Przedłużamy legitymacje studenckie

legitymacjaeUprzejmie informujemy, że ważność legitymacji studenckich przedłużana będzie w terminach:

  • od 27.03.2017 r. dla studentów studiów stacjonarnych,
  • od 20.03.2017 r. dla studentów studiów niestacjonarnych.  

Starostowie grup proszeni są o grupowe dostarczenie do Dziekanatu legitymacji studenckich celem przedłużenia ich ważności.