Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek

ksiazki zdjęcieZakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek zaprasza do udziału w rekrutacji na szkolenia specjalizacyjne i kursy doskonalące zawód pielęgniarki.
Zajęcia prowadzone są przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Medicum UMK oraz specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Zajęcia stażowe realizowane są w Szpitalach Uniwersyteckich oraz w instytucjach ochrony zdrowia spełniających kryteria jakości kształcenia. Na wniosek zainteresowanych istnieje możliwość rozłożenia na raty opłat za uczestnictwo w kursach.

Szczegółowe informacje o kształceniu specjalizacyjnym dla pielęgniarek >>

Informacji dotyczących kursów udziela:
sekretariat Zakładu Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
tel. (52) 585-58-29, (52) 585-58-30