Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej
Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej

dr n. hum.
Kinga Sobieralska-Michalak

p.o. Kierownika Zakładu

ul. Techników 3
85-801 Bydgoszcz
pok. 26

tel. 52 585-58-23


Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej

Pracownicy:

  • dr n. hum. Kinga Sobieralska-Michalak - adiunkt
  • dr n. społ. Agnieszka Woźniewicz - adiunkt

Dyżury pracowników >>

Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej został utworzony 1 lutego 2015 r. jako jednostka organizacyjna Katedry Fizjoterapii.


Działalność:

Zakład prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Prace badawcze dotyczą doskonalenia systemu rehabilitacji w stosunku do osób chorych i niepełnosprawnych w perspektywie całego życia oraz relacji pacjent - personel medyczny. W badaniach naukowych i w procesie dydaktycznym przyjmuje się podejście biopsychospołeczne. Jest ono rozwinięciem podejścia biomedycznego w stosunku do człowieka chorego i niepełnosprawnego. Umożliwia to upodmiotowienie pacjenta, czyli traktowania go jako osoby z problemami zdrowotnymi, a nie traktowanie jedynie jako chorej lub niepełnosprawnej oczekującej na wyleczenie. Zapobiega to postawie biernej pacjenta oczekującego na wyleczenie bez ponoszenia osobistej odpowiedzialności za wynik leczenia i rehabilitacji oraz prozdrowotny styl życia.

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne zespołu:

Dr n. hum. Kinga Sobieralska-Michalak, adiunkt Zakładzie Psychologii Rehabilitacyjnej. Ukończyła studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie również uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. W ramach projektu doktorskiego uzyskała grant przyznany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (KBN). Doświadczenie naukowe z zakresu psychofizjologii zdobyła między innymi na Uniwersytecie Medycznym w Lubece oraz Uniwersytecie w Lipsku podczas kilkumiesięcznych stypendiów naukowych. Autorka publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, współautorka Poradnika dotyczącego zerwania z nałogiem palenia. Obecnie współpracuje z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, w ramach tej współpracy opracowała autorski konspekt wykładów psychologicznych dla Akademii Rodzica. Współpracuje również z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Krajowym Konsultantem w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego w Ciechocinku i uczestniczy we wdrażaniu programu ograniczania używania tytoniu wśród pacjentów leczonych w warunkach uzdrowiskowych. W roku 2010 otrzymała wyróżnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Profilaktyk Roku 2010.

Dr n. społ. Agnieszka Woźniewicz, adiunkt w Zakładzie Psychologii Rehabilitacyjnej. Psycholog, studia magisterskie oraz doktoranckie realizowała w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzi badania naukowe z zakresu psychosomatyki. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Odbyła staże w Polish Psychologists’ Association w Londynie, w Klinice Psychiatrii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy oraz w Poradni Logopedycznej w Wałczu. Uczestniczyła w kursach z zakresu Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej w Kwidzynie. Trener języka migowego. Partycypowała jako uczestnik oraz organizator w międzynarodowych projektach realizowanych w ramach programu 'Youth in Action' w Polsce, Czechach i Turcji. Wzięła udział w cyklu szkoleń z zakresu nauczania umiejętności komunikowania się w opiece zdrowotnej prowadzonych przez przedstawicieli the Teaching Commitee of the European Association for Communication in Healthcare. Jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Została wyróżniona nagrodą dla młodego naukowca (Young Research Award) podczas 25-go Światowego Kongresu Medycyny Psychosomatycznej, który odbył się w Pekinie w dniach 13-16 września 2017 r.