Nieobowiązkowe praktyki wakacyjne na zdrowiu publicznym

language school 834138 180

Praktyki i staże studenckie stanowią cenny i bardzo potrzebny element procesu kształcenia. Od absolwentów kierunku zdrowie publiczne oczekuje się interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu rozwiązań mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększania efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

Wykorzystanie wiedzy ze studiów w praktyce oraz zdobycie doświadczeń zawodowych  w trakcie dodatkowych praktyk stanowi istotny etap aktywizacji studenta na rynku pracy. Po pierwsze, uczestnictwo w tego rodzaju praktykach stwarza możliwość poszerzenia wiedzy w wybranych obszarach zdrowia publicznego. Po drugie, studenci zdobywają kompetencje niezbędne na rynku pracy, zwłaszcza te związane z umiejętnością podejmowania decyzji, ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania oraz współpracą w interdyscyplinarnym zespole.

Jednocześnie wyjaśniamy, że od naboru 2014/15 zrezygnowano z realizacji wakacyjnych praktyk zawodowych obowiązkowych. W wyniku działań podjętych w ramach spotkań z pracodawcami studenci będą mogli natomiast korzystać z praktyk i staży nieobowiązkowych.

Koordynator praktyk/staży dodatkowych (nieobowiązowych): dr Anna Rosiek – Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego - ania.rosiek@wp.pl

Informacja dla studentów kierunku ZDROWIE PUBLICZNE (studia I i II stopnia)

W okresie od 1.07.2016 r. do 30.09.2016 r. istnieje możliwość realizacji 3-tygodniowych praktyk studenckich w:  

  • Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy oraz
  • Szpitalu Uniwersyteckim im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

KONTAKT w sprawie umowy: Dział Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów CM - mgr Justyna Uss  tel. 52 585-36-97

Dodatkowe informacje: dr Justyna Szrajda tel. 662132917 Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii