Ocena zajęć dydaktycznych

220x150 0 wyboryZgodnie z Zarządzeniem nr 60 Rektora UMK z dnia 7.04.2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w UMK (z pózn. zm.) do dnia 15 października 2016 r. wszyscy studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych mogą uczestniczyć w badaniu ankietowym dotyczącym jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie w roku akademickim 2015/2016.

Oceny zajęć dokonać można poprzez system USOS.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym.