Godziny rektorskie

godziny zdjęcie

Zgodnie z decyzją  Władz Rektorskich w dniu 21 grudnia 2017 r. od godz. 14.00  ogłaszone zostają  godziny rektorskie.