Prodziekani WNoZ na kadencję 2016-2020 wybrani!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17. 05 2016 r. odbyły się wybory Prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020. Wybrani zostali:

  • Prodziekan ds. Ekonomicznych i Nauki - Pani prof. dr hab. Alina Borkowska, kierownik K. Neuropsychologii Klinicznej;
  • Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju - Pani dr hab. Maria Kłopocka z K. Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych - obecnie pełniąca funkcję Prodziekana;
  • Prodziekan ds. Studenckich i Polityki Kadrowej - Pan prof. dr hab. Jacek Klawe, kierownik K. Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, pełniący funkcję Prodziekana w obecnej kadencji.

 

prodziekani 2016

 Serdecznie gratulujemy!