Godziny rektorskie

godziny zdjęcie Uprzejmie informujemy, że w związku z uroczystą Immatrykulacją studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu, decyzją Władz Uczelni, 16 października 2017 r. zostały ustanowione godziny rektorskie dla studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu zgodnie z następującym harmonogramem:

 1. godz. 8.00-11.00 kierunki:
  • położnictwo – studia stacjonarne (dzienne) II stopnia,
  • zdrowie publiczne – studia stacjonarne (dzienne) II stopnia,
  • dietetyka – studia stacjonarne (dzienne) II stopnia,
  • fizjoterapia – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe) – jednolite magisterskie,
  • ratownictwo medyczne – studia stacjonarne (dzienne) – I stopnia,
  • audiofonologia – studia stacjonarne (dzienne) – I stopnia,
  • elektroradiologia – studia stacjonarne (dzienne) – I stopnia,

 2. godz. 10.00-13.00 kierunki:
  • fizjoterapia – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe) II stopnia
  • pielęgniarstwo – studia stacjonarne (dzienne) II stopnia,
  • dietetyka – studia stacjonarne (dzienne) – I stopnia,
  • pielęgniarstwo – studia stacjonarne (dzienne) – I stopnia,
  • położnictwo – studia stacjonarne (dzienne) – I stopnia,
  • nauki medyczne: medycyna oraz nauki o zdrowiu – studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) III stopień (studia doktoranckie).


Z poważaniem
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska