Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

dr hab. n. med.
Jacek Budzyński, prof. UMK

Kierownik Katedry

ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela

tel. 52 36-55-105
tel. 52 36-55-106
tel./fax 52 36-55-148
fax 52 36-55-107


Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

W skład Katedry wchodzi:

Pracownicy Katedry:

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • lek. Joanna Bielińska
 • mgr pielęgniarstwa Wioletta Banaś
 • mgr pielęgniarstwa, mgr psychologii Beata Czerniak
 • mgr pielęgniarstwa Anna Burak
 • mgr fizjoterapii Anna Kałużna
 • mgr analityki medycznej, biologii molekularnej i farmacji Ariel Liebert, e-mail: liebert@cm.umk.pl
 • lek. Marta Spychalska-Zwolińska
 • lek. Anna Wawrzeńczyk
 • mgr dietetyki Beata WustrauHistoria

Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych rozpoczęła działalność dnia 1 października 2014 r. na mocy Zarządzenia nr 178 Rektora UMK z dnia 23 września 2014 r.
Od dnia 01.01.2015 r. do Katedry został włączony i kontynuuje swoją dotychczasową działalność Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego.Działalność dydaktyczna

Szeroki zakres prowadzonej działalności medycznej, zarówno szpitalnej, jak i ambulatoryjnej, zatrudnienie na etatach szpitalnych wielu specjalistów (angiologów, chirurgów naczyniowych, gastroenterologów, pediatry, kardiologów, diabetologa, analityka medycznego, farmaceuty, biologa molekularnego) oraz dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 (angiografów, ultrasonografów standardowych, dopplerowskich i wewnątrznaczyniowych (IVUS), wielorzędowych tomografów komputerowych, rezonansu magnetycznego, echokardiografów, zestawu do wykonywania testów wysiłkowych, testów marszowych, panendoskopów, kolonoskopów, pH-metru, zestawu do badania pH-impedancji przełykowej) daje Katedrze możliwość przedstawienia wielokierunkowej oferty dydaktycznej. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku dietetyka, fizjoterapia, elektroradiologia, audiofonologia, ratownictwo, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, organizacja opieki nad osobą starszą oraz dla studentów z programu ERASMUS. Pracownicy Katedry są opiekunami prac licencjackich i magisterskich oraz promotorami i recenzentami w przewodach doktorskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Lekarskim CM UMK.

W Katedrze prowadzone jest także szkolenie podyplomowe dla lekarzy i pielęgniarek. W Katedrze studiuje 8 uczestników studiów doktoranckich. Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży kierunkowych i specjalizacji dla lekarzy w zakresie: chorób wewnętrznych, kardiologii i angiologii. Od 2009r. tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych uzyskało w Klinice 24 lekarzy (jedna osoba z wyróżnieniem), czworo lekarzy pozytywnie zakończyło specjalizację w zakresie angiologii oraz czworo w zakresie kardiologii. Klinika prowadzi kursy specjalizacyjne w dziedzinie angiologii akredytowane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a także „Kurs dokształcający w zakresie podstaw biomedycznych i analizy ekg” realizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK. W jednostce prowadzone są również kursy wykonywania i analizy badania elektrokardiograficznego dla pielęgniarek akredytowane przez Bydgoską Izbę Pielęgniarek i Położnych, kursy: "Badania fizykalne", a także szkolenia dla pracowników innych oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego.Informacje dla studentów

pdfREGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH337.98 KB

PROGRAMY ZAJĘĆ

 1. pdfAUDIOFONOLOGIA i ELEKTRORADIOLOGIA_I_st._II_rok
  Elektroradiologia i badania obrazowe w diagnostyce chorób wewnętrznych
  346.61 KB
 2. pdfDIETETYKA_II_nst._I_rok_
  Zasady oraz organizacja żywienia w szpitalu356.84 KB
 3. pdfDIETETYKA_II_st._II_rok_
  Żywienie w sporcie: dietetyka ze wspomaganiem żywieniowym w aktywności ruchowej - żywienie sportowców
  376.83 KB
 4. pdfDIETETYKA_II_st._I_rok
  Zasady oraz organizacja żywienia w szpitalu
  365.9 KB
 5. pdfDIETETYKA_I_nst._III_rok
  Żywienie kliniczne: choroby zakaźne, zatrucia pokarmowe
  355.63 KB
 6. pdfDIETETYKA_I_st._III_rok
  Żywienie kliniczne: choroby zakaźne, zatrucia pokarmowe
  356.6 KB
 7. pdfDIETETYKA_I_st._II_rok
  Wyzwania współczesnej medycyny w dobie postępu technologicznego i zagrożeń środowiskowych
  350.91 KB
 8. pdfDIETETYKA_II_st._stacjonarne_II_rok
  Interdyscyplinarne zagadnienia w chorobach wewnętrznych
  355.7 KB
 9. pdfFIZJOTERAPIA_I_nst._III_rok
  Fizjoterapia kliniczna w chorobach naczyń obwodowych
  357.36 KB
 10. pdfFIZJOTERAPIA_I_st._III_rok
  Fizjoterapia kliniczna w chorobach naczyń obwodowych
  365.2 KB
 11. pdfFIZJOTERAPIA_I_st._II_rok
  Wyzwania współczesnej medycyny w dobie postępu technologicznego i zagrożeń środowiskowych
  346.46 KB
 12. pdfFIZJOTERAPIA_I_st._II_rok
  Wyzwania współczesnej medycyny w dobie postępu technologicznego i zagrożeń środowiskowych
  352.62 KB
 13. pdfFIZJOTERAPIA_II_st._stacjonarne_niestacjonarne_II_rok
  Interdyscyplinarne zagadnienia w chorobach wewnętrznych
  358.04 KB
 14. pdfPIELĘGNIARSTWO_I_st._I_rok
  Dietetyka
  404.22 KB
 15. pdfPIELĘGNIARSTWO_I_st._I_rok
  Parazytologia
  497.14 KB
 16. pdfPOŁOŻNICTWO_I_st._II_rok
  Dietetyka
  403.6 KB
 17. pdfPOŁOŻNICTWO_I_st._I_rok
  Parazytologia
  493.11 KB
 18. pdfRATOWNICTWO_MEDYCZNE_I_st._II_rok
  Wyzwania współczesnej medycyny w dobie postępu technologicznego i zagrożeń środowiskowych
  351.73 KB
 19. pdfZDROWIE_PUBLICZNE_II_st._II_rok
  Interdyscyplinarne zagadnienia w chorobach wewnętrznych
  352.77 KB
Działalność naukowa

Pracownicy Katedry publikują wyniki swoich badań w wysokopunktowanych czasopismach (lista publikacji pracowników jest dostępna na stronach Biblioteki Medycznej), biorą udział w lokalnych i międzynarodowych projektach badawczych, uczestniczą w licznych konferencjach naukowo- szkoleniowych w kraju i zagranicą, są zapraszani do wygłoszenia wykładów plenarnych. Pracownicy Katedry są także członkami Zarządów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Zarządu Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, a także Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

 • Dr hab. Maria Kłopocka przez dwie kadencje była przewodniczącą Oddziału Kujawsko- Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, a obecnie pełni funkcję v-ce przewodniczącej Oddziału. Jest także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii na kadencję 2014-2016.

 • Dr hab. Jacek Budzyński, prof. UMK pełni obecnie funkcję prezesa Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Internistów Polskich na kadencję 2016-2020, przez kilka kadencji był i obecnie jest członkiem zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Jest on również członkiem Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 • Dr n. med. Grażyna Mierzwa jest od wielu lat członkiem Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Zarządu Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

 • mgr Magdalena Golik - pielęgniarka koordynująca Centrum Endoskopii Zabiegowej jest przedstawicielką Polski w N-ECCO (Nurses-European Crohn and Colitis Organisation).Działalność medyczna

Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych funkcjonuje na bazie Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Jelitowych i Salą Intensywnej Terapii Internistyczno- Kardiologicznej, które mieszczą się na III i IV piętrze budynku głównego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. W jej strukturze funkcjonują także: Poradnia Chorób Serca, Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Chorób i Chirurgii Naczyń, Pracownia Diagnostyki Chorób Serca, Pracownia Diagnostyki Chorób Naczyń, Poradnia Diabetologiczna. Klinika współpracuje z Centrum Endoskopii Zabiegowej z Poradnią Chorób Jelitowych (parter budynku głównego SU nr 2).

Działalność jednostki jest wieloprofilowa i obejmuje zakres chorób wewnętrznych, kardiologii, intensywnej opieki w chorobach wewnętrznych (intensywistyka), gastroenterologii, diabetologii, angiologii oraz chirurgii naczyniowej. Dwie ostatnie dziedziny realizowane są głównie poprzez procedury zabiegowe. Pracownicy Kliniki wykonują zabiegi wewnątrznaczyniowe, chirurgiczne i hybrydowe, zarówno w zakresie tętnic, żył i przetok tętniczo- żylnych (do dializ). Najczęściej wykonywane są zabiegi angioplastyki i stentowania naczyń obwodowych (tętnic szyjnych, kończyn dolnych, górnych, nerkowych, trzewnych), zabiegi rotacyjnej aterektomii ssącej, trombektomii aspiracyjnej i farmakomechanicznej oraz lokalnej fibrynolizy przezcewnikowej. Do obrazowania przepływu krwi wykorzystywane są albo nowoczesne, jodowe środki kontrastowe, dwutlenek węgla (system Angiodroid), albo ultrasonografia, zarówno przezskórna (np. embolizacje tętniaków jatrogennych), jak i wewnątrznaczyniowa (IVUS), co daje możliwość nie tylko kontroli jakości wykonywanych zabiegów, ale także personalizację metod obrazowania.

Oprócz procedur angiologicznych, Klinika świadczy też usługi z szeroko pojętego zakresu chorób wewnętrznych, włączając w to intensywnie rozwijające się dziedziny, takie jak: kardiologia zachowawcza i intensywna opieka w chorobach wewnętrznych, gastroenterologia, choroby jelit i endoskopia. Obok terapii ostrych stanów kardiologicznych i internistycznych, w Klinice prowadzi się diagnostykę i leczenie zaostrzeń wielu innych ostrych i przewlekłych internistycznych zespołów chorobowych. Terapię poszpitalną pacjentów kontynuujemy w ramach poradni przyklinicznych. Intensywnie rozwija diagnostyka i leczenie, w tym biologiczne, pacjentów z chorobami zapalnymi jelit w ramach Centrum Endoskopii Zabiegowej z Poradnią Chorób Jelitowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela.Nagrody

Uczestnik studiów doktoranckich, mgr Ariel Liebert został nagrodzony grantem dla młodych naukowców za pracę "Wpływ leczenia adalimumabem na wartości wybranych parametrów morfologii krwi (RDW, PLT, MPV) jako markerów stanu zapalnego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna”.
Autorzy: A. Liebert, B. Kupcewicz, M. Golik, J. Budzyński, M. Kłopocka.
Nagrodzona praca przedstawiona została w trakcie ogólnopolskiego XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, których odbył się w dniach 25-27 września 2014 r. we Wrocławiu.