Dziekanat dla studentów

SPRAWY OGÓLNEROK AKADEMICKI 2017/2018

 
ROK AKADEMICKI 2016/2017INFORMACJE BIEŻĄCE


Egzamin poprawkowy  z przedmiotu fizykoterapia kliniczna
dla studentów  kierunku fizjoterapia II roku  I 0  studiów stacjonarnych WNoZ odbędzie się 8 września 2017  o godz. 13.00 w Katedrze i Zakładzie Balneologii i Medycyny Fizykalnej   przy ulicy ul. Leśnej 3    - Ciechocinek. 
Egzamin poprawkowy w KiZ Anatomii Prawidłowej

pdfInformacja o terminach egzaminów poprawkowych156.5 KB

Dietetyka I rok I stopień studia stacjonarne
Egzamin poprawkowy z chemii ogólnej i żywności odbędzie się 4.09.2017 r. (poniedziałek) w auli nr 35 (Bud. Farmacji) o godz. 16.00.


Pielęgniarstwo i Położnictwo I rok s1
Egzamin poprawkowy z przedmiotu Promocja zdrowia dla kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo I rok s1 odbędzie się 4.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 53 w budynku przy ul. Łukasiewicza 1.

Pielęgniarstwo, II rok, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Egzamin poprawkowy z dydaktyki medycznej odbędzie się 08.09.2017 r. o godz. 9.00 w budynku dydaktycznym przy ul. Świętojańskiej 20, pok. 23a.

Fizjoterapia, rok, I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne - dzienne i zaoczne
Poprawka egzaminu z przedmiotu “Fizjoterapia ogólna” odbędzie się 04.09.2017 r. w sali 11 w budynku Kliniki Rehabilitacji o godz. 8:00.
Praktyki wakacyjne
docDo kogo zgłosić się w pierwszym dniu praktyk26.5 KB
Szkolenie biblioteczne - studenci I roku

Biblioteka Medyczna informuje, że w dniach 11-20 stycznia 2017 r. został ponownie aktywowany kurs szkolenia bibliotecznego. Studenci, którzy nie rozwiązali testu i nie mają zaliczenia w systemie USOS, proszeni są o natychmiastowe dopełnienie tego obowiązku! Kurs wraz z testem dostępny jest na stronie https://moodle.umk.pl/BM/
Wszelkie pytania można kierować: amarkowska@cm.umk.pl lub tel. 52 585-35-14

W co studentka/student kierunku Położnictwo powinien się zaopatrzyć przed ćwiczeniami (w pracowni) i zajęciami praktycznymi (w szpitalu) z podstaw opieki położniczej oraz technik położniczych i prowadzenia porodu?
1. Garsonka medyczna z krótkim rękawem
2. Białe zmienne obuwie medyczne (łatwe do umycia)
3. Identyfikator


Pielęgniarstwo, 3 rok, studia stacjonarne, I stopień, grupa 4
Zajęcia z przedmiotu "opieka paliatywna" odbywać się będą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (budynek na wprost Katedry Medycyny Sądowej), segment A, II piętro.
Każdy student na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową:
  1. musi posiadać pełne umundurowanie
  2. aktualną książeczką zdrowia
  3. indywidualną kartę studenta z odbytych zajęć z przedmiotu "Opieka paliatywna"

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE - STUDENCI I ROKU, STUDIA I i II STOPNIA

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro


docInformacja dla studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i dietetyka 27.50 KB

 


Legitymacje
Legitymacje przedłużane będą po uprzednim złożeniu w Dziekanacie uzupełnionego indeksu oraz po okazaniu dowodu opłaty za kolejny semestr (studia niestacjonarne) i dokumentu potwierdzającego opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC i NW. Starostowie grup proszeni są o grupowe dostarczenie do Dziekanatu legitymacji studenckich celem przedłużenia ich ważności.


Oferta stypendialna DAAD

Oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2017/2018
Szczegółowe informacje >>261.06 KB

 


Bezpłatny dostęp online do czasopisma "Służba zdrowia"
Redakcja czasopisma "Służba zdrowia" informuje, że można bezpłatnie korzystać z archiwalnych i bieżących jego wydań, jak również z codziennego serwisu aktualnych informacji z kraju i na świecie, poświęconych medycynie i zdrowiu dla profesjonalistów.
W portalu http://www.sluzbazdrowia.com.pl dostępna jest bogata baza artykułów klinicznych, doniesień naukowych, publikacji dotyczących najnowszych standardów leczenia, wyników badań a także dostępności terapii, profilaktyki i promocji zdrowia, nowości z rynku leków, sprzętu medycznego itp., a nawet pytania z zakresu LEP wraz z odpowiedziami i komentarzem.
WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2017 >>

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2016 >>

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2015 >>

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2013-2014 >>
ROK AKADEMICKI 2011/2012


ROK AKADEMICKI 2012/2013


ROK AKADEMICKI 2013/2014


ROK AKADEMICKI 2014/2015


ROK AKADEMICKI 2015/2016