Nagrody Rektora dla pracowników Wydziału

nagrody rektora 219 pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu znalazło się grupie osób nagrodzonych przez Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej uzyskane w 2014 r.

Uroczystość odbyła się 19 listopada 2015 r. w Collegium Maximum UMK w Toruniu.

Nagrody Rektora to najwyższe wyróżnienie jakie może otrzymać pracownik Uniwersytetu za swoją pracę. Z Wydziału Nauk o Zdrowiu nagrody oraz wyróznienia otrzymali:

Nagrody i wyróżnienia indywidualne:

  • dr Błażej Łyszczarz
  • prof. dr hab. Wojciech Hagner

Nagrody i wyróżnienia zespołowe:

  • dr Anna Brożyna oraz dr Wojciech Jóźwicki
  • dr Magdalena Weber-Rajek oraz dr Agnieszka Radzimińska
  • dr Ewa Barczykowska, mgr Aneta Dowbór-Dzwonka, mgr Małgorzata Bannach, dr Ewa Trela, dr Anna Koczaj, dr Dariusz Nowak, dr Justyna Przybyszewska, dr Milena Wojciechowska, dr Ewa Sokólska oraz dr Hanna Mackiewicz-Nartowicz
  • prof. dr hab. Krzysztof Leksowski, dr Tomasz Kornatowski oraz dr Anna Rosiek

Nagrody Rektora UMK dla pracowników WNoZ za działalność w 2014 r.  Nagrody Rektora UMK dla pracowników WNoZ za działalność w 2014 r.  Nagrody Rektora UMK dla pracowników WNoZ za działalność w 2014 r.

Nagrody Rektora UMK dla pracowników WNoZ za działalność w 2014 r.  Nagrody Rektora UMK dla pracowników WNoZ za działalność w 2014 r.  Nagrody Rektora UMK dla pracowników WNoZ za działalność w 2014 r.

fot. Anna Bielawiec-Osińska (UMK)