Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek informuje o trwającym naborze kandydatów na bezpłatne kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”.

>> INFORMACJE O BEZPŁATNYCH KURSACH <<