Startuje generator wniosków stypendialnych

email 824310 340 2Informujemy, że w bieżącym roku akademickim wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2016/2017 składać należy przez Generator wniosków w systemie USOSWeb.

Genetator uruchomiony zostaje:

  • dla wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych  - od dnia 3 października 2016 r. Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wraz z załącznikami należy składać w październiku na dyżurach komisji stypendialnych na wydziałach.
  • dla wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów -  od 10 października 2016 r. Miejsce i terminy składania wniosków doktoranckich wskazane zostanie w późniejszym terminie.