Zakład Fizjoterapii Klinicznej

dr n. med.
Irena Bułatowicz

p.o. Kierownika

ul. Techników 3
85-801 Bydgoszcz
pok. 3

tel./fax 52 585-58-53


Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Pracownicy Zakładu:

Starsi wykładowcy:

Adiunkci:

Asystenci:

Wykładowcy:

Dyżury pracowników >>