Ekologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Katedra i Zakład Fizjologii Klinicznej i Stosowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (Gdynia)Organizowane konferencje naukowe:

 • Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Zapobiegawczej - Środowiskowe Uwarunkowania Zdrowia Publicznego. 7-8.06.2000 r.
 • XXII Congress of The Polish Physiological Society - Satellite symposium: Nutrition in Physiology and Pathology. 09.2002 r.
 • Konferencja naukowa: Czystość i brud. Higiena w starożytności. 12-13.09.2013 r.
 • Konferencja naukowa: Czystość i brud. Higiena w średniowieczu. 11-12.09.2014 r.
 • Konferencja naukowa: Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.). 17-18.09.2015 r.
 • Konferencja naukowa: Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego. 22-23.09.2016 r.Publikacje pracowników

Publikacje pracowników Katedry Higieny, Epidemiologii i Ergonomii dostępne są na stronie Biblioteki Medycznej w zakładce Bibliometria.


 
pdfProjekt badawczy w kierunku diagnostyki i terapii Zespołu Przewlekłego Zmęczenia
(CFS – Chronic Fatigue Syndrome) >>
326.26 KB

 KURSY SPECJALIZACYJNE I DOSKONALĄCE DLA LEKARZY
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA
WARSZTATY >>W 2000 r. studenci Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zorganizowali Pierwszą Wysokogórską Wyprawę Naukową na Mont Blanc (4807 m n.p.m.), której opiekunem naukowym był prof. Jacek J. Klawe.

Rok 2003 Druga Wysokogórska Wyprawa Naukowa Studentów Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy na Chan Tengri (7010 m n.p.m.). Wyprawa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Konstantego Dombrowicza oraz J.M. Rektora Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy prof. dr hab. med. Jana Domaniewiskiego.

Kolejna, wysokogórska wyprawa pod kierunkiem prof. Jacka J. Klawe zorganizowana została w 2007 r., celem wyprawy było zdobycie szczytu Elbrus (5642 m n.p.m.).

GALERIA ZDJĘĆ Z WYPRAWY >>