Dziekanat dla studentów

SPRAWY OGÓLNE
INFORMACJE BIEŻĄCE

Szkolenie BHP
Studenci, którzy nie odbyli dotychczas Szkolenie BHP mają możliwości ponownego odbycia go na Platformie Moodle w dniach: 19.03 - 30.04.2018 r.

Rejestracja na zajęcia z języków obcych
docSzczegółowe informacje>>44.5 KB
PILNE!
Szkolenie biblioteczne
Studenci, którzy w systemie USOS mają niezaliczenie ze Szkolenia bibliotecznego proszeni są o zapoznanie się z kursem i rozwiązanie testu znajdującym się na stronie https://moodle.umk.pl/BM/  w nieprzekraczalnym terminie do 8. lutego (czwartek). TERMIN OSTATECZNY.
Pielęgniarstwo II rok, studia II stopnia niestacjonarne
Zaliczenie (na ocenę) z przedmiotów Pielęgniarstwo w kardiologii i Pielęgniarstwo w hematologii dorosłych dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo – studia niestacjonarne II stopnia odbędzie się 9 lutego 2018 r. o godz. 16.30 w auli B209 (Bud. Patomorfologii).
Elektroradiologia, studia stacjonarne, 3 rok

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu “Opieka paliatywna” dla kierunku Elektroradiologia, studia stacjonarne, 3 rok, odbędzie się 29.01.2018 r. o godz. 8.00 w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej, pok. 2.046.

Zaliczenia w Z. Pielęgniarstwa Internistycznego
Zaliczenie (na ocenę) z przedmiotu Pielęgniarstwo w chorobach wewnętrznych dla studentów II roku kierunku Położnictwo – studia stacjonarne I stopnia odbędzie się  6 lutego 2018 r. o godz. 13.30 w auli B209 (Bud. Patomorfologii).
Zaliczenie (na ocenę) z przedmiotów Pielęgniarstwo w kardiologii i Pielęgniarstwo w hematologii dorosłych dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo – studia stacjonarne II stopnia odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 15.00 w auli B209 (Bud. Patomorfologii).
Dietetyka III rok, studia stacjonarne
Egzamin dla studentów III roku Dietetyki z przedmiotu Dietetyka pediatryczna odbędzie się 6.02.2018 r. w godz. 12.15-14.15 w s. 4 budynek Biblioteki.
Zaliczenie dla kierunku fizjoterapia, 3 rok
Zaliczenie dla kierunku Fizjoterapia, studia stacjonarne i niestacjonarne, 1 stopień, 3 rok, z przedmiotu “Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej” odbędzie się w 23.01.2018 r. o godz. 19.15 w auli A przy ul. Jagiellońskiej 13-15.
Egzaminy w K. Balneologii i Medycyny Fizykalnej z przedmiotów:
Balneoklimatologia dla studentów kierunku fizjoterapia I roku studiów stacjonarnych II0 WNoZ odbędzie się 2 lutego 2018 r. w Auli 4 (biblioteka) przy ulicy ul. M.Curie Skłodowskiej 9 o godz. 15.45 w Bydgoszczy.
Fizykoterapia Kliniczna ( I termin) dla studentów kierunku fizjoterapia II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I0 WNoZ odbędzie się 2 lutego 2018 r. w Auli 4 (Biblioteka) przy ulicy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 o godz. 14.45 w Bydgoszczy.
Zaliczenia w K. i K. Rehabilitacji
Zaliczenie z przedmiotu „Fizjoterapia w neurochirurgii” z III rokiem kierunku Fizjoterapia studia stacjonarne  I stopnia,  odbędzie się 30.01.2018 r. o godz. 8:30 w auli 4, znajdującej się w budynku Biblioteki. Zaliczenie z przedmiotu „Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii” z III rokiem kierunku Położnictwo studia stacjonarne  I stopnia, odbędzie się 29.01.2018 r. o godz. 17:30, auli 4, znajdującej się w budynku Biblioteki.

Egzamin z przedmiotu “Fizjoterapia w pediatrii”
z III rokiem Fizjoterapii, studia  stacjonarne odbędzie się dnia 05.02.2018r w auli na 4 , znajdującej się  w budynku Biblioteki, o godzinie 13:15.

Zaliczenie poprawkowe dla studentów kierunku ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne, 2 rok, z przedmiotu “Opieka paliatywna w medycynie ratunkowej” odbędzie się 20 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w Katedrze i Zakładzie Opieki Paliatywnej (kompleks budynków Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza, budynek Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, 2 piętro, sala 2.003).

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne online do 30.11.2017

Dla kandydatów na studia / studentów I roku - studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

W co studentka/student kierunku Położnictwo powinien się zaopatrzyć przed ćwiczeniami (w pracowni) i zajęciami praktycznymi (w szpitalu) z podstaw opieki położniczej oraz technik położniczych i prowadzenia porodu?
1. Garsonka medyczna z krótkim rękawem
2. Białe zmienne obuwie medyczne (łatwe do umycia)
3. Identyfikator


Pielęgniarstwo, 3 rok, studia stacjonarne, I stopień, grupa 4
Zajęcia z przedmiotu "opieka paliatywna" odbywać się będą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (budynek na wprost Katedry Medycyny Sądowej), segment A, II piętro.
Każdy student na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową:

  1. musi posiadać pełne umundurowanie
  2. aktualną książeczką zdrowia
  3. indywidualną kartę studenta z odbytych zajęć z przedmiotu "Opieka paliatywna"

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE - STUDENCI I ROKU, STUDIA I i II STOPNIA

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro

docInformacja dla studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i dietetyka 27.50 KB


Legitymacje
Legitymacje przedłużane będą po uprzednim złożeniu w Dziekanacie uzupełnionego indeksu oraz po okazaniu dowodu opłaty za kolejny semestr (studia niestacjonarne) i dokumentu potwierdzającego opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC i NW. Starostowie grup proszeni są o grupowe dostarczenie do Dziekanatu legitymacji studenckich celem przedłużenia ich ważności.


Bezpłatny dostęp online do czasopisma "Służba zdrowia"
Redakcja czasopisma "Służba zdrowia" informuje, że można bezpłatnie korzystać z archiwalnych i bieżących jego wydań, jak również z codziennego serwisu aktualnych informacji z kraju i na świecie, poświęconych medycynie i zdrowiu dla profesjonalistów.
W portalu http://www.sluzbazdrowia.com.pl dostępna jest bogata baza artykułów klinicznych, doniesień naukowych, publikacji dotyczących najnowszych standardów leczenia, wyników badań a także dostępności terapii, profilaktyki i promocji zdrowia, nowości z rynku leków, sprzętu medycznego itp., a nawet pytania z zakresu LEP wraz z odpowiedziami i komentarzem.
WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2017 >>

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2016 >>

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2015 >>

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2013-2014 >>
ROK AKADEMICKI 2011/2012


ROK AKADEMICKI 2012/2013


ROK AKADEMICKI 2013/2014


ROK AKADEMICKI 2014/2015


ROK AKADEMICKI 2015/2016

 
ROK AKADEMICKI 2016/2017