Odpłatność za kształcenie - podpisywanie umów

document 428331 180Uprzejmie informujemy, że studenci I roku, studiów stacjonarnych II stopnia WNoZ zobowiązani są w dniach 7, 10, 11 października 2016 w godzinach 9.00 – 14.00 stawić się w Dziekanacie Wydziału w celu podpisania umów dotyczących warunków odpłatności za kształcenie na stacjonarnych studiach wyższych.

Studenci, którzy w wyznaczonym terminie nie dopełnią obowiązków związanych z dokumentacją przebiegu studiów po wyznaczonym wyżej terminie zostaną skreśleni z listy studentów, zostanie im zablokowana możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych.