Dziekanat dla studentów

SPRAWY OGÓLNE


 
 
ROK AKADEMICKI 2015/2016INFORMACJE BIEŻĄCE
Zaliczenia w K. i Z. Rehabilitacji
Zaliczenie z  przedmiotu „Fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii” z III rokiem kierunku Fizjoterapia, studia stacjonarne który odbędzie się  dnia 07.02.2017r  w godz. 8:00 – 9:45 w Sali 4  znajdującej się w budynku Biblioteki
Zaliczenia w Z. Pielęgniarstwa Internistycznego
Pielęgniarstwo II rok, II stopień studia stacjonarne.
Zaliczenie z przedmiotów: pielęgniarstwo w hematologii dorosłych i pielęgniarstwo w kardiologii odbędzie się 26.01.2017 w auli nr 4, imienia Prof. Jana Domaniewskiego (budynek Biblioteki) przy ul. C.Skłodowskiej o godz. 11.00
Pielęgniarstwo II rok, II stopień studia niestacjonarne.
Zaliczenie z przedmiotów: pielęgniarstwo w hematologii dorosłych i pielęgniarstwo w kardiologii odbędzie się 27.01.2017 w auli nr 4, imienia Prof. Jana Domaniewskiego (budynek Biblioteki) przy ul. C.Skłodowskiej o godz. 14.30
Położnictwo II rok I stopień stacjonarne.
Zaliczenie z przedmiotu pielęgniarstwo w chorobach wewnętrznych odbędzie się 27.01.2017 w auli nr 4, imienia Prof. Jana Domaniewskiego (budynek Biblioteki) przy ul. C.Skłodowskiej o godz. 12.30.
PILNE! UWAGA STUDENCI I ROKU   
Biblioteka Medyczna informuje, że w dniach 11-20 stycznia 2017 został ponownie aktywowany kurs szkolenia bibliotecznego. Studenci, którzy nie rozwiązali testu i nie mają zaliczenia w systemie USOS, proszeni są o natychmiastowe dopełnienie tego obowiązku! Kurs wraz z testem dostępny jest na stronie  https://moodle.umk.pl/BM/.
Wszelkie pytania można kierować : amarkowska@cm.umk.pl lub tel. (52) 585-35-14.

Nutriada 2017. Turniej wiedzy dietetycznej
Zwrot nadpłaty
Dyplomatorium 2016
Od dnia 05.12.2016 r. uruchomiona zostanie rejestracja na zajęcia w ramach przedmiotów:  
- obóz zimowy (wyjazdowy, płatny) - kody: 1800-f2-Oz-1 (stacjonarne), 1800-F2-Oz-N1 (niestacjonarne);
- zimowe formy aktywności ruchowej (miejsce realizacji - CM) - kody 1800-F2-ZFAR-1 (stacjonarne), 1800-F2-ZFAR-N1 (niestacjonarne).
Student może się zapisać tylko na jeden, wybrany przedmiot. Rejestracja trwać będzie do dnia 11.12.2016 r
Szkolenie Biblioteczne - studenci I roku I i II stopnia
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum przypomina o obowiązku zaliczenia on-line szkolenia bibliotecznego, którego termin upływa 30 listopada.  Kurs wraz z testem dostępny  jest na stronie https://moodle.umk.pl/BM/
Studentom, którzy odbyli takie szkolenie w naszej Uczelni, zostanie przepisane zaliczenie na podstawie wcześniej złożonego podania.Wszelkie pytania można kierować:
w sprawie zapisywania się, zamawiania i wypożyczania książek    -  tel.  (52) 585-35-10
w sprawie szkolenia bibliotecznego  -  tel. (52) 585-35-14 lub amarkowska@cm.umk.pl
Zapisy na seminaria dyplomowe
Uprzejmie informujemy, że z przyczym technicznych nie zostały uruchomione w dniu wczorajszym o godz. 19.00 zapisy na seminaria magisterskie i licencjackie. Nowy termin zapisów na seminariia:  od  godz. 19.00 dnia 04.11. 2016 do dnia 12.11.2016 r. Za utrudnienia przepraszamy.
Uwaga studenci pierwszego roku - obowiązkowe szkolenie biblioteczne
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum informuje o obowiązku zaliczenia on-line szkolenia bibliotecznego przez studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu I oraz II stopnia w terminie od 03 października do 30 listopada 2016 roku.
W związku z e-learningową formą obowiązkowego szkolenia BHP platforma Moodle, dla osób przyjętych na studia w bieżącym roku akademickim otwarta będzie w terminie: 17.10-22.12.2016 r.

Egzamin dyplomowy - pielęgniarstwo III rok
odbędzie się
 - dnia 06. 10. 2016 r.  o godz. 9.00, sala 05 w budynku A, ul. Jagiellońska - Egzamin Teoretycznym;
 - dnia 14.10.2016 r.  - Egzamin Praktyczny (szczegóły podane zostana po egzaminie teoretycznym).

Rejestracja na lektoraty językoweUprzejmie informuję, że od dnia 29.09.2016 godz. 08:00 rozpoczyna się rejestracja żetonowa do grup językowychPrzypominam  o przyznaniu żetonów.
Pielęgniarstwo  - studia I stopnia III rok
Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe z Pielęgniarstwa Ginekologicznego w Centrum Onkologii  odbędzie się w terminach 3.10.16r. (pn.) lub 4.10.16 r. (wt.) g. 9.00 w budynku Innowacyjnego Forum Medycznego  CO I piętro  Sala Konferencyjna (jeden termin do wyboru).
W co studentka/student kierunku Położnictwo powinien się zaopatrzyć przed ćwiczeniami (w pracowni) i zajęciami praktycznymi (w szpitalu) z podstaw opieki położniczej oraz technik położniczych i prowadzenia porodu?
1. Garsonka medyczna z krótkim rękawem   (Gdzie można kupić >>)
2. Białe zmienne obuwie medyczne (łatwe do umycia)
3. Identyfikator

Pielęgniarstwo II stopnia - studia stacjonarne i niestacjonarne
poprawka/trzecia edycja egzaminu dyplomowego praktycznego ustalona została na dzień 22.09.2016 r. o godz. 9.00 (miejsce: budynek CM przy ul. Łukasiewicza 1, na 3 piętrze, 1 sala wykładowa nr 81 i 3 sale umiejętności praktycznych).
Informujemy, że warunkiem dopuszczenia studentów do egzaminu dyplomowego (część teoretyczna i praktyczna) jest zaliczenie i udokumentowanie wszystkich zaliczeń z toku studiów w systemie USOS.
Egzamin poprawkowy z dydaktyki medycznej
na kierunku Pielęgniarstwo, II rok, studia niestacjonarne II stopnia odbędzie się 20.09.2016 r. o godz. 8.30 ul. Świętojańska 20, pok. 23a.

Oferta stypendialna DAAD
 

Egzamin zawodowy
II termin egzaminu dyplomowego z przygotowania zawodowego dla kierunku ratownictwo medyczne wyznaczony został na dzień 26.09.2016 r. godz. 9.00, sala nr 30 w budynku Biblioteki CM.

Wykłady ogólnouniwersyteckie / kursowe w roku akad. 2016/2017
Studenci kierunków:
- elektroradiologia II r., studia I stopnia niestacjonarne semestr zimowy
- ratownictwo II r., studia I stopnia niestacjonarne semestr zimowy oraz stacjonarne, semestr letni
- dietetyka II r., studia I stopnia niestacjonarne semestr zimowy oraz stacjonarne semestr letni
- fizjoterapia II r. studia I stopnia niestacjonarne semestr zimowy oraz stacjonarne semestr letni
 
Pielęgniarstwo, 3 rok, studia stacjonarne, I stopień, grupa 4
Zajęcia z przedmiotu "opieka paliatywna" odbywać się będą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (budynek na wprost Katedry Medycyny Sądowej), segment A, II piętro.
Każdy student na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową:
  1. musi posiadać pełne umundurowanie
  2. aktualną książeczką zdrowia
  3. indywidualną kartę studenta z odbytych zajęć z przedmiotu "Opieka paliatywna"

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE - STUDENCI I ROKU, STUDIA I i II STOPNIA

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro


Bezpłatny dostęp online do czasopisma "Służba zdrowia"
Redakcja czasopisma "Służba zdrowia" informuje, że można bezpłatnie korzystać z archiwalnych i bieżących jego wydań, jak również z codziennego serwisu aktualnych informacji z kraju i na świecie, poświęconych medycynie i zdrowiu dla profesjonalistów.
W portalu http://www.sluzbazdrowia.com.pl dostępna jest bogata baza artykułów klinicznych, doniesień naukowych, publikacji dotyczących najnowszych standardów leczenia, wyników badań a także dostępności terapii, profilaktyki i promocji zdrowia, nowości z rynku leków, sprzętu medycznego itp., a nawet pytania z zakresu LEP wraz z odpowiedziami i komentarzem.


Badania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
docInformacja dla studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i dietetyka 27.50 KB

Legitymacje
Legitymacje przedłużane będą po uprzednim złożeniu w Dziekanacie uzupełnionego indeksu oraz po okazaniu dowodu opłaty za kolejny semestr (studia niestacjonarne) i dokumentu potwierdzającego opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC i NW. Starostowie grup proszeni są o grupowe dostarczenie do Dziekanatu legitymacji studenckich celem przedłużenia ich ważności.
 WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2016 >>


WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2015 >>


WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2013-2014 >>
ROK AKADEMICKI 2011/2012


ROK AKADEMICKI 2012/2013


ROK AKADEMICKI 2013/2014


ROK AKADEMICKI 2014/2015