Studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu

zdjęcie czapek na słupkachOd roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zgodnie z Zarządzeniami Rektora UMK: nr 87 oraz 88 z dnia 11 czerwca 2013 r., prowadzone będą studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne z zakresu medycyny oraz nauk o zdrowiu.

Szczegółowe informacje >>