Oświadczenia do uzupełnienia

podpis 2W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie dokumentacji studiów studenci I roku studiów stacjonarnych proszeni są o pobranie oraz uzupełnienie załaczonego oświadczenia dotyczącego kontynuowania lub ukończenia studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
 
Oświadczenia należy składać w Dziekanacie WNoZ, grupowo przez starostów, do końca grudnia 2015 r.