Dziekanat dla studentów

SPRAWY OGÓLNEROK AKADEMICKI 2017/2018

 
ROK AKADEMICKI 2016/2017INFORMACJE BIEŻĄCE

IMMATRYKULACJA - GODZINY REKTORSKIE
W związku z uroczystą Immatrykulacją studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu, uprzejmie informujemy, że decyzją Władz Uczelni, w dniu 16 październiika 2017 roku zostaną ustanowione godziny rektorskie dla studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu zgodnie z następującym  harmonogramem:
 

UWAGA!
INFORMACJA DOT. GENERATORA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
Z uwagi na nowe przepisy generator wniosków o stypendia socjalne, specjalne, zapomogi zostanie uruchomiony w późniejszym terminie.
Generator wniosków o stypendia naukowe został uruchomiony dzisiaj o godzinie 12:00

Szkolenie biblioteczne

Pielęgniarstwo - studia I stopnia III rok
Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe z Pielęgniarstwa Ginekologicznego w Centrum Onkologii odbędzie się 3.10.17r. (wt.)  g.7.30 w Sali Konferencyjnej 1072 w CO (I piętro).
Projekt badawczy remEmotions
Egzamin dyplomowy (teoretyczny)
dla III roku pielęgniarstwa I stopnia odbędzie się dnia 28.09. 2017 r. o godz. 10.00 w s. 60, budynek dydaktyczny przy ul. Łukasiewicza.

 
Dla kandydatów na studia / studentów I roku - studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Zasady rejestracji na zajęcia z języków obcych
docSzczegółowe informacje>>44 KB
Egzamin z Opieki długoterminowej i domowej
dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek pielęgniarstwo odbędzie się 19.09.17 o godz. 13.00 ul Łukasiewicz p.65.
III rok, ratownictwo medyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne

II termin Dyplomowego Egzaminu Zawodowego ustalony został na dzień 22 września 2017 r.
Egzamin teoretyczny odbędzie się o godz. 9.00.
Egzamin praktyczne przeprowadzony zostanie tego samego dnia, po ogłoszeniu wyników egzaminu teoretycznego.
Studenci proszeni są o stawienie sie 15 min. przed rozpoczęciem egzaminiu.

Egzamin zawodowy - pielęgniarstwo
Uprzejmie informujemy, że zostały powołane Komisje Egzaminacyjne w celu przeprowadzenia praktycznego egzaminu dyplomowego - poprawka/druga edycja dla studentów kierunku: PIELĘGNIARSTWO, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, w terminie 25 września 2017 r. godz. 9.00 - 15.00
Egzamin odbędzie się w budynku przy ul. Łukasiewicza 1 w Bydgoszczy.
Uprzejmie informujemy, że warunkiem dopuszczenia studentów do egzaminu jest zaliczenie i udokumentowanie wszystkich zaliczeń z toku studiów w systemie USOS.


W co studentka/student kierunku Położnictwo powinien się zaopatrzyć przed ćwiczeniami (w pracowni) i zajęciami praktycznymi (w szpitalu) z podstaw opieki położniczej oraz technik położniczych i prowadzenia porodu?
1. Garsonka medyczna z krótkim rękawem
2. Białe zmienne obuwie medyczne (łatwe do umycia)
3. Identyfikator


Praktyki wakacyjne
docDo kogo zgłosić się w pierwszym dniu praktyk26.5 KB


Szkolenie biblioteczne - studenci I roku
Biblioteka Medyczna informuje, że w dniach 11-20 stycznia 2017 r. został ponownie aktywowany kurs szkolenia bibliotecznego. Studenci, którzy nie rozwiązali testu i nie mają zaliczenia w systemie USOS, proszeni są o natychmiastowe dopełnienie tego obowiązku! Kurs wraz z testem dostępny jest na stronie https://moodle.umk.pl/BM/
Wszelkie pytania można kierować: amarkowska@cm.umk.pl lub tel. 52 585-35-14


Pielęgniarstwo, 3 rok, studia stacjonarne, I stopień, grupa 4
Zajęcia z przedmiotu "opieka paliatywna" odbywać się będą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (budynek na wprost Katedry Medycyny Sądowej), segment A, II piętro.
Każdy student na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową:

  1. musi posiadać pełne umundurowanie
  2. aktualną książeczką zdrowia
  3. indywidualną kartę studenta z odbytych zajęć z przedmiotu "Opieka paliatywna"

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE - STUDENCI I ROKU, STUDIA I i II STOPNIA

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro

 

 

 


docInformacja dla studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i dietetyka 27.50 KB


Legitymacje
Legitymacje przedłużane będą po uprzednim złożeniu w Dziekanacie uzupełnionego indeksu oraz po okazaniu dowodu opłaty za kolejny semestr (studia niestacjonarne) i dokumentu potwierdzającego opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC i NW. Starostowie grup proszeni są o grupowe dostarczenie do Dziekanatu legitymacji studenckich celem przedłużenia ich ważności.


Oferta stypendialna DAAD
Oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2017/2018
Szczegółowe informacje261.06 KB

Bezpłatny dostęp online do czasopisma "Służba zdrowia"
Redakcja czasopisma "Służba zdrowia" informuje, że można bezpłatnie korzystać z archiwalnych i bieżących jego wydań, jak również z codziennego serwisu aktualnych informacji z kraju i na świecie, poświęconych medycynie i zdrowiu dla profesjonalistów.
W portalu http://www.sluzbazdrowia.com.pl dostępna jest bogata baza artykułów klinicznych, doniesień naukowych, publikacji dotyczących najnowszych standardów leczenia, wyników badań a także dostępności terapii, profilaktyki i promocji zdrowia, nowości z rynku leków, sprzętu medycznego itp., a nawet pytania z zakresu LEP wraz z odpowiedziami i komentarzem.
WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2017 >>

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2016 >>

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2015 >>

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2013-2014 >>
ROK AKADEMICKI 2011/2012


ROK AKADEMICKI 2012/2013


ROK AKADEMICKI 2013/2014


ROK AKADEMICKI 2014/2015


ROK AKADEMICKI 2015/2016