Godziny rektorskie

godziny zdjęcie

W dniu 17.10.2016 roku od godz. 10.00 do godz. 15.00, w związku z uroczystością IMMATRYKULACJI ogłoszono na Wydziale Nauk o Zdrowiu GODZINY REKTORSKIE dla studentów I soku – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne(wieczorowe).