Powołanie do Zespołu Ekspertów

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów 30 czerwca 2017 r. powołał dr n. o zdr. Magdelenę Weber-Rajek z Zakładu Podstaw Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK do Zespołu Ekspertów do spraw Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologii oraz Fizjoterapii Uzdrowiskowej przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.


NOMINACJA dr M. Weber-Rajek