Godziny rektorskie

godziny zdjęcie

Na prośbę Samorządu Studenckiego CM UMK, uprzejmie informuję, że decyzją Władz Uczelni, w dniu  22 grudnia 2016 r. od godz. 13.00, zostaną ogłoszone godziny rektorskie dla studentów  Collegium Medicum w Bydgoszczy.