Dziekanat dla studentów

SPRAWY OGÓLNE
INFORMACJE BIEŻĄCE
 


Egzamin z przedmiotu Fizykoterapia kliniczna
dla studentów  kierunku fizjoterapia II roku  I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WNoZ odbędzie się 26 maja 2017 r. w Salinr 4 w budynku Biblioteki przy ulicy  M. Curie –Skłodowskiej o godz. 16.00 do 17.30
I rok kierunku Pielęgniarstwo , studia stacjonarne  I stopnia
Egzamin z przedmiotu „Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych ” z I,  odbędzie się  dnia 19.06.2017r  o godz. 7:00  w s. 35, znajdującej sie w bud. Farmacji.
III rok kierunku Fizjoterapia, studia stacjonarne i niestacjonarne  I stopnia 
Egzamin z przedmiotu „Fizjoterapia w  neurologii rozwojowej” z odbędzie się  dnia 09.06.2017r  o godz. 17:15 w Auli A i B  znajdującej się w budynku A,  przy ul. Jagiellońskiej 13-15.

I rok, II stopień Fizjoterapii, studia stacjonarne i niestacjonarne - dzienne i zaoczne:
Egzamin z przedmiotu “Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji” odbędzie się dnia 16.06.2017 r. w sali 35 w budynku Farmacji. Grupa 1 i 2 studiów stacjonarnych  godzina 8:45.
Grupa 3 i 4 studiów stacjonarnych, oraz studenci niestacjonarni   godzina 10:20.
Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym i długopisem.
 

Egzamin z PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO
dla studentów II roku kierunku PIELĘGNIARSTWO (studia stacjonarne I stopnia) odbędzie się w dniu 31 maja 2017 roku o godz. 15.30 w auli nr 4 im. prof. Jana Domaniewskiego (bud. Biblioteki).


Studenci kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia, 3 rok
Test z przedmiotu „Opieka paliatywna” odbędzie się 26 maja 2017 r. o godz. 1510 (ul. Jagiellońska 13, budynek A, aula B).
Studenci zobowiązani są do posiadania uzupełnionej "Indywidualnej karty studenta z zajęć z przedmiotu opieka paliatywna - pielęgniarstwo, studia stacjonarne I st.".

 


Szkolenie BHP
Uprzejmie informujemy, że dla osób, które nie zaliczyły szkolenia BHP Platforma Moodle otwarta będzie w terminie: 13.03.2017 - 30.04.2017.


Szkolenie biblioteczne - studenci I roku
Biblioteka Medyczna informuje, że w dniach 11-20 stycznia 2017 r. został ponownie aktywowany kurs szkolenia bibliotecznego. Studenci, którzy nie rozwiązali testu i nie mają zaliczenia w systemie USOS, proszeni są o natychmiastowe dopełnienie tego obowiązku! Kurs wraz z testem dostępny jest na stronie  https://moodle.umk.pl/BM/
Wszelkie pytania można kierować: amarkowska@cm.umk.pl lub tel. 52 585-35-14.


W co studentka/student kierunku Położnictwo powinien się zaopatrzyć przed ćwiczeniami (w pracowni) i zajęciami praktycznymi (w szpitalu) z podstaw opieki położniczej oraz technik położniczych i prowadzenia porodu?
1. Garsonka medyczna z krótkim rękawem   (Gdzie można kupić >>)
2. Białe zmienne obuwie medyczne (łatwe do umycia)
3. Identyfikator


Oferta stypendialna DAAD
Oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2017/2018
Szczegółowe informacje >>261.06 KB

Wykłady ogólnouniwersyteckie / kursowe w roku akad. 2016/2017
Studenci kierunków:
- elektroradiologia II r., studia I stopnia niestacjonarne semestr zimowy
- ratownictwo II r., studia I stopnia niestacjonarne semestr zimowy oraz stacjonarne, semestr letni
- dietetyka II r., studia I stopnia niestacjonarne semestr zimowy oraz stacjonarne semestr letni
- fizjoterapia II r. studia I stopnia niestacjonarne semestr zimowy oraz stacjonarne semestr letni
 
Pielęgniarstwo, 3 rok, studia stacjonarne, I stopień, grupa 4
Zajęcia z przedmiotu "opieka paliatywna" odbywać się będą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (budynek na wprost Katedry Medycyny Sądowej), segment A, II piętro.
Każdy student na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową:
  1. musi posiadać pełne umundurowanie
  2. aktualną książeczką zdrowia
  3. indywidualną kartę studenta z odbytych zajęć z przedmiotu "Opieka paliatywna"

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE - STUDENCI I ROKU, STUDIA I i II STOPNIA

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro


Bezpłatny dostęp online do czasopisma "Służba zdrowia"
Redakcja czasopisma "Służba zdrowia" informuje, że można bezpłatnie korzystać z archiwalnych i bieżących jego wydań, jak również z codziennego serwisu aktualnych informacji z kraju i na świecie, poświęconych medycynie i zdrowiu dla profesjonalistów.
W portalu http://www.sluzbazdrowia.com.pl dostępna jest bogata baza artykułów klinicznych, doniesień naukowych, publikacji dotyczących najnowszych standardów leczenia, wyników badań a także dostępności terapii, profilaktyki i promocji zdrowia, nowości z rynku leków, sprzętu medycznego itp., a nawet pytania z zakresu LEP wraz z odpowiedziami i komentarzem.


Badania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
docInformacja dla studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i dietetyka 27.50 KB

Legitymacje
Legitymacje przedłużane będą po uprzednim złożeniu w Dziekanacie uzupełnionego indeksu oraz po okazaniu dowodu opłaty za kolejny semestr (studia niestacjonarne) i dokumentu potwierdzającego opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC i NW. Starostowie grup proszeni są o grupowe dostarczenie do Dziekanatu legitymacji studenckich celem przedłużenia ich ważności.
 WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2016 >>


WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2015 >>


WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2013-2014 >>
ROK AKADEMICKI 2011/2012


ROK AKADEMICKI 2012/2013


ROK AKADEMICKI 2013/2014


ROK AKADEMICKI 2014/2015


ROK AKADEMICKI 2015/2016