Onkogranty

pobraneFundacja Polska Liga Walki z Rakiem zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2016 r.

Poszukiwane są oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem 2015-2024, których realizacja ma szansę znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce.

Szczegółowe informacje >>