Odbiór legitymacji studenckich i umów

legitymacja 1 W Dziekanacie WNoZ można odbierać legitymacje studenckie i umowy dotyczące warunków odpłatności za kształcenie (niepodpisanie i nieodebranie umowy skutkuje skreśleniem z listy studentów).

docxSzczegółowe informacje16.91 KB