Studenci położnictwa na zajęciach dydaktycznych w Banku Mleka Kobiecego

Zajęcia dydaktyczne dla studentów położnictwa w Banku Mleka KobiecegoStudenci II roku studiów stacjonarnych na kierunku Położnictwo uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych przeprowadzonych w Banku Mleka Kobiecego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, który powstał w 2013 roku w ramach programu „Mamy mleko dla wcześniaka w województwie kujawsko-pomorskim”. To pierwsza taka placówka w naszym województwie i pierwsza w Polsce działająca, podobnie jak banki mleka w innych krajach, na potrzeby dzieci z całego regionu.

Zajęcia realizowano w ramach programu nauczania przedmiotu „Opieka nad Kobietą i jej Rodziną w Sytuacjach Szczególnych”. Studenci zapoznali się z historią i działalnością Banku Mleka Kobiecego, badaniem składu pokarmu ludzkiego, metodami pozyskiwania od dawczyń, przechowywania a następnie przekazywania dla najbardziej potrzebujących noworodków - ciężko chorych i urodzonych przedwcześnie. Pracownicy Banku Mleka przedstawili interesujące badania jakie przeprowadzali analizując skład pokarmu kobiecego. Studenci mieli okazję przekonać się, że mleko ludzkie jest nie tylko pożywieniem dla dzieci ale także lekiem, od którego może zależeć ich życie i dalszy rozwój.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów położnictwa w Banku Mleka Kobiecego  Zajęcia dydaktyczne dla studentów położnictwa w Banku Mleka Kobiecego  Zajęcia dydaktyczne dla studentów położnictwa w Banku Mleka Kobiecego

Zajęcia dydaktyczne dla studentów położnictwa w Banku Mleka Kobiecego  Zajęcia dydaktyczne dla studentów położnictwa w Banku Mleka Kobiecego  Zajęcia dydaktyczne dla studentów położnictwa w Banku Mleka Kobiecego