Wyjazdy dla studentów pielęgniarstwa w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

dziewczyna 4 1Uprzejmie informujemy, że studenci kierunku pielęgniarstwo mają  możliwość wyjazdu do University of Stavanger (Norwegia) w ramach Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego (zasady realizacji podobne jak w programie Erasmus+).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przedłożenie kompletnej aplikacji (lista dokumentów poniżej) do dnia 8.10.2015 do godz. 14:00. Jest to termin nieprzekraczalny!

Wymagania konieczne:

  1. Średnia ocen z zakończonych etapów studiów – min. 3,0 (zaświadczenie z Dziekanatu).
  2. Biegła znajomość j. angielskiego (poświadczona dokumentem).

Ponadto, zgodnie z wymogami Partnera student/ka winien:

  • Przedstawić listę zajęć, w których Student/ka chciałby/chciałaby uczestniczyć (Lista zajęć dostępna na stronie: http://www.uis.no/studies/student-exchange/fields-of-study/nursing/) wraz z liczbą punktów ECTS.
  • Dostarczyć wykaz ocen w j.angielskim (transcript of records).
  • Dostarczyć kopię pierwszej strony paszportu.
  • Podać informację, czy student/ka jest zainteresowany/a Akademikiem w Stavanger (z koniecznością zapłaty czynszu za min.3 miesiące nawet gdyby pobyt był krótszy).

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM (Budynek Patomorfologii pokój 308).

Więcej informacji na temat programu FSS: http://www.umk.pl/wspolpraca/fss/

Kontakt: programy@cm.umk.pl