Najlepsi w Rankingu Szpitali

ranking Wprost 2017Klinika Chirurgii Onkologicznej, wchodząca w skład Katedry Chirurgii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK zajęła I miejsce w Rankingu Szpitali 2017 tygodnika WPROST w kategorii chirurgii nowotworów układu pokarmowego.

Klinika pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Zegarskiego zajmuje się leczeniem nowotworów w oparciu o najnowocześniejsze standardy i innowacyjne rozwiązania terapeutyczne. W Klinice Chirurgii Onkologicznej prowadzi się obecnie najwięcej w kraju zabiegów o charakterze małoinwazyjnym. W ramach kliniki powstały także specjalistyczne modelowe pododdziały tzw. Rectal Cancer Unit i Breast Cancer Unit.

Więcej informacji o rankingu: http://rankingi.wprost.pl/szpitale