Złota Perła dla Kliniki

prpf. DubielKlinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii nagrodzona została Złotą Perłą Medycyny w konkursie realizowanym w ramach Narodowego Programu Promocji Polskiej Przedsiębiorczości.

Uroczystość  uhonorowania laureatów konkursu odbyła sie dnia 28 listopada 2015 r.  na Gali Polskiej Przedsiebiorczości. Statuetkę oraz certyfikat z rąk prof. dr hab. Waldemara Kostewicza - Przezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego odebrał Kierownik Kliniki - prof. dr hab. Mariusz  Dubiel.

Ogólnopolski Konkurs Medyczny Perły Medycyny to wydarzenie bardzo cenione wśród podmiotów działających w sferze medycznej. Jego celem jest propagowanie  najlepszych wzorców opieki medycznej oraz nagradzanie najnowszych rozwiązań dotyczących organizacji procesu ochrony zdrowia.

.