Aktualizacja wewnętrznej poczty elektronicznej

at 1020063 180W związku z rozszerzeniem listy adresatów w wewnętrznej poczcie elektronicznej CM prosimy kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, a nieposiadających uprawnień do odbioru wewnętrzej poczty elektroniczej o zgłoszenie się do Działu Informatycznego CM celem odbioru hasła dostępu umożliwiającego korzystanie z poczty.

Dodatkowo informujemy o obowiązku regularnego odbioru korespondencji przesyłanej ww. systemem, 2 razy dziennie, w dni robocze w godz. 8.30-9.00 oraz 13.30-14.00.

Pismo Prorektora ds. Collegium Medicum w ww. sprawie >> 53.54 KB