Położna Przyszłości - wyniki I etapu konkursu

logo konkursu "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy"Trwa konkurs „Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy”. 7 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięty został I etap konkursu i wybrani laureaci 13. polskich uczelni medycznych.

Laureatką z Collegium Medicum UMK została Paulina Bartniczak, a finalistkami: Karolina Pluta i Emilia Stefańska.

pdfPełna lista laureatów i finalistów I etapu konkursu 412.63 KB

27 kwietnia 2017 r. odbędzie się II etap i finał olimpijskich zmagań w Warszawie. Uczestniczki powalczą o nagrodę główną - tytuł najlepszej studentki położnictwa olimpiady 2017 i miesięczny, prestiżowy staż w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest promocja zawodu położnej w Polsce.

Konkurs skierowany jest do słuchaczy III roku studiów I stopnia kierunku położnictwa i ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap w formie testu odbył się 27 marca br., drugi (do którego zaproszeni zostaną laureaci - zdobywcy największej ilości punktów ze swojej uczelni) – przewidziany jest na 24 kwietnia br. w Warszawie. Zakres merytoryczny, formuła egzaminu oraz obowiązujące piśmiennictwo to wynik ścisłej środowiskowej i międzyuniwersyteckiej współpracy.

Do tegorocznej I edycji olimpiady przystąpiły uczelnie medyczne z: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania, Szczecina, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia.

Nad wysokim poziomem merytorycznym olimpiady, zachowaniem obiektywizmu i bezstronności czuwa Kapituła Konkursu. W jej składzie zasiedli reprezentanci:

  • Polskiego Towarzystwa Położnych,
  • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
  • Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie,
  • Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Warszawskiej Okręgowej Pielęgniarek i Położnych,
  • Prenatalis Sp z. o.o.,
  • oraz Akademii Malucha Alantan - inicjatora i organizatora konkursu.

Dodatkowe informacje dot. konkursu na stronie: www.akademia-ama.pl/olimpiada