Forum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Władze uczelni chcą usprawnić komunikację pomiędzy pracownikami, studentami i administracją utworzyły forum dyskusyjne pod adresem:
 
 
Forum dostępne jest po zalogowaniu się na swoje konto UMK każdemu
pracownikowi i studentowi uczelni. Na tym forum będzie można prowadzić
dyskusje na tematy związane z naszym życiem akademickim